TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1287 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 6741/BYT-AIDS
Tải về
09/09/2016 09/09/2016 Công văn số 6741/BYT-AIDS ngày 09/9/2016 của Bộ Y tế v/v mở rộng BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS.
2 3449/BHXH-CSXH
Tải về
08/09/2016 08/09/2016 Công văn số 3449/BHXH-CSXH ngày 08/9/2016 của BHXH Việt Nam về việc giải quyết chế độ hưu trí theo chức danh nghề, công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm.
3 1436/BHXH-CĐBHXH
Tải về
08/09/2016 08/09/2016 Công văn số 1436/BHXH-CĐBHXH ngày 08/9/2016 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH cho người lao động từ ngày 01/5/2016.
4 3432/LĐTBXH-BHXH
Tải về
08/09/2016 08/09/2016 Công văn số 3432/LĐTBXH-BHXH ngày 08/9/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội v/v thực hiện chế độ BHXH theo Luật BHXH năm 2014.
5 6679/BYT-BH
Tải về
07/09/2016 07/09/2016 Công văn số 6679/BYT-BH ngày 07/9/2016 của Bộ Y tế v/v chỉ đạo thực hiện Luật BHYT và Chỉ thị số 06/CT-BYT.
6 1426/BHXH-KT
Tải về
06/09/2016 06/09/2016 Công văn số 1426/BHXH-KT ngày 06/9/2016 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc xử lý hành vi vi phạm quy định về sử dụng thẻ BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh.
7 1428/BHXH-TNTKQTTHC
Tải về
06/09/2016 06/09/2016 Công văn số 1428/BHXH-TNTKQTTHC ngày 06/9/2016 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC về BHXH, BHYT qua dịch vụ chuyển phát Bưu điện.
8 26/CT-TTg
Tải về
05/09/2016 05/09/2016 Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
9 1412/BHXH-VP
Tải về
01/09/2016 01/09/2016 Công văn số 1412/BHXH-VP ngày 01/9/2016 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc tuyên truyền BHYT học sinh-sinh viên năm học 2016-2017.
10 3296/BHXH-CSXH
Tải về
30/08/2016 30/08/2016 Công văn số 3296/BHXH-CSXH ngày 30/8/2016 của BHXH Việt Nam về việc điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995.
11 3222/BHXH-ST
Tải về
24/08/2016 24/08/2016 Công văn số 3222/BHXH-ST ngày 24/8/2016 của BHXH Việt Nam về việc in thẻ BHYT có bổ sung thông tin thời gian đủ 05 năm liên tục.
12 3220/BHXH-CSXH
Tải về
24/08/2016 01/05/2016 Công văn số 3220/BHXH-CSXH ngày 24/8/2016 của BHXH Việt Nam về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 55/2016/NĐ-CP và giải quyết hưởng các chế độ BHXH kể từ ngày 01/5/2016.
13 1360/BHXH-CST
Tải về
23/08/2016 23/08/2016 Công văn số 1360/BHXH-CST ngày 23/8/2016 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thực hiện thu hồi thẻ BHYT.
14 1359/BHXH-CST
Tải về
23/08/2016 23/08/2016 Công văn số 1359/BHXH-CST ngày 23/8/2016 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc rà soát sổ BHXH bàn giao người lao động
15 3181/BHXH-TT
Tải về
22/08/2016 22/08/2016 Công văn số 3181/BHXH-TT ngày 22/8/2016 của BHXH Việt Nam về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHYT học sinh, sinh viên năm học 2016-2017
16 1341/BHXH-GĐBHYT
Tải về
18/08/2016 18/08/2016 Công văn số 1341/BHXH-GĐBHYT ngày 18/8/2016 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thu hồi thẻ BHYT.
17 1340/BHXH-CNTT
Tải về
18/08/2016 18/08/2016 Công văn số 1340/BHXH-CNTT ngày 18/8/2016 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc sử dụng chữ ký số của hệ thống CA Chính phủ trong cơ quan Nhà nước để triển khai BHXH điện tử.
18 1342/BHXH-GĐBHYT
Tải về
18/08/2016 18/08/2016 Công văn số 1342/BHXH-GĐBHYT ngày 18/8/2016 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT bao gồm cả chi phí tiền lương.
19 1334/BHXH-KHTC
Tải về
17/08/2016 17/08/2016 Công văn số 1334/BHXH-KHTC ngày 17/8/2016 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
20 3072/BHXH-BT
Tải về
16/08/2016 16/08/2016 Công văn số 3072/BHXH-BT ngày 16/8/2016 của BHXH Việt Nam về việc tham gia BHYT học sinh, sinh viên năm 2016.