TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1346 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 3510/BHXH-BT
Tải về
23/09/2014 23/09/2014 Thực hiện BHYT cho người dân tộc thiểu số...
2 6594/BYT-BH
Tải về
23/09/2014 23/09/2014 Thanh toán BHYT đối với một số VTYT theo Thông tư số 27/2013/TT-BYT
3 3454/TB-BHXH
Tải về
19/09/2014 19/09/2014 Thông báo danh mục các văn bản cần đọc tháng 8/2014
4 224/TB-UBND
Tải về
19/09/2014 19/09/2014 Thông báo kết luận của lãnh đạo thành phố tại buổi làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng
5 3440/KH-BHXH
Tải về
18/09/2014 18/09/2014 Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
6 960/QĐ-BCĐCNTT
Tải về
18/09/2014 18/09/2014 Quyết định ban hành Quy chế làm việc BCĐ ứng dụng CNTT của BHXH Việt Nam
7 948/QĐ-BHXH
Tải về
17/09/2014 17/09/2014 Quyết định thành lập Hội đồng TĐKT BHXH Việt Nam
8 952/QĐ-BHXH
Tải về
17/09/2014 17/09/2014 Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
9 951/QĐ-BHXH
Tải về
17/09/2014 17/09/2014 Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2017
10 3431/BHXH-TCKT
Tải về
17/09/2014 17/09/2014 V/v cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho Bưu điện tỉnh
11 3425/BHXH-TCKT
Tải về
17/09/2014 17/09/2014 Tổ chức tự kiểm tra thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước
12 3162/TB-BHXH
Tải về
16/09/2014 29/08/2014 Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết thí điểm thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện qua hệ thống Bưu điện
13 3405/BHXH-TCKT
Tải về
16/09/2014 16/09/2014 Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do BHXH Việt Nam quản lý, sử dụng trên địa bàn TP Đà Nẵng theo Quyết định số 07/2007/QĐ-TTg
14 944/QĐ-BHXH
Tải về
16/09/2014 16/09/2014 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng CC-VC thuộc hệ thống BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-BHXH ngày 07/02/2013 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
15 3407/BHXH-KHĐT
Tải về
16/09/2014 16/09/2014 Giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu
16 3419/KH-BHXH
Tải về
16/09/2014 16/09/2014 Kế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020
17 12920/BTC-QLCS
Tải về
15/09/2014 15/09/2014 Cập nhật số liệu tài liệu của các dự án sử dụng vốn nhà nước vào Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 3.0
18 3393/BHXH-TĐKT
Tải về
12/09/2014 12/09/2014 Đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân
19 16/CT-UBND
Tải về
12/09/2014 12/09/2014 Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm 2014-2015
20 3371/BHXH-KHĐT
Tải về
11/09/2014 11/09/2014 Thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP