TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1346 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 2346/SNG-LSVK
Tải về
11/12/2014 11/12/2014 Triển khai áp dụng quy định mới về cho phép sử dụng thẻ ABTC
2 1349/QĐ-BHXH
Tải về
10/12/2014 10/12/2014 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Đầu tư quỹ
3 17987/BTC-QLCS
Tải về
10/12/2014 10/12/2014 Sắp xếp lại, xử lý 10 cơ sở nhà, đất của BHXH Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
4 4780/BHXH-TCCB
Tải về
09/12/2014 09/12/2014 Đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2014
5 4775/BC-BHXH
Tải về
08/12/2014 08/12/2014 Báo cáo tình hình nợ và đề xuất xử lý nợ BHXH, BHYT
6 4766/BHXH-BT
Tải về
08/12/2014 08/12/2014 Xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015
7 4744/Ctr-BHXH-BĐVN
Tải về
05/12/2014 05/12/2014 Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng qua hệ thống Bưu điện
8 4677/BHXH-CSYT
Tải về
04/12/2014 04/12/2014 Tiếp nhận người bệnh BHYT chuyển tuyến đến Bệnh viện Hữu Nghị
9 4674/BHXH-CSXH
Tải về
03/12/2014 03/12/2014 Sửa đổi, bổ sung mẫu quyết định quy định tại Công văn số 3228/BHXH-CSXH ngày 04/9/2014
10 4382/VP-KTTH
Tải về
03/12/2014 03/12/2014 Thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương
11 1752/BHXH-PT
Tải về
03/12/2014 03/12/2014 Triển khai phần mềm chống trùng sổ BHXH, thẻ BHYT
12 4666/BHXH-CSXH
Tải về
02/12/2014 02/12/2014 Hướng dẫn thực hiện chế độ tử tuất
13 1314/QĐ-BHXH
Tải về
02/12/2014 02/12/2014 Quyết định ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT
14 1313/QĐ-BHXH
Tải về
02/12/2014 02/12/2014 Quyết định ban hành mẫu thẻ BHYT
15 4670/BHXH-TT
Tải về
02/12/2014 02/12/2014 V/v hướng dẫn tuyên truyền trực quan
16 1742/BHXH-CST
Tải về
02/12/2014 02/12/2014 Thực hiện Quyết định số 3715/QĐ-UBND ngày 9/6/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng
17 4644/BHXH-CSYT
Tải về
01/12/2014 01/12/2014 Hóa đơn thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT
18 4653/BHXH-TCKT
Tải về
01/12/2014 01/12/2014 Hướng dẫn thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức và phục hồi sức khỏe
19 4611/BHXH-CSYT
Tải về
01/12/2014 01/12/2014 Tiếp nhận người bệnh BHYT chuyển tuyến đến Bệnh viện E
20 94/HD-BCSĐ
Tải về
28/11/2014 28/11/2014 Hướng dẫn thực hiện Quy định 262/QĐ-TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm định kỳ đối với cán bộ lãnh đạo BHXH tỉnh, thàh phố trực thuộc Trung ương