Chào mừng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2018

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1321 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 2085/BHXH-BT
Tải về
08/06/2015 08/06/2015 Đơn giản thủ tục tham gia BHYT theo hộ gia đình
2 591/HD-SNV
Tải về
29/05/2015 29/05/2015 Hướng dẫn Một số nội dung về công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố
3 1166/SNV-XDCQ
Tải về
27/05/2015 27/05/2015 Xếp lại lương đối với cán bộ, công chức phường, xã.
4 1046/SYT-NVY
Tải về
26/05/2015 26/05/2015 Tạm thời phân bổ số lượng thẻ đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB năm 2015
5 1870/BHXH-TT
Tải về
25/05/2015 25/05/2015 Cung cấp thông tin cho phóng viên các cơ quan truyền thông
6 1874/BHXH-PC
Tải về
25/05/2015 25/05/2015 Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục THADS trong công tác thi hành án dân sự
7 1856/BHXH-CSXH
Tải về
22/05/2015 22/05/2015 Hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chế độ BHXH
8 695/QĐ-TTg
Tải về
21/05/2015 21/05/2015 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
9 1795/VP-QLĐTư
Tải về
20/05/2015 20/05/2015 Mua thuốc theo hình thức đàm phán đối với 37 loại thuốc không có trong danh mục trúng thầu đã phê duyệt tại Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 24/3/2015
10 1802/BHXH-CSYT
Tải về
19/05/2015 19/05/2015 Thanh toán chi phí trong Chiến dịch KCB nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2014
11 1794/BHXH-CSXH
Tải về
18/05/2015 18/05/2015 Thời gian đi hợp tác lao động được tính hưởng BHXH
12 592/QĐ-BHXH
Tải về
18/05/2015 18/05/2015 Quyết định Ban hành phần mềm Giao dịch BHXH điện tử Phiên bản 1.0
13 1781/BHXH-TCKT
Tải về
18/05/2015 18/05/2015 Thực hiện thỏa thuận liên Ngành và hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN với VietinBank
14 04/CT-UBND
Tải về
15/05/2015 15/05/2015 Chỉ thị tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2015 trên địa bàn thành phố
15 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT
Tải về
15/05/2015 15/05/2015 Thông tư Liên tịch Hướng dẫn thực hiện liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi
16 1735/BHXH-TĐKT
Tải về
13/05/2015 13/05/2015 Hướng dẫn khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng
17 591/QĐ-BHXH
Tải về
12/05/2015 12/05/2015 Quyết định ban hành Kế hoạch Cuộc thi "Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT"
18 1699/BHXH-CSXH
Tải về
11/05/2015 11/05/2015 Hướng dẫn giải quyết hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 và số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010
19 1262/VP-VX
Tải về
11/05/2015 11/05/2015 Xác nhận danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ cho học sinh, sinh viên mua thẻ BHYT năm học 2014-2015
20 1671/CV-BTGTU
Tải về
11/05/2015 11/05/2015 Gửi Hướng dẫn tăng cường công tác tuyên truyền về BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân