Chào mừng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2018

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1321 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 309/BHXH-CNTT
Tải về
10/03/2015 10/03/2015 Đăng ký đường dây nóng hỗ trợ cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai BHXH qua mạng Internet
2 1251/CV-BCĐ
Tải về
09/03/2015 09/03/2015 Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ
3 08/2015/QĐ-TTg
Tải về
09/03/2015 01/05/2015 Quyết định Thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
4 1659/UBND-VX
Tải về
09/03/2015 09/03/2015 Thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về thi đua khen thưởng
5 1596/UBND-QLĐTư
Tải về
06/03/2015 06/03/2015 Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng cung ứng thuốc và vật tư y tế thông thường
6 260/QĐ-BHXH
Tải về
06/03/2015 06/03/2015 Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho 20 tập thể và 13 cá nhân ngoài Ngành
7 03/2015/TT-BTTTT
Tải về
06/03/2015 06/03/2015 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
8 660/KH-BHXH
Tải về
05/03/2015 05/03/2015 Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản do BHXH Việt Nam ban hành năm 2015
9 372/QĐ-BTL
Tải về
04/03/2015 04/03/2015 Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định kết quả đấu thầu các gói thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế năm 2015 cho Bệnh viện Quân y 17
10 656/KH-BHXH
Tải về
04/03/2015 04/03/2015 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
11 284/BHXH-KHTC
Tải về
03/03/2015 03/03/2015 Hướng dẫn bổ sung vướng mắc trong hồ sơ thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ DS-PHSK
12 616/BHXH-LT
Tải về
03/03/2015 03/03/2015 Rà soát hồ sơ hưởng BHXH trước 9/1995
13 315/QĐ-BTC
Tải về
02/03/2015 13/02/2015 Quyết định công bố thủ tục hành chính về thẩm định quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm trong lĩnh vực tài chính ngân sách thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
14 116/QĐ-BHXH
Tải về
27/02/2015 27/02/2015 Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng trong năm 2015
15 115/QĐ-BHXH
Tải về
27/02/2015 27/02/2015 Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2015
16 249/BHXH-PT
Tải về
26/02/2015 26/02/2015 Điều chỉnh mức lãi suất
17 1339/UBND-KTTH
Tải về
24/02/2015 24/02/2015 Xử lý đối với số kinh phí do cấp trùng thẻ BHYT các năm 2010-2013
18 236/QĐ-BHXH
Tải về
14/02/2015 14/02/2015 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thực hiện chính sách BHYT
19 237/QĐ-BHXH
Tải về
14/02/2015 14/02/2015 Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của BHXH Việt Nam
20 20/2015/NĐ-CP
Tải về
14/02/2015 14/02/2015 Nghị định Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với CM