TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 4397/BHXH-GĐB
Tải về
04/10/2017 04/10/2017 Công văn số 4397/BHXH-GĐB ngày 04/10/2017 của BHXH Việt Nam về việc gửi dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh trên Hệ thống thông tin giám định BHYT.
2 4110/LĐTBXH-BHXH
Tải về
28/09/2017 28/09/2017 Công văn số 4110/LĐTBXH-BHXH ngày 28/9/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện BHXH đối với công an cấp xã.
3 1496/BHXH-QLT
Tải về
15/09/2017 15/09/2017 Công văn số 1496/BHXH-QLT ngày 15/9/2017 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT.
4 224/2017/TT-BQP
Tải về
13/09/2017 28/10/2017 Thông tư số 224/2017/TT-BQP ngày 13/9/2017 của Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng..
5 3959/BHXH-TT
Tải về
07/09/2017 07/09/2017 Công văn số 3959/BHXH-TT ngày 07/9/2017 của BHXH Việt Nam về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHYT HSSV năm học 2017-2018.
6 3799/BHXH-BT
Tải về
28/08/2017 28/08/2017 Công văn số 3799/BHXH-BT ngày 28/8/2017 của BHXH Việt Nam về việc hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT.
7 1359/BHXH-CST/2017
Tải về
25/08/2017 25/08/2017 Công văn số 1359/BHXH-CST ngày 25/8/2017 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc thông báo tiêu chí trong mẫu sổ BHXH, thẻ BHYT.
8 207/2017/TT-BQP
Tải về
23/08/2017 10/10/2017 Thông tư số 207/2017/TT-BQP ngày 23/8/2017 của Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng.
9 208/2017/TT-BQP
Tải về
23/08/2017 10/10/2017 Thông tư số 208/2017/TT-BQP ngày 23/8/2017 của Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với sĩ quan, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp.
10 3461/QCPH-TCCS-BHXH
Tải về
16/08/2017 16/08/2017 Quy chế phối hợp số 3461/QCPH-TCCS-BHXH ngày 16/8/2017 Phối hợp giữa Tổng cục Cảnh sát và BHXH Việt Nam trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN.
11 05/2017/TT-BNV
Tải về
15/08/2017 01/10/2017 Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.
12 1230/BHXH-CĐBHXH
Tải về
15/08/2017 15/08/2017 Công văn số 1230/BHXH-CĐBHXH ngày 15/8/2017 (gửi các đơn vị sử dụng lao động) của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc chứng từ hưởng các chế độ BHXH theo mẫu quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BYT.
13 1229/BHXH-CĐBHXH
Tải về
15/08/2017 15/08/2017 Công văn số 1229/BHXH-CĐBHXH ngày 15/8/2017 (gửi BHXH quận, huyện) của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc chứng từ hưởng các chế độ BHXH theo mẫu quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BYT.
14 1219/BHXH-CĐBHXH
Tải về
14/08/2017 14/08/2017 Công văn số 1219/BHXH-CĐBHXH ngày 14/8/2017 của BHXH thành phố Đà Nẵng (gửi Sở Y tế thành phố) về việc chứng từ hưởng các chế độ BHXH theo mẫu quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BYT.
15 3340/BHXH-ST
Tải về
08/08/2017 08/08/2017 Công văn số 3340/BHXH-ST ngày 08/8/2017 của BHXH Việt Nam về việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH.
16 3162/BHXH-CSXH
Tải về
27/07/2017 27/07/2017 Công văn số 3162/BHXH-CSXH ngày 27/7/2017 của BHXH Việt Nam về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Nghị định số 76/2017/NĐ-CP.
17 33/2017/QĐ-TTg
Tải về
25/07/2017 15/09/2017 Quyết định số 33/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến.
18 3116/BHXH-BT
Tải về
24/07/2017 24/07/2017 Công văn số 3116/BHXH-BT ngày 24/7/2017 của BHXH Việt Nam về việc triển khai thu BHXH, BHYT qua hệ thống Bưu điện.
19 1005/BHXH-QLT
Tải về
12/07/2017 01/07/2017 Công văn số 1005/BHXH-QLT ngày 12/7/2017 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc mức đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN và thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới.
20 490/BĐĐN
Tải về
12/07/2017 12/07/2017 Thông báo số 490/BĐĐN ngày 12/7/2017 của Bưu điện thành phố Đà Nẵng về việc thay đổi địa điểm chi trả BHTN tháng thứ 2 trở đi.