Chào mừng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2018

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1321 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 2800/KH-BHXH
Tải về
31/07/2014 31/07/2014 Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT
2 2895/BNV-TL
Tải về
31/07/2014 31/07/2014 Truy thu BHXH đối với cán bộ cấp xã là bệnh binh đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP
3 1103/BHXH-GĐBHYT
Tải về
30/07/2014 30/07/2014 Dừng ký hợp đồng KCB BHYT tại Trạm y tế Viễn thông Đà Nẵng
4 7128/CV-BTCTW
Tải về
29/07/2014 29/07/2014 Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề kiểm tra đảng đối với cán bộ, công chức có thời gian công tác làm nhà giáo...
5 2755/BHXH-BT
Tải về
28/07/2014 28/07/2014 Tính phụ cấp chức vụ và phụ cấp thâm niên nghề đóng BHXH
6 2293/BHXH-KHĐT
Tải về
26/07/2014 26/07/2014 Hướng dẫn lập dự toán thu, chi năm 2015
7 2717/BHXH-CSYT
Tải về
25/07/2014 25/07/2014 Thực hiện BHYT cho các đối tượng quy định tại Điểm c và d Khoản 2 51 Luật BHYT
8 1084/BHXH-GĐBHYT
Tải về
25/07/2014 25/07/2014 Dừng ký hợp đồng KCB BHYT tại TT CSSKSS thành phố Đà Nẵng
9 370/QĐ-BHXH
Tải về
25/07/2014 25/07/2014 Quyết định thành lập tổ hiệu chỉnh dịch vụ kỹ thuật
10 2716/BHXH-TĐKT
Tải về
25/07/2014 25/07/2014 Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"
11 10192/BTC-KBNN
Tải về
25/07/2014 25/07/2014 Tăng cường công tác quản lý tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn NSNN
12 2710/BHXH-CSXH
Tải về
24/07/2014 24/07/2014 Giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động
13 2681/BHXH-CSYT
Tải về
23/07/2014 23/07/2014 Thanh toán chi phí KCB BHYT
14 1065/BHXH-PT
Tải về
23/07/2014 23/07/2014 Hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2014-2015
15 2672/BHXH-CSXH
Tải về
22/07/2014 22/07/2014 Chế độ chính sách đối với người lao động tại Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
16 2668/BHXH-BT
Tải về
21/07/2014 21/07/2014 Thu BHTN đối với chức danh lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp
17 2669/TCKT
Tải về
21/07/2014 21/07/2014 Xử lý kinh phí cấp trùng thẻ BHYT
18 2637/TB-BHXH
Tải về
18/07/2014 18/07/2014 Thông báo kết luận của Tổng Giám đốc tại Hội nghị triển khai Luật BHYT sửa đổi, bổ sung và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Ngành sáu tháng cuối năm 2014
19 2655/BHXH-CSYT
Tải về
18/07/2014 18/07/2014 Giải quyết một số vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT
20 2634/BHXH-KHĐT
Tải về
17/07/2014 17/07/2014 Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và đảm bảo thời gian giải ngân vốn XDCB năm 2014