Chào mừng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2018

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1321 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 318/QĐ-UBND
Tải về
22/01/2018 22/01/2018 Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc trợ cấp kinh phí để cải thiện đời sống trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất - năm 2018.
2 238/BHXH-CNTT
Tải về
22/01/2018 22/01/2018 Công văn số 238/BHXH-CNTT ngày 22/01/2018 của BHXH Việt Nam về việc cấp đổi thẻ BHYT sai sót thông tin về thời gian tham gia liên tục.
3 137/BHXH-TCKT
Tải về
15/01/2018 15/01/2018 Công văn số 137/BHXH-TCKT ngày 15/01/2018 của BHXH Việt Nam về việc chấn chỉnh công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện.
4 85/BHXH-GĐB
Tải về
10/01/2018 10/01/2018 Công văn số 85/BHXH-GĐB ngày 10/01/2018 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung trong thống kê thanh toán chí phí khám chữa bệnh BHYT.
5 54/QĐ-BHXH
Tải về
05/01/2018 05/01/2018 Quyết định số 54/QĐ-BHXH ngày 05/01/2018 của BHXH Việt Nam ban hành quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong ngành BHXH
6 23/BC-BHXH
Tải về
05/01/2018 05/01/2018 Báo cáo kết quả công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 2018
7 6062/QĐ-BYT
Tải về
29/12/2017 29/12/2017 Quyết định số 6062/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế ban hành Tiêu chí phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân.
8 50/2017/TT-BYT
Tải về
29/12/2017 29/12/2017 Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.
9 161/2017/NĐ-CP
Tải về
29/12/2017 15/02/2018 Nghị định số 161/2017/NĐ-CP ngày 29/12/2017 của Chính phủ sửa đổi Điều 12 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT của cơ quan BHXH.
10 5892/BHXH-CSYT
Tải về
29/12/2017 29/12/2017 Công văn số 5892/BHXH-CSYT ngày 29/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc giải quyết vướng mắc về định mức và thanh toán chi phí KCB BHYT.
11 5917/BHXH-CSYT
Tải về
29/12/2017 29/12/2017 Công văn số 5917/BHXH-CSYT ngày 29/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng.
12 32/2017/TT-BLĐTBXH
Tải về
29/12/2017 15/12/2017 Thông tư số 32/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
13 56/2017/TT-BYT
Tải về
29/12/2017 15/12/2017 Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.
14 48/2017/TT-BYT
Tải về
28/12/2017 28/12/2017 Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ Y tế quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT
15 5826/BHXH-CSYT
Tải về
27/12/2017 27/12/2017 Công văn số 5826/BHXH-CSYT ngày 27/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung việc ký hợp đồng và thanh toán chi phí KCB BHYT năm 2018.
16 5818/BHXH-TCKT
Tải về
27/12/2017 27/12/2017 Công văn số 5818/BHXH-TCKT ngày 27/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn các nội dung chi hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT và rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động.
17 5710/BHXH-TCKT
Tải về
20/12/2017 20/12/2017 Công văn số 5710/BHXH-TCKT ngày 20/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 01, tháng 02 năm 2018.
18 5721/BHXH-CSXH
Tải về
20/12/2017 20/12/2017 Công văn số 5721/BHXH-CSXH ngày 20/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc sử dụng thẻ BHYT hết hạn khi đi khám, chữa bệnh.
19 3015/QĐ-BHXH
Tải về
15/12/2017 15/12/2017 Quyết định số 3015/QĐ-BHXH ngày 15/12/2017 của BHXH Việt Nam ban hành Quy định về việc tham gia đấu thầu thuốc của cơ quan BHXH tại các cơ sở y tế.
20 5542/BHXH-BT
Tải về
08/12/2017 08/12/2017 Công văn số 5542/BHXH-BT ngày 08/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc thông báo điều chỉnh mức chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu BHXH, BHYT năm 2016.