TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 2821/BHXH-CSYT
Tải về
07/07/2017 07/07/2017 Công văn số 2821/BHXH-CSYT ngày 07/7/2017 của BHXH Việt Nam về việc tham gia BHYT của thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng theo Nghị định số 151/2016/NĐ-CP
2 943/BHXH-QLT
Tải về
30/06/2017 30/06/2017 Công văn số 943/BHXH-QLT ngày 30/6/2017 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2017-2018.
3 18/2017/TT-BLĐTBXH
Tải về
30/06/2017 15/08/2017 Thông tư số 18/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ.
4 76/2017/NĐ-CP
Tải về
30/06/2017 15/08/2017 Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng
5 2696/BHXH-CSXH
Tải về
29/06/2017 01/07/2017 Công văn số 2696/BHXH-CSXH ngày 29/6/2017 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH kể từ ngày 01/7/2017.
6 28/2017/TT-BYT
Tải về
28/06/2017 15/08/2017 Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ Y tế Quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ BHYT.
7 3639/BYT-KCB
Tải về
27/06/2017 27/06/2017 Công văn số 3639/BYT-KCB ngày 27/6/2017 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc KCB BHYT liên quan đến thực hiện quy định của Nghị định 109/2016/NĐ-CP
8 394/BĐĐN
Tải về
12/06/2017 12/06/2017 Công văn số 394/BĐĐN ngày 12/6/2017 của Bưu điện thành phố Đà Nẵng về việc thay đổi địa điểm chi trả BHTN tháng thứ 2 trở đi.
9 847/BHXH-GĐBHYT
Tải về
12/06/2017 12/06/2017 Công văn số 847/BHXH-GĐBHYT ngày 12/6/2017 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT.
10 216/QĐ-BHXH
Tải về
12/06/2017 12/06/2017 Quyết định số 216/QĐ-BHXH ngày 12/6/2017 về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 của BHXH thành phố Đà Nẵng.
11 2158/BHXH-DVT
Tải về
01/06/2017 01/06/2017 Công văn số 2158/BHXH-DVT ngày 01/6/2017 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán chi phí vật tư y tế theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT.
12 2159/BHXH-BT
Tải về
01/06/2017 01/06/2017 Công văn số 2159/BHXH-BT ngày 01/6/2017 của BHXH Việt Nam v/v mức đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN và thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở.
13 2192/QĐ-BYT
Tải về
31/05/2017 01/06/2017 Quyết định số 2192/QĐ-BYT ngày 31/5/2017 của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT
14 838/QĐ-BHXH
Tải về
29/05/2017 01/07/2017 Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 của BHXH Việt Nam Ban hành Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.
15 816/QĐ-BHXH
Tải về
23/05/2017 23/05/2017 Quyết định số 816/QĐ-BHXH ngày 23/5/2017 của BHXH Việt Nam Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
16 2735/QĐ-UBND
Tải về
23/05/2017 23/05/2017 Quyết định số 2735/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng về Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
17 1943/BHXH-CSYT
Tải về
19/05/2017 19/05/2017 Công văn số 1943/BHXH-CSYT ngày 19/5/2017 của BHXH Việt Nam về việc phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT tại địa phương.
18 01/QCPH-CA-BHXH
Tải về
19/05/2017 19/05/2017 Quy chế số 01/QCPH-CA-BHXH ngày 19/5/2017 về phối hợp giữa Công an TP Đà Nẵng và BHXH TP Đà Nẵng trong phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật góp phần bảo vệ trật tự quản lý kinh tế, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại các đơn vị trực thuộc BHXH thành phố Đà Nẵng.
19 02/2017/TT-BNV
Tải về
12/05/2017 01/07/2017 Thông tư số 02/2017/TT-BNV ngày 12/5/2017 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và hội
20 1569/BHXH-TCKT
Tải về
08/05/2017 08/05/2017 Công văn số 1569/BHXH-TCKT ngày 08/5/2017 của BHXH Việt Nam về việc chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH vào tài khoản người khác.