TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1346 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 40/2014/TT-BYT
Tải về
17/11/2014 17/11/2014 BAN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DANH MỤC THUỐC TÂN DƯỢC THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ
2 4427/BHXH-TCKT
Tải về
17/11/2014 17/11/2014 Sửa đổi một số nội dung Công văn số 3431/BHXH-TCKT
3 105/2014/NĐ-CP
Tải về
15/11/2014 01/01/2015 Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế
4 4407/BHXH-BT
Tải về
14/11/2014 14/11/2014 Hướng dẫn giải quyết vướng mắc về thu BHXh, BHYT
5 1638/KH-BHXH
Tải về
14/11/2014 14/11/2014 Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020
6 4346/BHXH-ST
Tải về
12/11/2014 12/11/2014 Cấp thẻ BHYT
7 1206/QĐ-BHXH
Tải về
12/11/2014 12/11/2014 Quyết định bãi bỏ Khoản 3, Điều 5 Quy chế hoạt động Trang tin điện tử của BHXH Việt Nam trên Internet ban hành kem theo Quyết định số 1295/QĐ-BHXH ngày 15/9/2010 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam...
8 84/CV-BCS
Tải về
10/11/2014 10/11/2014 Cải cách thủ tục hành chính trong giao dịch với cơ quan BHXH
9 2604/SNV-CCHC
Tải về
07/11/2014 07/11/2014 Thời gian cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi
10 9981/UBND-VX
Tải về
05/11/2014 05/11/2014 Mua thẻ BHYT cho hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình
11 4231/HD-BHXH
Tải về
05/11/2014 05/11/2014 Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng
12 1194/BHXH-GĐBHYT
Tải về
05/11/2014 05/11/2014 Hướng dẫn thực hiện Điều 3 Quyết định số 1018/QĐ-BHXH
13 4187/BHXH-DVT
Tải về
03/11/2014 03/11/2014 Kiểm soát thanh toán chi phí BHYT đối với các thuốc do công ty VN Pharma trúng thầu
14 1135/QĐ-BHXH
Tải về
31/10/2014 31/10/2014 Quyết định thành lập Khu nghỉ dưỡng của Ngành tại Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
15 4175/BHXH-PC
Tải về
31/10/2014 31/10/2014 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1018/QĐ-BHXH
16 1136/QĐ-BHXH
Tải về
31/10/2014 31/10/2014 Quyết định phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thong tin trong hoạt động của ngành BHXH giai đoạn 2012-2015
17 622/QĐ-SYT
Tải về
31/10/2014 31/10/2014 Quyết định bổ sung, thay thế thành viên tham gia Tổ Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung ứng thuốc năm 2014-2015
18 1562/BHXH-TCHC
Tải về
31/10/2014 31/10/2014 Mẫu, in, cấp và quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (C65-HD1 và C65-HD2)
19 4141/BHXH-CSYT
Tải về
30/10/2014 30/10/2014 Thanh toán dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng
20 4144/BHXH-KHĐT
Tải về
30/10/2014 30/10/2014 Xây dựng kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016-2020