TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 110/2015/NĐ-CP
Tải về
29/10/2015 15/12/2015 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức
2 10/2015/TT-BKHĐT
Tải về
26/10/2015 10/12/2015 Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
3 44/2015/TT-BLĐTBXH
Tải về
22/10/2015 10/12/2015 Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015...
4 4103/BHXH-CSXH
Tải về
22/10/2015 22/10/2015 Tăng cường công tác quản lý thực hiện chính sách BHTN
5 1142/QĐ-BHXH
Tải về
22/10/2015 22/10/2015 Quyết định ban hành Quy chế cập nhật thông tin, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng chính phủ giao BHXH Việt Nam
6 4048/QC-BHXH-HLHPNVN
Tải về
19/10/2015 19/10/2015 Quy chế phối hợp công tác giữa BHXH Việt Nam và Hội LHPN VN giai đoạn 2015-2020
7 1133/QĐ-BHXH
Tải về
16/10/2015 01/10/2015 Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
8 3935/BHXH-TCCB
Tải về
13/10/2015 13/10/2015 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật
9 1711/BHXH-CĐBHXH
Tải về
09/10/2015 05/10/2015 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của BHXH Việt Nam
10 1701/BHXH-CĐBHXH
Tải về
09/10/2015 01/10/2015 Sửa đổi bổ sung một số quy định về Thủ tục hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH
11 3891/BHXH-CSYT
Tải về
09/10/2015 09/10/2015 Hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thanh toán DVKT
12 3892/BHXH-TCKT
Tải về
09/10/2015 09/10/2015 Sửa đổi chế độ kế toán BHXH Việt Nam
13 3858/BHXH-BT
Tải về
07/10/2015 07/10/2015 Hướng dẫn bổ sung lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
14 3856/QCPH-VCCI-BHXH
Tải về
07/10/2015 07/10/2015 Quy chế phối hợp
15 919/QĐ-BHXH
Tải về
07/10/2015 01/10/2015 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam
16 88/2015/NĐ-CP
Tải về
07/10/2015 25/11/2015 Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP
17 6981/QĐ-UBND
Tải về
06/10/2015 24/09/2015 Quyết định ban hành Quy định thực hện cơ chế 1 cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn thành phố
18 3706/BHXH-TCKT
Tải về
06/10/2015 28/09/2015 Hướng dẫn thực hiện Điều 3 Quyết định số 919/QĐ-BHXH
19 3783/BHXH-PC
Tải về
06/10/2015 02/10/2015 Danh sách các đơn vị đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN với BHXH Việt Nam
20 1703/BHXH-TNQLHS
Tải về
06/10/2015 02/10/2015 Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua Bưu điện