TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1321 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 489/BHXH-BT
Tải về
17/02/2016 17/02/2016 Hướng dẫn một số nội dung về thu BHXH, BHYT, BHTN; Giải quyết chế độ BHXH
2 488/KH-BHXH
Tải về
17/02/2016 17/02/2016 Kế hoạch Kiểm soát TTHC năm 2016 của BHXH Việt Nam
3 824/BYT-KH-TC
Tải về
16/02/2016 16/02/2016 Hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC
4 20/2016/TT-BTC
Tải về
03/02/2016 03/02/2016 Thông tư hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN
5 55/QĐ-BHXH
Tải về
03/02/2016 03/02/2016 Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan BHXH TP. Đà Nẵng
6 19/2016/TT-BTC
Tải về
01/02/2016 16/03/2016 Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015...
7 148/QĐ-BHXH
Tải về
29/01/2016 01/02/2016 Quyết định quy định chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Tổ trưởng, phó Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ thuộc BHXH cấp huyện
8 354/KH-BHXH
Tải về
28/01/2016 28/01/2016 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam
9 156/SYT-NVY
Tải về
26/01/2016 21/01/2016 Áp dụng các quy định phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và chuyển tuyến trong KCB
10 253/BHXH-TCCB
Tải về
21/01/2016 01/01/2016 Phê duyệt việc thành lập Tổ nghiệp vụ
11 96/QĐ-BHXH
Tải về
21/01/2016 21/01/2016 Quyết định ban hành tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam
12 237/BHXH-TCKT
Tải về
21/01/2016 21/01/2016 Hạch toán ghi thu, ghi chi tiền đóng BHYT cho người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản
13 146/QĐ-TTg
Tải về
20/01/2016 20/01/2016 Quyết định phê duyệt chiến lược Hội nhập quốc tế của ngành BHXH đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
14 66/QĐ-BHXH
Tải về
19/01/2016 19/01/2016 Quyết định ban hành chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016
15 08/2016/TT-BTC
Tải về
18/01/2016 18/01/2016 Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước
16 09/2016/TT-BTC
Tải về
18/01/2016 18/01/2016 Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vồn nhà nước
17 271/QĐ-UBND
Tải về
14/01/2016 14/01/2016 Quyết định trợ cấp kinh phí để cải thiện đời sống trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016
18 01/2016/TT-BNV
Tải về
13/01/2016 13/01/2016 Thông thư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
19 89/BHXH-CSYT
Tải về
08/01/2016 08/01/2016 Thông báo gia hạn thẻ đối với các đối tượng BHYT
20 67/BHXH-CSXH
Tải về
07/01/2016 07/01/2016 Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo nghị định số 63/2015/NĐ-CP