TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1287 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 405/TB-BHXH
Tải về
05/12/2011 12/08/2009 Thông báo giao ban số 405/TB-BHXH
2 403/BHXH-PT
Tải về
05/12/2011 11/08/2009 Thông báo số 403/BHXH-PT về việc tăng cường công tác quản lý thu chi BHXH, BHYT
3 384/BHXH-PT
Tải về
05/12/2011 30/07/2009 Hướng dẫn số 384/BHXH-PT về việc triển khai bảo hiểm y tế tự nguyện
4 381/TB-BHXH
Tải về
05/12/2011 29/07/2009 Thông báo giao ban số 381/TB-BHXH
5 356/BHXH-KHTC
Tải về
05/12/2011 14/07/2009 Thông báo số 356/BHXH-KHTC về việc thẩm định số liệu quyết toán Tài chính quý 02 năm 2009
6 355/CV-BHXH
Tải về
05/12/2011 13/07/2009 Thông báo số 355/CV-BHXH về việc đăng ký dự thi nâng ngạch CV lên CVC, CVC lên CVCC năm 2009
7 305/TB-BHXH
Tải về
05/12/2011 17/06/2009 Thông báo giao ban số 305/TB-BHXH
8 299/BHXH-PT
Tải về
05/12/2011 12/06/2009 Hướng dẫn số 299/BHXH-PT về việc hướng dẫn thu chi BHTN
9 230/TB-BHXH
Tải về
05/12/2011 10/06/2010 Thông báo số 230/TB-BHXH về việc chi trả bổ sung trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần
10 122/QĐ-BHXH
Tải về
05/12/2011 10/07/2009 Quyết định số 122/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy định về thủ tục hồ sơ, quy trình và thời hạn giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo cơ chế "một cửa" tại Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng.
11 114/QĐ -BHXH
Tải về
05/12/2011 08/06/2009 Quyết định số 114/QĐ-BHXH về việc phân cấp một số nội dung về cấp sổ BHXH lần đầu và xác nhận tờ rơi sổ BHXH hàng năm tại BHXH huyện.
12 102/QĐ -BHXH
Tải về
05/12/2011 31/05/2011 Quyết định số 102/QĐ -BHXH về việc ban hành Quy định về thủ tục hồ sơ, quy trình và thời hạn giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo cơ chế "một cửa" tại Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng.
13 101/QĐ -BHXH
Tải về
05/12/2011 10/08/2010 Quyết định số 101/QĐ -BHXH về việc sửa đổi Quy định về hồ sơ, quy trình và thời hạn giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo cơ chế "một cửa" tại Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng.
14 94/QĐ -BHXH
Tải về
05/12/2011 19/07/2010 Quyết định số 94/QĐ -BHXH về việc ban hành quy định về hồ sơ, quy trình và thời hạn giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo cơ chế "một cửa".
15 299 /BHXH-PT
Tải về
05/12/2011 12/06/2009 Hướng dẫn số 299 /BHXH-PT về việc hướng dẫn thu, chi BHTN
16 82/QĐ-BHXH
Tải về
05/12/2011 20/01/2010 Quyết định số 82/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định, chi trả chi phí khám, chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế
17 3636/Q§ - BHXH
Tải về
05/12/2011 16/06/2008 Quyết định số 3636/QĐ - BHXH ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội.
18 1564/BHXH-BT
Tải về
05/12/2011 02/06/2008 Hướng dẫn số 1564/BHXH-BT về thủ tục tham gia và giải quyết hưởng các chế độ BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện.
19 3996/ BHXH-CST
Tải về
05/12/2011 05/11/2009 Chỉ thị số 3996/ BHXH-CST về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới và mã thẻ mới
20 216/ BHXH-BCS
Tải về
05/12/2011 10/09/2009 Chỉ thị số 216/ BHXH-BCS về việc tăng cường công tác cán bộ