TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1346 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 3807/BHXH-DVT
Tải về
08/10/2014 08/10/2014 Thanh toán BHYT đối với một số VTYT theo Thông tư số 27/2013/TT-BYT
2 3804/BHXH-CSXH
Tải về
08/10/2014 08/10/2014 Hướng dẫn giải quyết chế độ BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện tại BHXH Bộ Quốc phòng
3 3806/BHXH-CSYT
Tải về
08/10/2014 08/10/2014 Hướng dẫn thực hiện giám định, thanh toán chi phí điều trị Viêm gan C
4 3800/BHXH-PC
Tải về
08/10/2014 08/10/2014 Hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế
5 3789/BHXH-CSXH
Tải về
07/10/2014 07/10/2014 Mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
6 1010/QĐ-BHXH
Tải về
07/10/2014 07/10/2014 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cầu tổ chức của Ban Hợp tác quốc tế
7 3743/BHXH-TCKT
Tải về
06/10/2014 06/10/2014 Báo cáo thực hiện kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra
8 3505/BVHTTDL-TCCB
Tải về
06/10/2014 06/10/2014 Tính phụ cấp chức vụ đóng BHXH
9 6954/QĐ-UBND
Tải về
02/10/2014 02/10/2014 Quyết định kiện toàn Hội đồng Giám định y khoa thành phố Đà Nẵng
10 3689/BHXH-TCKT
Tải về
02/10/2014 02/10/2014 Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
11 1394/KH-BHXH
Tải về
01/10/2014 01/10/2014 Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
12 999/QĐ-BHXH
Tải về
01/10/2014 01/10/2014 Quyết định ban hành Quy định hoạt động Đại lý thu BHXH, BHYT
13 3644/BHXH-BT
Tải về
30/09/2014 30/09/2014 Thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng qua Bưu điện
14 3648/BHXH-BT
Tải về
30/09/2014 30/09/2014 Ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT cho HSSV
15 1370/BHXH-KHTC
Tải về
29/09/2014 25/09/2014 Thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu BHYT học sinh, sinh viên
16 3578/BHXH-DVT
Tải về
29/09/2014 29/09/2014 Hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP trong đấu thầu thuốc, VTYT
17 3575/HD-BHXH
Tải về
26/09/2014 26/09/2014 Hướng dẫn tổ chức Đại hội thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Ngành BHXH lần thứ IV và ĐH thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
18 3577/CTPH-BKTTW-BHXH
Tải về
26/09/2014 26/09/2014 Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế TW và BHXH Việt Nam
19 1362/TB-BHXH
Tải về
25/09/2014 25/09/2014 Thông báo sử dụng thư điện tử công vụ
20 3497/BHXH-TCKT
Tải về
23/09/2014 23/09/2014 Hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại hệ thống Vietcombank