TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 2467/NHNo-KHNV
Tải về
21/04/2015 21/04/2015 Áp dụng mức phí thống nhất đối với hệ thống BHXH
2 04/ĐA-TU
Tải về
20/04/2015 20/04/2015 Đề án Chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh nhiệm kỳ 2015-2020 từ thành phố đến phường, xã có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi
3 540/QĐ-BHXH
Tải về
20/04/2015 20/04/2015 Quyết định ban hành Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN
4 140/TB-VPCP
Tải về
20/04/2015 20/04/2015 Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, BHXH
5 39/NQ-TW
Tải về
17/04/2015 17/04/2015 Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
6 1303/BHXH-CSYT
Tải về
17/04/2015 17/04/2015 Hướng dẫn xác định và giao quỹ định suất theo quy định tại Thông tư liên tịch số 41/2014/TT-BYT-BTC
7 1294/BHXH-CSYT
Tải về
17/04/2015 17/04/2015 Ứng dụng CNTT trong KCB và thanh toán BHYT
8 1286/BHXH-VP
Tải về
16/04/2015 16/04/2015 Chuẩn bị các điều kiện triển khai hệ thống giao dịch điện tử ngành BHXH
9 185/CNTT-MTA
Tải về
16/04/2015 16/04/2015 Quy hoạch địa chỉ mạng
10 2651/BHXH-P4
Tải về
16/04/2015 16/04/2015 Cấp thẻ BHYT đối với công nhân công an, lao động hợp đồng
11 553/BHXH-CST
Tải về
16/04/2015 16/04/2015 Hướng dẫn xử lý nghiệp vụ thu, cấp sổ, thẻ theo công văn số 186/BHXH-PT
12 1282/BHXH-BT
Tải về
16/04/2015 16/04/2015 Tăng cường đôn đốc thu, thu nợ BHXH, BHYT
13 528/QĐ-BHXH
Tải về
14/04/2015 14/04/2015 Quyết định Ban hành Quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
14 1233/BHXH-CSYT
Tải về
14/04/2015 14/04/2015 Cấp mới mã cơ sở KCB
15 2687/UBND-VX
Tải về
14/04/2015 14/04/2015 Chế độ BHYT cho người có công với cách mạng
16 515/QĐ-BHXH
Tải về
10/04/2015 10/04/2015 Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam
17 1220/BHXH-KHĐT
Tải về
10/04/2015 10/04/2015 Hướng dẫn thực hiện dự toán thu, chi năm 2015
18 1221/BHXH-TCKT
Tải về
10/04/2015 10/04/2015 Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện
19 1201/BHXH-CSXH
Tải về
10/04/2015 10/04/2015 Hướng dẫn một số nội dung chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu
20 1219/BHXH-TCKT
Tải về
10/04/2015 10/04/2015 Thực hiện thỏa thuận liên Ngành và hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT với BIDV