TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 906/QĐ-BHXH
Tải về
05/09/2014 05/09/2014 Quyết định ban hành "Tiêu chuẩn kỹ thuật máy trạm" áp dụng cho các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam
2 903/QĐ-BHXH
Tải về
04/09/2014 04/09/2014 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm CNTT
3 1261/BHXH-KHTC
Tải về
04/09/2014 04/09/2014 Thực hiện công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua bưu điện
4 27/2014/QĐ-UBND
Tải về
04/09/2014 04/09/2014 Quyết định Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ truy nhập Internet
5 3228/BHXH-CSXH
Tải về
04/09/2014 04/09/2014 Hướng dẫn điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng
6 904/QĐ-BHXH
Tải về
04/09/2014 04/09/2014 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH
7 3208/BHXH-KT
Tải về
03/09/2014 03/09/2014 Tăng cường kiểm tra và phối hợp kiểm tra, thanh tra liên ngành về BHYT
8 3163/TB-BHXH
Tải về
29/08/2014 29/08/2014 Thông báo kết luận Hội nghị về giao dịch TTHC bằng hồ sơ điện tử qua mạng
9 3159/BHXH-DVT
Tải về
28/08/2014 28/08/2014 Thanh toán chi phí thuốc BHYT không cao hơn giá kê khai, kê khai lại
10 3151/HD-BHXH
Tải về
27/08/2014 27/08/2014 Hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT
11 251/QĐ-BHXH
Tải về
26/08/2014 23/08/2014 Quyết định thành lập Tổ Giám định tập trung theo tỷ lệ để thực hiện tại các cơ sở KCB BHYT
12 3125/BHXH-TCKT
Tải về
26/08/2014 26/08/2014 Hướng dẫn tính hao mòn tài sản cố định vô hình
13 3131/BHXH-CSYT
Tải về
26/08/2014 26/08/2014 Chuẩn hóa và quản lý tập trung dữ liệu KCB BHYT
14 3117/BHXH-TĐKT
Tải về
25/08/2014 25/08/2014 Xét tặng Kỷ niệm chưa chương "Vì sự nghiệp BHXH"
15 7487/UBND-QLDTư
Tải về
22/08/2014 22/08/2014 Liên quan đến việc thực hiện thông tư hướng dẫn lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc
16 3061/BHXH-PT
Tải về
22/08/2014 22/08/2014 Thực hiện khoanh nợ BHXH, BHYT đối với các doanh nghiệp thuộc vinalines, SBIC
17 3091/BHXH-DVT
Tải về
22/08/2014 22/08/2014 Quản lý, thanh toán thuốc BHYT
18 323/TTTT-PM
Tải về
21/08/2014 21/08/2014 Đảm bảo an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT
19 2998/BHXH-CSXH
Tải về
19/08/2014 19/08/2014 Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động
20 2983/BHXH-CSYT
Tải về
19/08/2014 19/08/2014 Hướng dẫn thực hiện Đề án Thí điểm CSSK quân nhân theo hình thức BHYT giai đoạn 2