Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1267 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 817/TB-BYT
Tải về
15/08/2016 15/08/2016 Thông báo số 817/TB-BYT ngày 15/8/2016 Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị giao ban Bộ Y tế và BHXH Việt Nam quý II năm 2016.
2 6197/BYT-KH-TC
Tải về
15/08/2016 15/08/2016 Công văn số 6197/BYT-KH-TC ngày 15/8/2016 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện mức giá bao gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC.
3 6188/BYT-KH-TC
Tải về
12/08/2016 12/08/2016 Công văn số 6188/BYT-KH-TC ngày 12/8/2016 của Bộ Y tế về việc thực hiện giá dịch vụ KB, CB bảo hiểm y tế bao gồm cả chi phí tiền lương của một số tỉnh/thành phố.
4 302/QĐ-BHXH
Tải về
09/08/2016 09/08/2016 Quyết định số 302/QĐ-BHXH ngày 09/8/2016 về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của BHXH thành phố Đà Nẵng.
5 1234/BHXH-QLT
Tải về
03/08/2016 03/08/2016 Công văn số 1234/BHXH-QLT ngày 03/8/2016 của BHXH thành phố Đà Nẵng Thông báo về việc giả danh cơ quan BHXH để hỗ trợ giao dịch hồ sơ BHXH điện tử
6 2822/BHXH-BT
Tải về
28/07/2016 28/07/2016 Công văn số 2822/BHXH-BT ngày 28/7/2016 của BHXH Việt Nam về việc tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người quản lý và cán bộ chuyên trách đảng, đoàn thể tại Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
7 2783/BHXH-BT
Tải về
27/07/2016 27/07/2016 Công văn số 2783/BHXH-BT ngày 27/7/2016 của BHXH Việt Nam về việc triển khai thực hiện một số nội dung về phát triển đối tượng tham gia BHYT.
8 25/2016/TT-BLĐTBXH
Tải về
26/07/2016 09/09/2016 Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
9 1055/2016/QĐ-BHXH
Tải về
25/07/2016 01/06/2016 Quyết định số 1055/QĐ-BHXH ngày 25/7/2016 của BHXH Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.
10 1129/BHXH-QLT
Tải về
14/07/2016 14/07/2016 Công văn số 1129/BHXH-QLT ngày 14/7/2016 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thực hiện truy thu BHXH, BHYT, BHTN.
11 1083/BHXH-KT
Tải về
12/07/2016 12/07/2016 Công văn số 1083/BHXH-KT ngày 12/7/2016 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 868/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
12 1074/BHXH-GĐBHYT
Tải về
07/07/2016 07/07/2016 Công văn số 1074/BHXH-GĐBHYT ngày 07/7/2016 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận dữ liệu hồ sơ thanh toán BHYT điện tử.
13 1069/BHXH-QLT
Tải về
07/07/2016 07/07/2016 Công văn số 1069/BHXH-QLT ngày 07/7/2016 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 01/01/2016.
14 2258/BTTTT-TTCS
Tải về
06/07/2016 06/07/2016 Công văn số của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT
15 49/2016/TTLT
Tải về
05/07/2016 14/04/2016 Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với CCVC, công nhân quốc phòng...
16 1063/BHXH-KTTN
Tải về
05/07/2016 05/07/2016 Công văn số 1063/BHXH-KTTN ngày 05/7/2016 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN
17 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH
Tải về
30/06/2016 26/08/2016 Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật BHXH và Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.
18 18/2016/TT-BYT
Tải về
30/06/2016 19/08/2016 Thông tư số 18/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế Quy định danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT.
19 93/2015/QH13
Tải về
29/06/2016 01/01/2016 Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động
20 1167/QĐ-TTg
Tải về
28/06/2016 28/06/2016 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020.