TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 2970/TB-BHXH
Tải về
15/08/2014 15/08/2014 Thông báo danh mục các văn bản cần đọc Tháng 7/2014
2 1454/HĐND-DN
Tải về
15/08/2014 15/08/2014 Phối hợp trong việc xử lý thông tin
3 5885/QĐ-UBND
Tải về
15/08/2014 15/08/2014 Quyết định về việc xác thực và sử dụng hồ sơ điện tử của công dân, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện các giao dịch hành chính tại các đơn vị cung cấp thủ tục hành chính trên địa bàn TP Đà Nẵng.
4 5608/QĐ-UBND
Tải về
15/08/2014 15/08/2014 V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án phát triển y tế biển, đảo TP Đà Nẵng.
5 7293/UBND-NCPC
Tải về
15/08/2014 15/08/2014 Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 29-CT/TU của BTV Thành ủy
6 2940/BHXH-TCKT
Tải về
14/08/2014 14/08/2014 Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện
7 21/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH
Tải về
12/08/2014 12/08/2014 Thông tư liên tịch sửa đổi Khoản Điều 1 Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27/9/2013
8 320/TTTT-PM
Tải về
11/08/2014 11/08/2014 Triển khai phần mền quản lý thu theo công văn 2159/BHXH-ST
9 1392/CĐ-TTg
Tải về
09/08/2014 09/08/2014 Công điện hỏa tốc về việc phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ebola
10 1124/BHXH-TCHC
Tải về
07/08/2014 07/08/2014 Thực hiện kiểm tra, rà soát văn bản do BHXH tỉnh, thành phố ban hành năm 2013
11 5264/BYT-BH
Tải về
07/08/2014 07/08/2014 Thực hiện BHYT đối với người đang làm thủ tục hưởng chế độ BHTN
12 2833/BHXH-TT
Tải về
07/08/2014 07/08/2014 Hướng dẫn giải quyết chế độ BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện tại BHXH Bộ Quốc phòng
13 24/CT-TTg
Tải về
05/08/2014 05/08/2014 Chỉ thị tăng cường quản lý và CCTTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan
14 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH
Tải về
04/08/2014 04/08/2014 Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điểm của TT liên tịch số 148/2007/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14/9/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2004 của Chính phủ
15 826/QĐ-BHXH
Tải về
04/08/2014 04/08/2014 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Pháp chế
16 827/QĐ-BHXH
Tải về
04/08/2014 04/08/2014 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tuyên truyền
17 2800/KH-BHXH
Tải về
31/07/2014 31/07/2014 Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT
18 2783/BHXH-TCKT
Tải về
31/07/2014 31/07/2014 Xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp
19 2895/BNV-TL
Tải về
31/07/2014 31/07/2014 Truy thu BHXH đối với cán bộ cấp xã là bệnh binh đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP
20 1103/BHXH-GĐBHYT
Tải về
30/07/2014 30/07/2014 Dừng ký hợp đồng KCB BHYT tại Trạm y tế Viễn thông Đà Nẵng