TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1335 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 05/2015/TT-BLĐTBXH
Tải về
02/02/2015 20/03/2015 Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ
2 352/BHXH-CSXH
Tải về
30/01/2015 30/01/2015 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với người làm công tác dự trữ quốc gia
3 1548/BTC-HCSN
Tải về
30/01/2015 30/01/2015 Hướng dẫn xử lý đối với số kinh phí NSNN hỗ trợ do cấp trùng thẻ BHYT các năm 2010-2013
4 99/QĐ-BHXH
Tải về
28/01/2015 28/01/2015 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương
5 141/BHXH-KHTC
Tải về
28/01/2015 28/01/2015 Hướng dẫn bổ sung Công văn số 1855/BHXH-KHTC ngày 22/12/2014
6 112/QĐ-BHXH
Tải về
28/01/2015 28/01/2015 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm tra
7 62/QĐ-BHXH
Tải về
27/01/2015 27/01/2015 Quyết định ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2015 của BHXH Việt Nam
8 56/QĐ-BHXH
Tải về
26/01/2015 26/01/2015 Quyết định ban hành Chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ
9 266/BHXH-PC
Tải về
26/01/2015 26/01/2015 Thực hiện công tác CCTTHC về BHXH, BHYT
10 297/BHXH-TCKT
Tải về
26/01/2015 26/01/2015 Hướng dẫn tính hao mòn tài sản cố định
11 03/2015/TT-BLĐTBXH
Tải về
23/01/2015 09/03/2015 Thông tư Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH
12 99/BHXH-CST
Tải về
22/01/2015 22/01/2015 Giao nhận sổ BHXH của người lao động đã ngừng việc tại đơn vị sau 12 tháng
13 221/BHXH-CSYT
Tải về
21/01/2015 21/01/2015 Gia hạn thực hiện Đề án giám định hồ sơ thanh toán chi phí KCB BHYT theo tỷ lệ
14 177/TB-BHXH
Tải về
20/01/2015 20/01/2015 Thông báo danh mục các văn bản cần đọc tháng 12/2014
15 178/BHXH-CSYT
Tải về
20/01/2015 20/01/2015 Mua sắm hóa chất sử dụng cho máy xã hội hóa
16 165/KH-BHXH
Tải về
19/01/2015 19/01/2015 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015
17 174/BHXH-DVT
Tải về
19/01/2015 19/01/2015 Quản lý và thanh toán chi phí thuốc ung thư
18 251/QĐ-UBND
Tải về
16/01/2015 16/01/2015 Quyết định trợ cấp kinh phí để cải thiện đời sống trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi - năm 2015
19 360/UBND-VX
Tải về
15/01/2015 15/01/2015 Triển khai thực hiện Luật BHYT sửa đổi, bổ sung
20 130/BHXH-ST
Tải về
15/01/2015 15/01/2015 Giải quyết vướng mắc người tham gia BHXH chưa được cấp sổ BHXH đã chết