Chào mừng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2018

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1321 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 5381/UBND-VX
Tải về
23/06/2014 23/06/2014 Triển khai thực hiện Đề án 'Thí điểm phương pháp giám định hồ sơ thanh toán chi phí KCB BHYT theo tỷ lệ"
2 199/TB-VP
Tải về
23/06/2014 23/06/2014 Thông báo Nội dung kết luận tại Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng công tác CCHC, Văn thư lưu trữ và ứng dụng CNTT năm 2013 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
3 300/QĐ-bhxh
Tải về
20/06/2014 20/06/2014 Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
4 2218/BHXH-VP
Tải về
20/06/2014 20/06/2014 Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy
5 2191/BHXH-PC
Tải về
19/06/2014 19/06/2014 Công khai thủ tục hành chính
6 2156/BHXH-HTQT
Tải về
18/06/2014 18/06/2014 Tên gọi tiếng Anh của BHXH Việt Nam và các đơn vị trực thuộc
7 773/TB-BYT
Tải về
18/06/2014 18/06/2014 Thông báo kết luận Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và triển khai Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 13/6/2014 của Bộ Y tế
8 2159/BHXH-ST
Tải về
18/06/2014 18/06/2014 Chấn chỉnh và xử lý những tồn tại, vướng mắc trong công tác thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
9 728/QĐ-BHXH
Tải về
16/06/2014 16/06/2014 Quyết định ban hành quy định về chế độ nhuận bút, thù lao trên trang tin điện tử của BHXH Việt Nam
10 2140/BHXH-VP
Tải về
16/06/2014 16/06/2014 Kinh phí hỗ trợ 01 ngày lương để tổ chức các hoạt động xã hội tình nghĩa của Ngành
11 729/QĐ-BHXH
Tải về
16/06/2014 16/06/2014 Quyết định ban hành kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của BHXH Việt nam năm 2014
12 2136/BHXH-CSYT
Tải về
16/06/2014 16/06/2014 Hướng dẫn cấp thẻ BHYT theo Quyết định 317/QĐ-TTg
13 2074/BHXH-CSYT
Tải về
13/06/2014 13/06/2014 Cấp thẻ BHYT cho nhân dân sinh sống tại huyện đảo, xã đảo theo quyết định 317/QĐ-TTg
14 291/QĐ-BHXH
Tải về
12/06/2014 12/06/2014 Quyết định ban hành chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014
15 2066/BHXH-TCKT
Tải về
12/06/2014 12/06/2014 Bổ sung nội dung công văn số 1613/BHXH-TCKT
16 718/QĐ-BHXH
Tải về
11/06/2014 11/06/2014 Quyết định phân công nhiệm vụ giúp Tổng Giám đốc tham gia sửa đổi, bổ sung Luật BHXH, BHYT
17 2060/BHXH-VP
Tải về
11/06/2014 11/06/2014 Tự công bố và áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008
18 2016/BHXH-BT
Tải về
09/06/2014 09/06/2014 Thu BHYT đối với công chức, viên chức trong thời gian tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác
19 2017/BHXH-CSXH
Tải về
09/06/2014 09/06/2014 Hướng dẫn một số nội dung về chế độ ốm đau, thai sản
20 2012/HD-BHXH
Tải về
09/06/2014 09/06/2014 Hướng dẫn tổ chức giao lưu văn nghệ, giao hữu thể thao chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam