TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1321 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 1943/BHXH-CSYT
Tải về
19/05/2017 19/05/2017 Công văn số 1943/BHXH-CSYT ngày 19/5/2017 của BHXH Việt Nam về việc phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT tại địa phương.
2 02/2017/TT-BNV
Tải về
12/05/2017 01/07/2017 Thông tư số 02/2017/TT-BNV ngày 12/5/2017 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và hội
3 1569/BHXH-TCKT
Tải về
08/05/2017 08/05/2017 Công văn số 1569/BHXH-TCKT ngày 08/5/2017 của BHXH Việt Nam về việc chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH vào tài khoản người khác.
4 2334/BYT-KH-TC
Tải về
05/05/2017 05/05/2017 Công văn số 2334/BYT-KH-TC ngày 05/5/2017 của Bộ Y tế về việc triển khai Thông tư số 02/2017/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ KB, CB không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT.
5 07-HD/BTCTW
Tải về
05/05/2017 05/05/2017 Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 05/5/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về việc xếp lương đối với người làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước và tổng công ty, công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối.
6 1525/BHXH-CSYT
Tải về
04/05/2017 04/05/2017 Công văn số 1525/BHXH-CSYT ngày 04/5/2017 của BHXH Việt Nam về việc thông tuyến khám, chữa bệnh BHYT trong Công an nhân dân.
7 574/QĐ-TTg
Tải về
25/04/2017 25/04/2017 Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
8 47/2017/NĐ-CP
Tải về
24/04/2017 01/07/2017 Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
9 2078/BYT-KH-TC
Tải về
20/04/2017 20/04/2017 Công văn số 2078/BYT-KH-TC ngày 20/4/2017 của Bộ Y tế về việc thực hiện giá dịch vụ KB, CB BHYT bao gồm cả chi phí tiền lương của 14 tỉnh/thành phố vào tháng 4/2017
10 624/QĐ-BHXH
Tải về
19/04/2017 19/04/2017 Quyết định số 624/QĐ-BHXH ngày 19/4/2017 của BHXH Việt Nam Ban hành chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.
11 1321/BHXH-TCCB
Tải về
17/04/2017 17/04/2017 Công văn số 1321/BHXH-TCCB ngày 17/4/2017 của BHXH Việt Nam về việc chấn chỉnh việc thực hiện công tác Cải cách hành chính tại các đơn vị.
12 1279/KH-BHXH
Tải về
14/04/2017 14/04/2017 Kế hoạch số 1279/KH-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.
13 05/2017/TT-BYT
Tải về
14/04/2017 01/06/2017 Thông tư số 05/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế Quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.
14 44/2017/NĐ-CP
Tải về
14/04/2017 01/06/2017 Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
15 595/QĐ-BHXH
Tải về
14/04/2017 01/07/2017 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam Ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
16 2246/BHXH-CSXH
Tải về
13/04/2017 13/04/2017 Công văn số 2246/BHXH-CSXH ngày 13/4/2017 của BHXH Việt Nam về việc phát động phong trào thi đua chuyên đề về thực hiện chế độ ốm đau, thai sản và BHTN.
17 998/BHXH-CSXH
Tải về
27/03/2017 27/03/2017 Công văn số 998/BHXH-CSXH ngày 27/3/2017 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
18 133/KTVN-BĐĐN
Tải về
09/03/2017 09/03/2017 Công văn số 133/KTVN-BĐĐN ngày 09/3/2017 của Bưu điện thành phố Đà Nẵng về địa điểm chi trả lương hưu, các chế độ BHXH tại các điểm chi trả của Bưu điện thành phố Đà Nẵng.
19 1561/UBND-KGVX
Tải về
07/03/2017 07/03/2017 Công văn số 1561/UBND-KGVX ngày 07/3/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phối hợp rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động.
20 651/BHXH-CSYT
Tải về
03/03/2017 03/03/2017 Công văn số 651/BHXH-CSYT ngày 03/3/2017 của BHXH Việt Nam về việc triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT.