TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1335 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 535/BHXH-CSXH
Tải về
14/02/2015 14/02/2015 Phản ánh mức lương hưu của giáo viên mầm non tham gia BHXH tự nguyện thấp
2 537/BHXH-CSXH
Tải về
14/02/2015 14/02/2015 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2015/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với người đang hưởng trước ngày 01/01/2015
3 479/BHXH-TCKT
Tải về
13/02/2015 13/02/2015 Tạm thời thực hiện các chế độ BHTN theo quy định của Luật Việc làm và mức hỗ trợ học nghề theo Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg
4 1105/BYT-BH
Tải về
12/02/2015 12/02/2015 Sửa đổi nội dung Công văn số 5390/BHXH-DVT hướng dẫn thực hiện Thông tư số 40/2014/TT-BYT
5 01/2015/QCLN-BHXH-CT
Tải về
12/02/2015 12/02/2015 Quy chế phối hợp liên ngành giữa BHXH thành phố và Cục Thuế thành phố Đà Nẵng
6 468/KH-BHXH
Tải về
11/02/2015 11/02/2015 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015 ngành BHXH
7 1158/UBND-TLN43
Tải về
10/02/2015 10/02/2015 Giải quyết các công việc liên quan đến văn hóa, văn minh đô thị
8 186/BHXH-PT
Tải về
10/02/2015 10/02/2015 Thực hiện thu và giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN kể từ ngày 01/5/2013
9 839/QĐ-UBND
Tải về
09/02/2015 09/02/2015 Quyết định phân công công tác giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016
10 1116/UBND-NCPC
Tải về
09/02/2015 09/02/2015 Tăng cường trách nhiệm, hiệu quả phối hợp và mở rộng cơ chế một cửa, một cửa liên thông
11 183/BHXH-PT
Tải về
09/02/2015 09/02/2015 Bàn giao công tác thu BHXH tự nguyện qua Bưu điện
12 416/BHXH-CSYT
Tải về
06/02/2015 06/02/2015 Thanh toán chi phí thuốc Glivec, Tasigna theo chế độ BHYT
13 49/VP-QT
Tải về
05/02/2015 05/02/2015 Sử dụng phù hiệu ngành BHXH
14 414/BHXH-VP
Tải về
05/02/2015 05/02/2015 Triển khai các nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015
15 976/UBND-NCPC
Tải về
05/02/2015 05/02/2015 Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU năm 2015
16 172/BHXH-PT
Tải về
04/02/2015 04/02/2015 Mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2015
17 383/BHXH-TCKT
Tải về
03/02/2015 03/02/2015 Chi hỗ trợ cho UBND cấp xã để thực hiện lập danh sách người tham gia BHYT trên địa bàn và chi thù lao cho đại lý thu
18 332/TB-TU
Tải về
03/02/2015 03/02/2015 Thông báo kết luận của TT Thành ủy tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TU ngày 06/11/2013 của BVT Thành ủy
19 381/BHXH-BT
Tải về
02/02/2015 02/02/2015 Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế
20 04/2015/TT-BLĐTBXH
Tải về
02/02/2015 02/02/2015 Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị TNLĐ, BNN