Chào mừng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2018

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1321 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 885/BHXH-DAĐTXD
Tải về
16/03/2016 16/03/2016 Triển khai Hệ thống thông tin Giám định BHYT
2 883/BHXH-DVT
Tải về
16/03/2016 16/03/2016 Thanh toán chi phí thuốc BHYT theo giá kê khai, kê khai lại
3 1813/UBND-NCPC
Tải về
15/03/2016 15/03/2016 Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU và chỉ thị số 05-CT/TU năm 2016
4 857/BHXH-BT
Tải về
14/03/2016 14/03/2016 Rà soát dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
5 858/BHXH-HTQT
Tải về
14/03/2016 14/03/2016 Tên gọi tiếng Anh của BHXH Việt Nam
6 08/CT-TTg
Tải về
11/03/2016 11/03/2016 Chỉ thị tăng cường các giải pháp giảm quá tải bệnh viện mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh
7 07/2016/TT-BXD
Tải về
10/03/2016 01/05/2016 Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
8 08/2016/TT-BXD
Tải về
10/03/2016 01/05/2016 Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng
9 09/2016/TT-BXD
Tải về
10/03/2016 01/05/2016 Thông tư Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình
10 601/SNV-CCHC
Tải về
09/03/2016 09/03/2016 Triển khai tuyên truyền video về văn hóa ứng xử dành cho công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
11 783/BHXH-KHĐT
Tải về
07/03/2016 07/03/2016 Hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán thu, chi năm 2016
12 736/BHXH-TCCB
Tải về
04/03/2016 04/03/2016 Tuyển sinh đào tạo thạc sỹ chương trình học bỗng Chính phủ AUStralia
13 549/BTTTT-THH
Tải về
03/03/2016 03/03/2016 Triển khai thực hiện chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020
14 663/KH-BHXH
Tải về
03/03/2016 03/03/2016 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 ngành BHXH
15 324/QĐ-BHXH
Tải về
02/03/2016 02/03/2016 Quyết định ban hành cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin GĐBHYT phiên bản 1.0
16 39/2016/TT-BTC
Tải về
01/03/2016 01/03/2016 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
17 646/BHXH-CSY
Tải về
01/03/2016 01/03/2016 Hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC
18 40/2016/TT-BTC
Tải về
01/03/2016 01/03/2016 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước....
19 306/QĐ-BHXH
Tải về
29/02/2016 01/03/2016 Quyết định quy định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thuyên chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, tạm đình chỉ chức vụ và công tác đối với Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ thuộc BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
20 1044/BYT-KH-TC
Tải về
29/02/2016 29/02/2016 Hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC