Chào mừng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2018

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1321 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 3529/BYT-BH
Tải về
09/06/2014 09/06/2014 Tổ chức các hoạt động truyền thông chính sách pháp luật về BHYT năm 2014
2 1924/TB-BHXH
Tải về
05/06/2014 05/06/2014 Thông báo danh mục các văn bản cần đọc tháng 05/2014
3 1903/BHXH-CSYT
Tải về
03/06/2014 03/06/2014 Tăng cường công tác giám định BHYT và phòng, chống trục lợi quỹ BHYT
4 691/QĐ-BHXH
Tải về
03/06/2014 03/06/2014 Quyết định ban hành phần mềm Quản lý đối tượng hưởng BHXH hàng tháng
5 573/BHXH-CST
Tải về
03/06/2014 03/06/2014 Hướng dẫn tra cứu Kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng năm (mẫu C13-TS)
6 1850/BHXH-TCCB
Tải về
30/05/2014 30/05/2014 Hướng dẫn bổ sung thực hiện chính sách đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
7 686/QĐ-BHXH
Tải về
30/05/2014 30/05/2014 Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam
8 550/BHXH-PT
Tải về
28/05/2014 28/05/2014 Phân loại đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN định kỳ hàng quý, năm
9 1797/BHXH-PC
Tải về
28/05/2014 28/05/2014 Hướng dẫn kiểm tra, rà soát văn bản do BHXH tỉnh, thành phố ban hành năm 2013
10 669/QĐ-BHXH
Tải về
28/05/2014 28/05/2014 Quyết định ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng quỹ Dự phòng rủi ro trong công tác chi trả chế độ BHXH
11 06/CT-UBND
Tải về
27/05/2014 27/05/2014 Chỉ thị nghiêm cấm sử dụng hộp thư điện tử công cộng trong hoạt động công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn TP
12 526/BHXH-KHTC
Tải về
26/05/2014 26/05/2014 Sử dụng hóa đơn quyết toán kinh phí KCB BHYT
13 1750/BHXH-CSYT
Tải về
23/05/2014 23/05/2014 Sử dụng giấy hẹn khám lại và giấy chuyển viện trong năm tài chính
14 557/QĐ-BHXH
Tải về
23/05/2014 23/05/2014 Quyết định ban hành quy chế phối hợp trong việc cập nhật, kiểm tra, đối chiếu và khai thác, sử dụng thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trong ngành BHXH
15 1736/BHXH-CNTT
Tải về
22/05/2014 22/05/2014 Thực hiện ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT theo quy định trong Thông tư 01/2014/TT-BTTT
16 1730/BHXH-KT
Tải về
22/05/2014 22/05/2014 Giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân
17 1683/BHXH-CSXH
Tải về
20/05/2014 20/05/2014 Hướng dẫn thực hiện chính sách BHXH
18 1670/BHXH-CSYT
Tải về
19/05/2014 19/05/2014 Thực hiện KCB BHYT tại các cơ sở phục hồi chức năng
19 1612/BHXH-TCKT
Tải về
15/05/2014 15/05/2014 Báo cáo phân loại nợ BHXH, BHYT định kỳ hàng quý, năm
20 1614/BHXH-TCKT
Tải về
15/05/2014 15/05/2014 Hướng dẫn chi tiết các khoản phụ cấp và hỗ trợ một lần cho CCVC