Chào mừng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2018

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1321 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 4766/BHXH-BT
Tải về
08/12/2014 08/12/2014 Xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015
2 4744/Ctr-BHXH-BĐVN
Tải về
05/12/2014 05/12/2014 Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng qua hệ thống Bưu điện
3 4677/BHXH-CSYT
Tải về
04/12/2014 04/12/2014 Tiếp nhận người bệnh BHYT chuyển tuyến đến Bệnh viện Hữu Nghị
4 4674/BHXH-CSXH
Tải về
03/12/2014 03/12/2014 Sửa đổi, bổ sung mẫu quyết định quy định tại Công văn số 3228/BHXH-CSXH ngày 04/9/2014
5 1752/BHXH-PT
Tải về
03/12/2014 03/12/2014 Triển khai phần mềm chống trùng sổ BHXH, thẻ BHYT
6 4382/VP-KTTH
Tải về
03/12/2014 03/12/2014 Thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương
7 1742/BHXH-CST
Tải về
02/12/2014 02/12/2014 Thực hiện Quyết định số 3715/QĐ-UBND ngày 9/6/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng
8 4666/BHXH-CSXH
Tải về
02/12/2014 02/12/2014 Hướng dẫn thực hiện chế độ tử tuất
9 1314/QĐ-BHXH
Tải về
02/12/2014 02/12/2014 Quyết định ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT
10 1313/QĐ-BHXH
Tải về
02/12/2014 02/12/2014 Quyết định ban hành mẫu thẻ BHYT
11 4670/BHXH-TT
Tải về
02/12/2014 02/12/2014 V/v hướng dẫn tuyên truyền trực quan
12 4644/BHXH-CSYT
Tải về
01/12/2014 01/12/2014 Hóa đơn thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT
13 4653/BHXH-TCKT
Tải về
01/12/2014 01/12/2014 Hướng dẫn thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức và phục hồi sức khỏe
14 4611/BHXH-CSYT
Tải về
01/12/2014 01/12/2014 Tiếp nhận người bệnh BHYT chuyển tuyến đến Bệnh viện E
15 9540/VPCP-KTTH
Tải về
28/11/2014 28/11/2014 Báo cáo kết quả triển khai thí điểm thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện qua hệ thống bưu điện
16 94/HD-BCSĐ
Tải về
28/11/2014 28/11/2014 Hướng dẫn thực hiện Quy định 262/QĐ-TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm định kỳ đối với cán bộ lãnh đạo BHXH tỉnh, thàh phố trực thuộc Trung ương
17 1715/BHXH-CĐBHXH
Tải về
27/11/2014 27/11/2014 Phối hợp cấp thẻ BHYT cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH
18 567/QĐ-BHXH
Tải về
26/11/2014 26/11/2014 Quyết định thành lập Hội đồng khoa học, sáng kiến cấp cơ sở
19 4588/BHXH-CSYT
Tải về
26/11/2014 26/11/2014 Thực hiện KCB cho đối tượng có thẻ BHYT do Bộ Quốc phòng phát hành
20 3134/QĐ-CTN
Tải về
26/11/2014 26/11/2014 Quyết định tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất (BHXH thành phố Đà Nẵng)