TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1335 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 2159/BHXH-ST
Tải về
18/06/2014 18/06/2014 Chấn chỉnh và xử lý những tồn tại, vướng mắc trong công tác thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
2 773/TB-BYT
Tải về
18/06/2014 18/06/2014 Thông báo kết luận Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và triển khai Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 13/6/2014 của Bộ Y tế
3 729/QĐ-BHXH
Tải về
16/06/2014 16/06/2014 Quyết định ban hành kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của BHXH Việt nam năm 2014
4 2136/BHXH-CSYT
Tải về
16/06/2014 16/06/2014 Hướng dẫn cấp thẻ BHYT theo Quyết định 317/QĐ-TTg
5 728/QĐ-BHXH
Tải về
16/06/2014 16/06/2014 Quyết định ban hành quy định về chế độ nhuận bút, thù lao trên trang tin điện tử của BHXH Việt Nam
6 2140/BHXH-VP
Tải về
16/06/2014 16/06/2014 Kinh phí hỗ trợ 01 ngày lương để tổ chức các hoạt động xã hội tình nghĩa của Ngành
7 2074/BHXH-CSYT
Tải về
13/06/2014 13/06/2014 Cấp thẻ BHYT cho nhân dân sinh sống tại huyện đảo, xã đảo theo quyết định 317/QĐ-TTg
8 2066/BHXH-TCKT
Tải về
12/06/2014 12/06/2014 Bổ sung nội dung công văn số 1613/BHXH-TCKT
9 291/QĐ-BHXH
Tải về
12/06/2014 12/06/2014 Quyết định ban hành chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014
10 718/QĐ-BHXH
Tải về
11/06/2014 11/06/2014 Quyết định phân công nhiệm vụ giúp Tổng Giám đốc tham gia sửa đổi, bổ sung Luật BHXH, BHYT
11 2060/BHXH-VP
Tải về
11/06/2014 11/06/2014 Tự công bố và áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008
12 3529/BYT-BH
Tải về
09/06/2014 09/06/2014 Tổ chức các hoạt động truyền thông chính sách pháp luật về BHYT năm 2014
13 2012/HD-BHXH
Tải về
09/06/2014 09/06/2014 Hướng dẫn tổ chức giao lưu văn nghệ, giao hữu thể thao chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam
14 2016/BHXH-BT
Tải về
09/06/2014 09/06/2014 Thu BHYT đối với công chức, viên chức trong thời gian tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác
15 2017/BHXH-CSXH
Tải về
09/06/2014 09/06/2014 Hướng dẫn một số nội dung về chế độ ốm đau, thai sản
16 1924/TB-BHXH
Tải về
05/06/2014 05/06/2014 Thông báo danh mục các văn bản cần đọc tháng 05/2014
17 691/QĐ-BHXH
Tải về
03/06/2014 03/06/2014 Quyết định ban hành phần mềm Quản lý đối tượng hưởng BHXH hàng tháng
18 1903/BHXH-CSYT
Tải về
03/06/2014 03/06/2014 Tăng cường công tác giám định BHYT và phòng, chống trục lợi quỹ BHYT
19 573/BHXH-CST
Tải về
03/06/2014 03/06/2014 Hướng dẫn tra cứu Kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng năm (mẫu C13-TS)
20 1850/BHXH-TCCB
Tải về
30/05/2014 30/05/2014 Hướng dẫn bổ sung thực hiện chính sách đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn