TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1375 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 260/QĐ-BHXH
Tải về
06/03/2015 06/03/2015 Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho 20 tập thể và 13 cá nhân ngoài Ngành
2 660/KH-BHXH
Tải về
05/03/2015 05/03/2015 Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản do BHXH Việt Nam ban hành năm 2015
3 372/QĐ-BTL
Tải về
04/03/2015 04/03/2015 Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định kết quả đấu thầu các gói thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế năm 2015 cho Bệnh viện Quân y 17
4 656/KH-BHXH
Tải về
04/03/2015 04/03/2015 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
5 616/BHXH-LT
Tải về
03/03/2015 03/03/2015 Rà soát hồ sơ hưởng BHXH trước 9/1995
6 284/BHXH-KHTC
Tải về
03/03/2015 03/03/2015 Hướng dẫn bổ sung vướng mắc trong hồ sơ thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ DS-PHSK
7 315/QĐ-BTC
Tải về
02/03/2015 13/02/2015 Quyết định công bố thủ tục hành chính về thẩm định quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm trong lĩnh vực tài chính ngân sách thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
8 116/QĐ-BHXH
Tải về
27/02/2015 27/02/2015 Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng trong năm 2015
9 115/QĐ-BHXH
Tải về
27/02/2015 27/02/2015 Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2015
10 249/BHXH-PT
Tải về
26/02/2015 26/02/2015 Điều chỉnh mức lãi suất
11 1339/UBND-KTTH
Tải về
24/02/2015 24/02/2015 Xử lý đối với số kinh phí do cấp trùng thẻ BHYT các năm 2010-2013
12 237/QĐ-BHXH
Tải về
14/02/2015 14/02/2015 Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của BHXH Việt Nam
13 538/BHXH-CSXH
Tải về
14/02/2015 14/02/2015 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH
14 223/BHXH-TĐKT
Tải về
14/02/2015 14/02/2015 Đăng ký nội dung giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU
15 535/BHXH-CSXH
Tải về
14/02/2015 14/02/2015 Phản ánh mức lương hưu của giáo viên mầm non tham gia BHXH tự nguyện thấp
16 537/BHXH-CSXH
Tải về
14/02/2015 14/02/2015 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2015/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với người đang hưởng trước ngày 01/01/2015
17 497/BHXH-CSYT
Tải về
14/02/2015 14/02/2015 Kết cấu phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật vào giá dịch vụ y tế
18 532/KH-BHXH
Tải về
14/02/2015 14/02/2015 Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành BHXH năm 2015
19 515/BHXH-TCKT
Tải về
14/02/2015 14/02/2015 Vướng mắc trong hồ sơ thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức và phục hồi sức khỏe
20 236/QĐ-BHXH
Tải về
14/02/2015 14/02/2015 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thực hiện chính sách BHYT