Chào mừng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2018

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1321 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 09/QĐ-BHXH
Tải về
06/01/2016 06/01/2016 Quyết định quy định về đánh giá và xếp loại thực hiện chi tiền thưởng, chi bổ sung thu nhập đối với đơn vị, công chức, viên chức hệ thống BHXH Việt Nam
2 18/BHXH-TĐKT
Tải về
05/01/2016 05/01/2016 Phát động phong trào thi đua yêu nước Ngành BHXH năm 2016
3 45/BHXH-CNTT
Tải về
05/01/2016 05/01/2016 Triển khai giao dịch BHXH điện tử
4 01/2016/NĐ-CP
Tải về
05/01/2016 20/02/2016 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam
5 19/BHXH-TCCB
Tải về
05/01/2016 05/01/2016 Xây dựng đề án và thực hiện tinh giản biên chế theo NĐ số 108/2014/NĐ-CP
6 03/BHXH-TCHC
Tải về
04/01/2016 04/01/2016 Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015-2016
7 01/2016/TT-BQP
Tải về
04/01/2016 20/02/2016 Thông tư quy định về tính tuổi nghề cơ yếu
8 5435/BHXH-CSXH
Tải về
31/12/2015 31/12/2015 Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện các chế độ BHXH theo Luật BHXH năm 2014 từ ngày 01/01/2016
9 2417/TTg-KGVX
Tải về
31/12/2015 31/12/2015 Kéo dài việc thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non
10 5394/BHXH-DVT1
Tải về
31/12/2015 31/12/2015 Hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc BHYT theo Thông tư sô s36/2015/TT-BYT
11 5424/BHXH-CSXH
Tải về
31/12/2015 31/12/2015 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH
12 10426/BYT-KCB
Tải về
31/12/2015 31/12/2015 Áp dụng các quy định phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và chuyển tuyến trong KCB
13 5386/KH-BHXH
Tải về
30/12/2015 30/12/2015 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2016
14 5364/BHXH-CSYT
Tải về
29/12/2015 29/12/2015 Hướng dẫn bổ sung cách tính tổng mức thanh toán đa tuyến đến
15 2459/BHXH-GĐBHYT
Tải về
29/12/2015 01/01/2016 Thông báo thực hiện việc KCB BHYT thông tuyến huyện trong địa bàn thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/01/2016
16 59/2015/TT-BLĐTBXH
Tải về
29/12/2015 29/12/2015 Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc
17 749/BHXH
Tải về
29/12/2015 29/12/2015 Thông báo phát hành thẻ BHYT mẫu mới
18 134/2015/NĐ-CP
Tải về
29/12/2015 15/02/2016 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BHXh vè BHXH tự nguyện
19 10341/UBND-VX
Tải về
28/12/2015 28/12/2015 Triển khai thực hiện phương pháp GĐBHYT tập trung theo tỷ lệ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện BHYT
20 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC
Tải về
28/12/2015 28/12/2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện BHYT đối với NLĐ, HSSV và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân