Chào mừng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2018

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1321 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 3440/KH-BHXH
Tải về
18/09/2014 18/09/2014 Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
2 3425/BHXH-TCKT
Tải về
17/09/2014 17/09/2014 Tổ chức tự kiểm tra thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước
3 948/QĐ-BHXH
Tải về
17/09/2014 17/09/2014 Quyết định thành lập Hội đồng TĐKT BHXH Việt Nam
4 3431/BHXH-TCKT
Tải về
17/09/2014 17/09/2014 V/v cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho Bưu điện tỉnh
5 951/QĐ-BHXH
Tải về
17/09/2014 17/09/2014 Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2017
6 952/QĐ-BHXH
Tải về
17/09/2014 17/09/2014 Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
7 3162/TB-BHXH
Tải về
16/09/2014 29/08/2014 Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết thí điểm thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện qua hệ thống Bưu điện
8 3405/BHXH-TCKT
Tải về
16/09/2014 16/09/2014 Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do BHXH Việt Nam quản lý, sử dụng trên địa bàn TP Đà Nẵng theo Quyết định số 07/2007/QĐ-TTg
9 944/QĐ-BHXH
Tải về
16/09/2014 16/09/2014 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng CC-VC thuộc hệ thống BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-BHXH ngày 07/02/2013 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
10 3407/BHXH-KHĐT
Tải về
16/09/2014 16/09/2014 Giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu
11 3419/KH-BHXH
Tải về
16/09/2014 16/09/2014 Kế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020
12 12920/BTC-QLCS
Tải về
15/09/2014 15/09/2014 Cập nhật số liệu tài liệu của các dự án sử dụng vốn nhà nước vào Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 3.0
13 3393/BHXH-TĐKT
Tải về
12/09/2014 12/09/2014 Đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân
14 16/CT-UBND
Tải về
12/09/2014 12/09/2014 Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm 2014-2015
15 3371/BHXH-KHĐT
Tải về
11/09/2014 11/09/2014 Thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP
16 926/QĐ-BHXH
Tải về
09/09/2014 09/09/2014 Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phí Nam
17 3311/BHXH-CSYT
Tải về
09/09/2014 09/09/2014 Một số vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT
18 925/QĐ-BHXH
Tải về
09/09/2014 09/09/2014 Quyết định ban hành Bảng điểm thi đua
19 3296/BHXH-TT
Tải về
08/09/2014 08/09/2014 Tăng cường công tác tuyên truyền BHYT HSSV năm 2014-2015
20 777/QĐ-BVC
Tải về
08/09/2014 08/09/2014 Quyết định thành lập Tổ chuyên gia xét thầu thuốc năm 2014-2015