Chào mừng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2018

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1321 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 2993/BHXH-TCKT
Tải về
26/08/2015 13/08/2015 Quản lý và sử dụng kinh phí CSSKBĐ
2 822/HD-VTLTNN
Tải về
26/08/2015 26/08/2015 Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng
3 1221/KH-BHXH
Tải về
21/08/2015 05/08/2015 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
4 6421/KH-UBND
Tải về
21/08/2015 13/08/2015 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
5 1734/SYT-NVY
Tải về
21/08/2015 10/08/2015 Giải quyết vướng mắc trong thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT
6 2935/BHXH-PC
Tải về
21/08/2015 07/08/2015 Nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính
7 847/QĐ-BHXH
Tải về
21/08/2015 31/07/2015 Quyết định sửa đổi Quyết định số 826/QĐ-BHXH ngày 04/8/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Pháp chế
8 2818/BHXH-LT
Tải về
21/08/2015 29/07/2015 Giải quyết vướng mắc đối với hồ sơ hưởng BHXH trước tháng 9/1995
9 1267/BHXH-KT
Tải về
21/08/2015 11/08/2015 Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp công dân
10 349/QĐ-BHXH
Tải về
21/08/2015 15/08/2015 Quyết định ban hành Quy chế xét khen thưởng chuyên đề "Thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên"
11 2803/QCPH-TLĐ-BHXH
Tải về
21/08/2015 29/07/2015 Quy chế phối hợp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2015-2020
12 3087/BHXH-TCKT
Tải về
19/08/2015 19/08/2015 Hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia BHTN
13 28/2015/TT-BLĐTBXH
Tải về
31/07/2015 31/07/2015 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BHTN
14 84/2015/QH13
Tải về
25/06/2015 01/07/2016 Luật an toàn, vệ sinh lao động
15 23/2015/TT-BLĐTBXH
Tải về
23/06/2015 08/08/2015 Thông tư hướng dẫn một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
16 4396/UBND-NCPC
Tải về
18/06/2015 11/06/2015 Tăng cường công tác PCCC trong mùa nắng hè năm 2015
17 2172/BHXH-DVT
Tải về
16/06/2015 16/06/2015 Thanh toán chi phí thuốc BHYT
18 2164/BHXH-PC
Tải về
16/06/2015 16/06/2015 Thực hiện Kế hoạch cuộc thi "Sáng kiến CCTTHC và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN"
19 2102/BHXH-CSXH
Tải về
10/06/2015 10/06/2015 Tính thời gian công tác để hưởng BHXH đối với giáo viên mẫu giáo trước ngày 01/01/1995
20 2100/TB-BHXH
Tải về
10/06/2015 10/06/2015 Thông báo Kết luận của PTGĐ Nguyễn Minh Thảo tại Hội nghị giao ban công tác thực hiện chính sách BHYT năm 2015