TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 85/BHXH-GĐB
Tải về
10/01/2018 10/01/2018 Công văn số 85/BHXH-GĐB ngày 10/01/2018 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung trong thống kê thanh toán chí phí khám chữa bệnh BHYT.
2 54/QĐ-BHXH
Tải về
05/01/2018 05/01/2018 Quyết định số 54/QĐ-BHXH ngày 05/01/2018 của BHXH Việt Nam ban hành quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong ngành BHXH
3 23/BC-BHXH
Tải về
05/01/2018 05/01/2018 Báo cáo kết quả công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 2018
4 6062/QĐ-BYT
Tải về
29/12/2017 29/12/2017 Quyết định số 6062/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế ban hành Tiêu chí phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân.
5 5917/BHXH-CSYT
Tải về
29/12/2017 29/12/2017 Công văn số 5917/BHXH-CSYT ngày 29/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng.
6 56/2017/TT-BYT
Tải về
29/12/2017 15/12/2017 Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.
7 5892/BHXH-CSYT
Tải về
29/12/2017 29/12/2017 Công văn số 5892/BHXH-CSYT ngày 29/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc giải quyết vướng mắc về định mức và thanh toán chi phí KCB BHYT.
8 50/2017/TT-BYT
Tải về
29/12/2017 29/12/2017 Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.
9 161/2017/NĐ-CP
Tải về
29/12/2017 15/02/2018 Nghị định số 161/2017/NĐ-CP ngày 29/12/2017 của Chính phủ sửa đổi Điều 12 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT của cơ quan BHXH.
10 32/2017/TT-BLĐTBXH
Tải về
29/12/2017 15/12/2017 Thông tư số 32/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
11 48/2017/TT-BYT
Tải về
28/12/2017 28/12/2017 Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ Y tế quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT
12 5826/BHXH-CSYT
Tải về
27/12/2017 27/12/2017 Công văn số 5826/BHXH-CSYT ngày 27/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung việc ký hợp đồng và thanh toán chi phí KCB BHYT năm 2018.
13 5818/BHXH-TCKT
Tải về
27/12/2017 27/12/2017 Công văn số 5818/BHXH-TCKT ngày 27/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn các nội dung chi hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT và rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động.
14 5721/BHXH-CSXH
Tải về
20/12/2017 20/12/2017 Công văn số 5721/BHXH-CSXH ngày 20/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc sử dụng thẻ BHYT hết hạn khi đi khám, chữa bệnh.
15 5710/BHXH-TCKT
Tải về
20/12/2017 20/12/2017 Công văn số 5710/BHXH-TCKT ngày 20/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 01, tháng 02 năm 2018.
16 3015/QĐ-BHXH
Tải về
15/12/2017 15/12/2017 Quyết định số 3015/QĐ-BHXH ngày 15/12/2017 của BHXH Việt Nam ban hành Quy định về việc tham gia đấu thầu thuốc của cơ quan BHXH tại các cơ sở y tế.
17 5542/BHXH-BT
Tải về
08/12/2017 08/12/2017 Công văn số 5542/BHXH-BT ngày 08/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc thông báo điều chỉnh mức chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu BHXH, BHYT năm 2016.
18 141/2017/NĐ-CP
Tải về
07/12/2017 25/01/2018 Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
19 125/NQ-CP
Tải về
29/11/2017 29/11/2017 Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
20 5295/BHXH-BT
Tải về
27/11/2017 27/11/2017 Công văn số 5295/BHXH-BT ngày 27/11/2017 của BHXH Việt Nam về việc đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN năm 2017.