TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1346 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 718/QĐ-BHXH
Tải về
11/06/2014 11/06/2014 Quyết định phân công nhiệm vụ giúp Tổng Giám đốc tham gia sửa đổi, bổ sung Luật BHXH, BHYT
2 2060/BHXH-VP
Tải về
11/06/2014 11/06/2014 Tự công bố và áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008
3 2012/HD-BHXH
Tải về
09/06/2014 09/06/2014 Hướng dẫn tổ chức giao lưu văn nghệ, giao hữu thể thao chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam
4 3529/BYT-BH
Tải về
09/06/2014 09/06/2014 Tổ chức các hoạt động truyền thông chính sách pháp luật về BHYT năm 2014
5 2017/BHXH-CSXH
Tải về
09/06/2014 09/06/2014 Hướng dẫn một số nội dung về chế độ ốm đau, thai sản
6 2016/BHXH-BT
Tải về
09/06/2014 09/06/2014 Thu BHYT đối với công chức, viên chức trong thời gian tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác
7 1924/TB-BHXH
Tải về
05/06/2014 05/06/2014 Thông báo danh mục các văn bản cần đọc tháng 05/2014
8 573/BHXH-CST
Tải về
03/06/2014 03/06/2014 Hướng dẫn tra cứu Kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng năm (mẫu C13-TS)
9 691/QĐ-BHXH
Tải về
03/06/2014 03/06/2014 Quyết định ban hành phần mềm Quản lý đối tượng hưởng BHXH hàng tháng
10 1903/BHXH-CSYT
Tải về
03/06/2014 03/06/2014 Tăng cường công tác giám định BHYT và phòng, chống trục lợi quỹ BHYT
11 686/QĐ-BHXH
Tải về
30/05/2014 30/05/2014 Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam
12 1850/BHXH-TCCB
Tải về
30/05/2014 30/05/2014 Hướng dẫn bổ sung thực hiện chính sách đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
13 550/BHXH-PT
Tải về
28/05/2014 28/05/2014 Phân loại đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN định kỳ hàng quý, năm
14 669/QĐ-BHXH
Tải về
28/05/2014 28/05/2014 Quyết định ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng quỹ Dự phòng rủi ro trong công tác chi trả chế độ BHXH
15 1797/BHXH-PC
Tải về
28/05/2014 28/05/2014 Hướng dẫn kiểm tra, rà soát văn bản do BHXH tỉnh, thành phố ban hành năm 2013
16 06/CT-UBND
Tải về
27/05/2014 27/05/2014 Chỉ thị nghiêm cấm sử dụng hộp thư điện tử công cộng trong hoạt động công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn TP
17 526/BHXH-KHTC
Tải về
26/05/2014 26/05/2014 Sử dụng hóa đơn quyết toán kinh phí KCB BHYT
18 1750/BHXH-CSYT
Tải về
23/05/2014 23/05/2014 Sử dụng giấy hẹn khám lại và giấy chuyển viện trong năm tài chính
19 557/QĐ-BHXH
Tải về
23/05/2014 23/05/2014 Quyết định ban hành quy chế phối hợp trong việc cập nhật, kiểm tra, đối chiếu và khai thác, sử dụng thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trong ngành BHXH
20 1730/BHXH-KT
Tải về
22/05/2014 22/05/2014 Giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân