TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1335 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 1212/KH-BHXH
Tải về
11/04/2014 11/04/2014 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam
2 1203/bhxh-csxh
Tải về
11/04/2014 11/04/2014 Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 29/2013/NĐ-CP và thông tư số 24/2013/TT-BLĐTBXH
3 1176/BHXH-VP
Tải về
08/04/2014 08/04/2014 Triển khai hệ thống chất lượng ISO
4 1861/LĐTBXH-LĐTL
Tải về
06/04/2014 06/04/2014 Thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại trả lương
5 1063/BHXH-BT
Tải về
01/04/2014 01/04/2014 Khoanh nợ tiền BHXH, BHYT đối với doanh nghiệp Vinashin, Vinalines
6 1064/BHXH-PC
Tải về
01/04/2014 01/04/2014 Hướng dẫn nội dung Điểm a Khoản 1 Điều 12 Quyết định số 1139/QĐ-BHXH
7 105/QĐ-BHXH
Tải về
28/03/2014 28/03/2014 Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản lý, sử dụng công sở tại BHXH thành phố Đà Nẵng
8 235/KH-BHXH
Tải về
20/03/2014 20/03/2014 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng
9 935/KH-BHXH
Tải về
20/03/2014 20/03/2014 Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành BHXH năm 2014
10 893/BHXH-TCKT
Tải về
19/03/2014 19/03/2014 Hoàn trả NSNN số tiền đóng, hỗ trợ đóng BHYT do cấp trùng thẻ BHYT
11 891/BHXH-CSXH
Tải về
19/03/2014 19/03/2014 Hướng dẫn giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg
12 83/QĐ-BHXH
Tải về
17/03/2014 17/03/2014 Quyết định ban hành Hệ thống câu hỏi kiểm tra sát hạch của BHXH thành phố Đà Nẵng
13 273/QĐ-BHXH
Tải về
17/03/2014 17/03/2014 Quyết định ban hành Chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ
14 82/ QĐ-BHXH
Tải về
15/03/2014 15/03/2014 Quyết định ban hành Quy chế kiểm tra sát hạch trước khi bổ nhiệm chức vụ quản lý thuộc BHXH thành phố Đà Nẵng
15 147/LN-TAND-BHXH
Tải về
14/03/2014 14/03/2014 Quy chế phối hợp về việc khởi kiện và giải quyết vụ án về BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật lao động
16 795/BHXH-VP
Tải về
13/03/2014 13/03/2014 Triển khai hệ thống chất lượng ISO
17 786/BHXH-CSXH
Tải về
12/03/2014 12/03/2014 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH
18 166/BHXH-PT
Tải về
06/03/2014 06/03/2014 Hướng dẫn cấp thẻ BHYT cho người hoạt động không chuyên trách cấp phường, xã
19 704/BHXH-BT
Tải về
04/03/2014 04/03/2014 Hướng dẫn một số nội dung về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT quy định tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH
20 234/QĐ-BHXH
Tải về
03/03/2014 03/03/2014 Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của BHXH