Chào mừng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2018

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1321 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 5039/BHXH-CSXH
Tải về
18/12/2014 18/12/2014 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 153/2013/NĐ-CP và Thông tư số 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH
2 1390/QĐ-BHXH
Tải về
17/12/2014 17/12/2014 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Báo BHXH
3 1391/QĐ-BHXH
Tải về
17/12/2014 17/12/2014 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học bảo hiểm xã hội
4 4996/BHXH-CSYT
Tải về
17/12/2014 17/12/2014 Hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung
5 1376/QĐ-BHXH
Tải về
16/12/2014 16/12/2014 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm toán nội bộ
6 1374/QĐ-BHXH
Tải về
16/12/2014 16/12/2014 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội - cơ sở đào tạo tại Xuân Thành , Nghị Xuân, Hà Tĩnh
7 4961/KH-BHXH
Tải về
15/12/2014 15/12/2014 Kế hoạch thực hiện giao dịch điển tử trong việc đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
8 1368/QĐ-BHXH
Tải về
15/12/2014 15/12/2014 Ban hành qui chế thi đua khen thưởng của BHXH Việt Nam
9 4903/BHXH-TCCB
Tải về
12/12/2014 12/12/2014 Hướng dẫn thực hiện chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa
10 4920/BHXH-BT
Tải về
12/12/2014 12/12/2014 Thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng qua bưu điện
11 1816/BHXH-PT
Tải về
12/12/2014 12/12/2014 Xếp lương cho người lao động (Trường Trung học Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin II)
12 36/2014/TT-BKHCN
Tải về
12/12/2014 12/12/2014 Thông tư Quy định hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá hệt thống quản lý và chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm của tổ chức đánh giá sự phù hợp
13 5035/BHXH-BT
Tải về
12/12/2014 12/12/2014 Thu nợ BHXH, BHYT
14 1366/QĐ-BHXH
Tải về
12/12/2014 12/12/2014 Quyết định ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT
15 4900/KH-BHXH
Tải về
11/12/2014 11/12/2014 Kế hoạch gặp mặt các thế hệ lãnh đạo nhân kỷ niệm 20 năm thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2015)
16 2346/SNG-LSVK
Tải về
11/12/2014 11/12/2014 Triển khai áp dụng quy định mới về cho phép sử dụng thẻ ABTC
17 1349/QĐ-BHXH
Tải về
10/12/2014 10/12/2014 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Đầu tư quỹ
18 17987/BTC-QLCS
Tải về
10/12/2014 10/12/2014 Sắp xếp lại, xử lý 10 cơ sở nhà, đất của BHXH Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
19 4780/BHXH-TCCB
Tải về
09/12/2014 09/12/2014 Đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2014
20 4775/BC-BHXH
Tải về
08/12/2014 08/12/2014 Báo cáo tình hình nợ và đề xuất xử lý nợ BHXH, BHYT