Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1267 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 151/2016/NĐ-CP
Tải về
11/11/2016 30/12/2016 Nghị định số 151/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
2 7544/QĐ-BHXH
Tải về
01/11/2016 01/11/2016 Quyết định số 7544/QĐ-BHXH ngày 01/11/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thay thế Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC ban hành kèm theo Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND thành phố.
3 1599/QĐ-BHXH
Tải về
28/10/2016 01/11/2016 Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 của BHXH Việt Nam Ban hành Quy định hoạt động Đại lý thu BHXH, BHYT.
4 363/QĐ-BHXH
Tải về
26/10/2016 19/10/2016 Quyết định số 363/QĐ-BHXH ngày 19/10/2016 của BHXH TP Đà Nẵng v/v thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết TTHC tại BHXH TP Đà Nẵng.
5 35/2016/TT-BLĐTBXH
Tải về
25/10/2016 10/12/2016 Thông tư số 35/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.
6 43/2016/TT-BCA
Tải về
25/10/2016 09/12/2016 Thông tư số 43/2016/TT-BCA ngày 25/10/2016 của Bộ Công an Quy định biện pháp thực hiện bảo hiểm y tế đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân.
7 45/2016/QĐ-TTg
Tải về
19/10/2016 16/12/2016 Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.
8 1518/QĐ-BHXH
Tải về
18/10/2016 01/11/2016 Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016 Ban hành quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT và hoạt động kiểm tra của BHXH Việt Nam.
9 1515/QĐ-BHXH
Tải về
17/10/2016 17/10/2016 Quyết định số 1515/QĐ-BHXH ngày 17/10/2016 của BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 của BHXH Việt Nam ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
10 4027/BHXH-ST
Tải về
14/10/2016 14/10/2016 Công văn số 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động.
11 42/2016/QĐ-TTg
Tải về
10/10/2016 25/11/2016 Quyết định số 42/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 72/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội.
12 611/QĐ-SYT
Tải về
10/10/2016 10/10/2016 Quyết định số 611/QĐ-SYT ngày 10/10/2016 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng v/v ban hành Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại khoa khám bệnh của các bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế và các bệnh viện ngoài công lập trên địa bàn TP Đà Nẵng.
13 3814/KH-BHXH
Tải về
04/10/2016 04/10/2016 Kế hoạch số 3814/KH-BHXH ngày 04/10/2016 của BHXH Việt Nam triển khai thực hiện Quyết định số 317/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020” giai đoạn 2016-2020 của ngành BHXH.
14 35/2016/TT-BYT
Tải về
28/09/2016 01/12/2016 Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ Y tế Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT
15 3574/SGDĐT-CTrTT
Tải về
26/09/2016 26/09/2016 Công văn số 3574/SGDĐT-CTrTT ngày 26/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng v/v tăng cường tuyên truyền thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2016-2017.
16 7879/UBND-KGVX
Tải về
23/09/2016 23/09/2016 Công văn số 7879/UBND-KGVX ngày 23/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường công tác bảo hiểm y tế.
17 3647/BHXH-CSXH
Tải về
21/09/2016 21/09/2016 Công văn số 3647/BHXH-CSXH ngày 21/9/2016 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ TNLĐ, BNN theo quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động.
18 627-CV/TU
Tải về
21/09/2016 21/09/2016 Công văn số 627-CV/TU ngày 21/9/2016 của Thành ủy Đà Nẵng về việc chỉ đạo một số nội dung liên quan đến bảo hiểm xã hội.
19 3601/QCPH-TLĐ-BHXH
Tải về
20/09/2016 20/09/2016 Quy chế phối hợp số 3601/QCPH-TLĐ-BHXH ngày 20/9/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam – BHXH Việt Nam về trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu trong việc khởi kiện ra tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.
20 1486/BHXH-KHTC
Tải về
19/09/2016 19/09/2016 Công văn số 1486/BHXH-KHTC ngày 19/9/2016 của BHXH thành phố về việc hướng dẫn trích, chuyển và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.