Chào mừng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2018

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1321 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 515/QĐ-BHXH
Tải về
10/04/2015 10/04/2015 Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam
2 1219/BHXH-TCKT
Tải về
10/04/2015 10/04/2015 Thực hiện thỏa thuận liên Ngành và hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT với BIDV
3 1220/BHXH-KHĐT
Tải về
10/04/2015 10/04/2015 Hướng dẫn thực hiện dự toán thu, chi năm 2015
4 1196/BHXH-TT
Tải về
09/04/2015 09/04/2015 Hướng dẫn sử dụng kinh phí tuyên truyền năm 2015
5 1142/BHXH-BVSTBPN
Tải về
06/04/2015 06/04/2015 Hướng dẫn hoạt động năm 2015
6 508/QĐ-BHXH
Tải về
06/04/2015 06/04/2015 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng của BHXH Việt Nam
7 486/QĐ-BHXH
Tải về
03/04/2015 03/04/2015 Quyết định cử thành viên tham gia BCĐ và Tổ giúp việc BCĐ xây dựng và triển khai kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của ngành BHXH
8 484/QĐ-BHXH
Tải về
02/04/2015 02/04/2015 Quyết định ủy quyền quản lý thuê bao chứng thư số chuyên dùng của ngành BHXH
9 1853/QĐ-BHXH
Tải về
02/04/2015 02/04/2015 Quyết định tặng Cờ thi đua và Bằng khen của chủ tịch UBND thành phố
10 05/CT-TTg/2015
Tải về
02/04/2015 02/04/2015 Chỉ thị về tăng cường thực hiện chính sách BHXH và BHYT
11 08/2015/QĐ-UBND
Tải về
02/04/2015 02/04/2015 Quyết định Ban hành giá dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng
12 20/KHPH-TLĐ-BHXH
Tải về
31/03/2015 31/03/2015 Kế hoạch Phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2015 giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và BHXH Việt Nam
13 456/BHXH-PT
Tải về
31/03/2015 31/03/2015 Hướng dẫn đổi mã quyền lợi BHYT
14 1030/KH-BHXH
Tải về
30/03/2015 30/04/2015 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia ngành BHXH
15 1043/BHXH-TCKT
Tải về
30/03/2015 30/03/2015 Hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp mở tài khoản tại hệ thống Vietcombank
16 443/BHXH-CĐBHXH
Tải về
30/03/2015 30/03/2015 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập đã đóng BHXH theo Thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH
17 33/2015/NĐ-CP
Tải về
27/03/2015 15/05/2015 Nghị định quy định việc thực hiện kết luận thanh tra
18 1019/BHXH-TCKT
Tải về
27/03/2015 27/03/2015 Triển khai Phần mềm quản lý tài sản Nhà nước
19 437/QĐ-BHXH
Tải về
27/03/2015 27/03/2015 Quyết định ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ năm 2015 đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam
20 991/KH-BHXH
Tải về
26/03/2015 26/03/2015 Kế hoạch Tổ chức thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và để nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT