Chào mừng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2018

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1321 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 2331/BHXH-DVT
Tải về
25/06/2018 25/06/2018 Công văn số 2331/BHXH-DVT ngày 25/6/2018 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán tỷ lệ hao hụt đối với vị thuốc cổ truyền theo Thông tư số 43/2017/TT-BYT.
2 1035/BHXH-CĐBHXH
Tải về
21/06/2018 21/06/2018 Công văn số 1035/BHXH-CĐBHXH ngày 21/6/2018 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc chấn chỉnh tăng đóng BHXH, BHYT trong thời gian người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
3 2289/BHXH-PC
Tải về
21/06/2018 21/06/2018 Công văn số 2289/BHXH-PC ngày 21/6/2018 của BHXH Việt Nam về việc tăng cường công tác cải cách TTHC của ngành Bảo hiểm xã hội.
4 772/QĐ-BHXH/2018
Tải về
15/06/2018 15/06/2018 Quyết định số 772/QĐ-BHXH ngày 15/6/2018 của BHXH Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh ghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.
5 88/2018/NĐ-CP
Tải về
15/06/2018 01/07/2018 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
6 2120/BHXH-CSYT
Tải về
08/06/2018 08/06/2018 Công văn số 2120/BHXH-CSYT ngày 08/6/2018 của BHXH Việt Nam về việc thanh toán chi phí KCB.
7 934/BHXH-KHTC
Tải về
06/06/2018 06/06/2018 Công văn số 934/BHXH-KHTC ngày 06/6/2018 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc chấn chỉnh công tác chi trả trợ cấp thất nghiệp.
8 2001/BHXH-TCKT
Tải về
05/06/2018 05/06/2018 Công văn số 2001/BHXH-TCKT ngày 05/6/2018 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn các đơn vị đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên.
9 1957/BHXH-CSYT
Tải về
04/06/2018 04/06/2018 Công văn số 1957/BHXH-CSYT ngày 04/6/2018 của BHXH Việt Nam về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT.
10 06/2018/TT-BNV
Tải về
31/05/2018 31/05/2018 Thông tư số 06/2018/TT-BNV ngày 31/5/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
11 1907/BHXH-BT
Tải về
29/05/2018 29/05/2018 Công văn số 1907/BHXH-BT ngày 29/5/2018 của BHXH Việt Nam về việc bổ sung mã số thuế của đơn vị vào phần mềm TST.
12 1882/BHXH-CSYT
Tải về
28/05/2018 28/05/2018 Công văn số 1882/BHXH-CSYT ngày 28/5/2018 của BHXH Việt Nam về việc tăng cường công tác giám định BHYT năm 2018.
13 800/BHXH-TNTKQTTHC
Tải về
22/05/2018 22/05/2018 Công văn số 800/BHXH-TNTKQTTHC ngày 22/5/2018 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc chuyển phát nhận hồ sơ, trả sổ BHXH qua dịch vụ bưu điện.
14 599/QĐ-BHXH
Tải về
15/05/2018 15/05/2018 Quyết định số 599/QĐ-BHXH ngày 15/5/2018 của BHXH Việt Nam ban hành Quy chế quy định tạm thời việc quản lý, sử dụng văn bản, hồ sơ điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của BHXH Việt Nam.
15 72/2018/NĐ-CP
Tải về
15/05/2018 01/07/2018 Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
16 698/BHXH-KTTN
Tải về
09/05/2018 09/05/2018 Công văn số 698/BHXH-KTTN ngày 09/5/2018 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp (lần 1).
17 1618/BHXH-GĐB
Tải về
07/05/2018 07/05/2018 Công văn số 1618/BHXH-GĐB ngày 07/5/2018 của BHXH Việt Nam về việc tăng cường công tác giám định chuyên đề và thực hiện giám định điện tử.
18 1580/BHXH-CSYT
Tải về
07/05/2018 07/05/2018 Công văn số 1580/BHXH-CSYT ngày 07/5/2018 của BHXH Việt Nam về việc thanh toán các xét nghiệm theo dõi điều trị HIV/AIDS.
19 1539/BHXH-TCKT
Tải về
03/05/2018 03/05/2018 Công văn số 1539/BHXH-TCKT ngày 03/5/2018 của BHXH Việt Nam về việc chấn chỉnh công tác chi trả các chế độ BHXH và quản lý người hưởng qua hệ thống bưu điện.
20 29/NQ-CP
Tải về
24/04/2018 24/04/2018 Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 24/4/2018 của Chính phủ về chế độ đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.