Chào mừng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2018

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1321 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 1500/QĐ-BHXH
Tải về
14/12/2015 14/12/2015 Quyết định ban hành mẫu thẻ BHYT cấp cho quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu
2 13/CTPH-MTTW-BHXHVN
Tải về
11/12/2015 11/12/2015 Chương trình phối hợp công tác về việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2016-2020
3 2325/BHXH-CNTT
Tải về
10/12/2015 10/12/2015 Triển khai phần mềm giao dịch điện tử phiên bản 2.0
4 5001/BHXH-DVT
Tải về
10/12/2015 10/12/2015 Tham gia thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế thuộc các Bộ, Ngành
5 1499/QĐ-BHXH
Tải về
10/12/2015 10/12/2015 Quyết định ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/QĐ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điển tử giai đoạn 2016-2020
6 2241/QĐ-TTTT
Tải về
10/12/2015 10/12/2015 Quyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2015-2020
7 5000/BHXH-TCKT
Tải về
10/12/2015 10/12/2015 Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01 và 02 năm 2016
8 2218/QĐ-TTg
Tải về
10/12/2015 10/12/2015 Quyết định Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC
9 4954/CTr-BHXH
Tải về
08/12/2015 08/12/2015 Chương trình công tác tuyên truyền năm 2016
10 4937/BHXH-CSXH
Tải về
07/12/2015 07/12/2015 Hướng dẫn thực hiện chế độ tử tuất
11 4897/BHXH-BT
Tải về
04/12/2015 04/12/2015 Lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình
12 4911/BHXH-ST
Tải về
04/12/2015 01/01/2016 Cấp thẻ BHYT năm 2016
13 1474/QĐ-BHXH
Tải về
03/12/2015 04/12/2015 Quyết định ban hành phần mềm Giao dịch BHXH điện tử phiên bản 2.0
14 1458/QĐ-BHXH
Tải về
03/12/2015 03/12/2015 Quyết định thiết lập hệ thống công chức, viên chức làm đầu mối Kiểm soát thủ tục hành chính của BHXH Việt Nam
15 1456/QĐ-BHXH
Tải về
01/12/2015 01/01/2016 Quyết định ban hành quy trình GĐBHYT
16 4835/BHXH-PC
Tải về
30/11/2015 30/11/2015 Đánh giá công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính tháng 10/2015
17 2219/BHXH-TNQLHS
Tải về
27/11/2015 27/11/2015 Thực hiện Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 03/11/2015
18 1442/QĐ-BHXH
Tải về
26/11/2015 26/11/2015 Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH Việt Nam
19 4710/KH-BHXH-HNBVN
Tải về
25/11/2015 25/11/2015 Kế hoạch Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015-2016
20 1559/QĐ-BHXH
Tải về
25/11/2015 01/01/2016 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về giao dịch địa tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN...