Chào mừng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2018

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1321 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 776/QĐ-BVC
Tải về
08/09/2014 08/09/2014 Quyết định thành lập Tổ chuyên gia thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả xét thầu thuốc năm 2014-2015
2 775/QĐ-BVC
Tải về
08/09/2014 08/09/2014 Quyết định thành lập Tổ xây dựng hồ sơ mời thầu thuốc năm 2014-2015
3 7910/UBND-VX
Tải về
06/09/2014 06/09/2014 Chấn chỉnh công tác thi đua khen thưởng
4 906/QĐ-BHXH
Tải về
05/09/2014 05/09/2014 Quyết định ban hành "Tiêu chuẩn kỹ thuật máy trạm" áp dụng cho các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam
5 1261/BHXH-KHTC
Tải về
04/09/2014 04/09/2014 Thực hiện công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua bưu điện
6 904/QĐ-BHXH
Tải về
04/09/2014 04/09/2014 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH
7 903/QĐ-BHXH
Tải về
04/09/2014 04/09/2014 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm CNTT
8 3228/BHXH-CSXH
Tải về
04/09/2014 04/09/2014 Hướng dẫn điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng
9 27/2014/QĐ-UBND
Tải về
04/09/2014 04/09/2014 Quyết định Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ truy nhập Internet
10 3208/BHXH-KT
Tải về
03/09/2014 03/09/2014 Tăng cường kiểm tra và phối hợp kiểm tra, thanh tra liên ngành về BHYT
11 3163/TB-BHXH
Tải về
29/08/2014 29/08/2014 Thông báo kết luận Hội nghị về giao dịch TTHC bằng hồ sơ điện tử qua mạng
12 3159/BHXH-DVT
Tải về
28/08/2014 28/08/2014 Thanh toán chi phí thuốc BHYT không cao hơn giá kê khai, kê khai lại
13 3151/HD-BHXH
Tải về
27/08/2014 27/08/2014 Hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT
14 251/QĐ-BHXH
Tải về
26/08/2014 23/08/2014 Quyết định thành lập Tổ Giám định tập trung theo tỷ lệ để thực hiện tại các cơ sở KCB BHYT
15 3131/BHXH-CSYT
Tải về
26/08/2014 26/08/2014 Chuẩn hóa và quản lý tập trung dữ liệu KCB BHYT
16 3125/BHXH-TCKT
Tải về
26/08/2014 26/08/2014 Hướng dẫn tính hao mòn tài sản cố định vô hình
17 3117/BHXH-TĐKT
Tải về
25/08/2014 25/08/2014 Xét tặng Kỷ niệm chưa chương "Vì sự nghiệp BHXH"
18 3091/BHXH-DVT
Tải về
22/08/2014 22/08/2014 Quản lý, thanh toán thuốc BHYT
19 7487/UBND-QLDTư
Tải về
22/08/2014 22/08/2014 Liên quan đến việc thực hiện thông tư hướng dẫn lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc
20 3061/BHXH-PT
Tải về
22/08/2014 22/08/2014 Thực hiện khoanh nợ BHXH, BHYT đối với các doanh nghiệp thuộc vinalines, SBIC