Chào mừng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2018

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1321 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 4346/BHXH-ST
Tải về
12/11/2014 12/11/2014 Cấp thẻ BHYT
2 1206/QĐ-BHXH
Tải về
12/11/2014 12/11/2014 Quyết định bãi bỏ Khoản 3, Điều 5 Quy chế hoạt động Trang tin điện tử của BHXH Việt Nam trên Internet ban hành kem theo Quyết định số 1295/QĐ-BHXH ngày 15/9/2010 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam...
3 84/CV-BCS
Tải về
10/11/2014 10/11/2014 Cải cách thủ tục hành chính trong giao dịch với cơ quan BHXH
4 2604/SNV-CCHC
Tải về
07/11/2014 07/11/2014 Thời gian cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi
5 9981/UBND-VX
Tải về
05/11/2014 05/11/2014 Mua thẻ BHYT cho hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình
6 4231/HD-BHXH
Tải về
05/11/2014 05/11/2014 Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng
7 1194/BHXH-GĐBHYT
Tải về
05/11/2014 05/11/2014 Hướng dẫn thực hiện Điều 3 Quyết định số 1018/QĐ-BHXH
8 4187/BHXH-DVT
Tải về
03/11/2014 03/11/2014 Kiểm soát thanh toán chi phí BHYT đối với các thuốc do công ty VN Pharma trúng thầu
9 1135/QĐ-BHXH
Tải về
31/10/2014 31/10/2014 Quyết định thành lập Khu nghỉ dưỡng của Ngành tại Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
10 1562/BHXH-TCHC
Tải về
31/10/2014 31/10/2014 Mẫu, in, cấp và quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (C65-HD1 và C65-HD2)
11 622/QĐ-SYT
Tải về
31/10/2014 31/10/2014 Quyết định bổ sung, thay thế thành viên tham gia Tổ Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung ứng thuốc năm 2014-2015
12 4175/BHXH-PC
Tải về
31/10/2014 31/10/2014 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1018/QĐ-BHXH
13 1136/QĐ-BHXH
Tải về
31/10/2014 31/10/2014 Quyết định phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thong tin trong hoạt động của ngành BHXH giai đoạn 2012-2015
14 4141/BHXH-CSYT
Tải về
30/10/2014 30/10/2014 Thanh toán dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng
15 4144/BHXH-KHĐT
Tải về
30/10/2014 30/10/2014 Xây dựng kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016-2020
16 1538/BHXH-TNQLHS
Tải về
28/10/2014 28/10/2014 Rà soát, đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC
17 4032/BHXH-PC
Tải về
24/10/2014 24/10/2014 Hướng dẫn tham gia tố tụng dân sự và thi hành án dân sự
18 1018/QĐ-BHXH
Tải về
22/10/2014 10/10/2014 Quyết định sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT
19 4007/BHXH-TĐKT
Tải về
22/10/2014 22/10/2014 Thực hiện các quy định mới của Nhà nước và của Ngành về công tác thi đua, khen thưởng
20 4021/BHXH-TCKT
Tải về
22/10/2014 22/10/2014 Tổ chức thực hiện dự toán chi quản lý bộ máy những tháng cuối năm 2014