TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 857/BHXH-BT
Tải về
14/03/2016 14/03/2016 Rà soát dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
2 858/BHXH-HTQT
Tải về
14/03/2016 14/03/2016 Tên gọi tiếng Anh của BHXH Việt Nam
3 08/CT-TTg
Tải về
11/03/2016 11/03/2016 Chỉ thị tăng cường các giải pháp giảm quá tải bệnh viện mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh
4 09/2016/TT-BXD
Tải về
10/03/2016 01/05/2016 Thông tư Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình
5 07/2016/TT-BXD
Tải về
10/03/2016 01/05/2016 Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
6 08/2016/TT-BXD
Tải về
10/03/2016 01/05/2016 Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng
7 601/SNV-CCHC
Tải về
09/03/2016 09/03/2016 Triển khai tuyên truyền video về văn hóa ứng xử dành cho công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
8 783/BHXH-KHĐT
Tải về
07/03/2016 07/03/2016 Hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán thu, chi năm 2016
9 736/BHXH-TCCB
Tải về
04/03/2016 04/03/2016 Tuyển sinh đào tạo thạc sỹ chương trình học bỗng Chính phủ AUStralia
10 549/BTTTT-THH
Tải về
03/03/2016 03/03/2016 Triển khai thực hiện chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020
11 663/KH-BHXH
Tải về
03/03/2016 03/03/2016 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 ngành BHXH
12 324/QĐ-BHXH
Tải về
02/03/2016 02/03/2016 Quyết định ban hành cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin GĐBHYT phiên bản 1.0
13 40/2016/TT-BTC
Tải về
01/03/2016 01/03/2016 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước....
14 646/BHXH-CSY
Tải về
01/03/2016 01/03/2016 Hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC
15 39/2016/TT-BTC
Tải về
01/03/2016 01/03/2016 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
16 1044/BYT-KH-TC
Tải về
29/02/2016 29/02/2016 Hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC
17 306/QĐ-BHXH
Tải về
29/02/2016 01/03/2016 Quyết định quy định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thuyên chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, tạm đình chỉ chức vụ và công tác đối với Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ thuộc BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
18 08/2016/QĐ-TTg
Tải về
26/02/2016 10/04/2016 Quyết định quy định mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
19 613/BHXH-CSYT
Tải về
26/02/2016 26/02/2016 Hướng dẫn triển khai thực hiện TTLT số 37/TTLT-BHYT-BTC
20 35/2016/TT-BTC
Tải về
26/02/2016 26/02/2016 Thông tư hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung