Chào mừng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2018

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1321 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 515/BHXH-TCKT
Tải về
14/02/2015 14/02/2015 Vướng mắc trong hồ sơ thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức và phục hồi sức khỏe
2 497/BHXH-CSYT
Tải về
14/02/2015 14/02/2015 Kết cấu phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật vào giá dịch vụ y tế
3 537/BHXH-CSXH
Tải về
14/02/2015 14/02/2015 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2015/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với người đang hưởng trước ngày 01/01/2015
4 538/BHXH-CSXH
Tải về
14/02/2015 14/02/2015 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH
5 535/BHXH-CSXH
Tải về
14/02/2015 14/02/2015 Phản ánh mức lương hưu của giáo viên mầm non tham gia BHXH tự nguyện thấp
6 517/BHXH-TCKT
Tải về
14/02/2015 14/02/2015 Hạch toán kế toán chi phí KCB BHYT quân nhân
7 532/KH-BHXH
Tải về
14/02/2015 14/02/2015 Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành BHXH năm 2015
8 223/BHXH-TĐKT
Tải về
14/02/2015 14/02/2015 Đăng ký nội dung giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU
9 479/BHXH-TCKT
Tải về
13/02/2015 13/02/2015 Tạm thời thực hiện các chế độ BHTN theo quy định của Luật Việc làm và mức hỗ trợ học nghề theo Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg
10 1105/BYT-BH
Tải về
12/02/2015 12/02/2015 Sửa đổi nội dung Công văn số 5390/BHXH-DVT hướng dẫn thực hiện Thông tư số 40/2014/TT-BYT
11 01/2015/QCLN-BHXH-CT
Tải về
12/02/2015 12/02/2015 Quy chế phối hợp liên ngành giữa BHXH thành phố và Cục Thuế thành phố Đà Nẵng
12 468/KH-BHXH
Tải về
11/02/2015 11/02/2015 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015 ngành BHXH
13 186/BHXH-PT
Tải về
10/02/2015 10/02/2015 Thực hiện thu và giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN kể từ ngày 01/5/2013
14 1158/UBND-TLN43
Tải về
10/02/2015 10/02/2015 Giải quyết các công việc liên quan đến văn hóa, văn minh đô thị
15 1116/UBND-NCPC
Tải về
09/02/2015 09/02/2015 Tăng cường trách nhiệm, hiệu quả phối hợp và mở rộng cơ chế một cửa, một cửa liên thông
16 839/QĐ-UBND
Tải về
09/02/2015 09/02/2015 Quyết định phân công công tác giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016
17 183/BHXH-PT
Tải về
09/02/2015 09/02/2015 Bàn giao công tác thu BHXH tự nguyện qua Bưu điện
18 416/BHXH-CSYT
Tải về
06/02/2015 06/02/2015 Thanh toán chi phí thuốc Glivec, Tasigna theo chế độ BHYT
19 976/UBND-NCPC
Tải về
05/02/2015 05/02/2015 Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU năm 2015
20 49/VP-QT
Tải về
05/02/2015 05/02/2015 Sử dụng phù hiệu ngành BHXH