Chào mừng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2018

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1321 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 5436/BHXH-BC
Tải về
31/12/2013 31/12/2013 Chấn chỉnh công tác quản lý tài chính
2 5438/KH-BHXH
Tải về
31/12/2013 31/12/2013 Kế hoạch công tác CCHC năm 2014
3 441/QĐ-BHXH
Tải về
31/12/2013 31/12/2013 Quyết định thành lập BCĐ thực hện Quy chế dân chủ cơ sở
4 1431/QĐ-BHXH
Tải về
31/12/2013 31/12/2013 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điểm thuộc hệ thống các chỉ tiêu chấm điểm thi đua tại Bảng điểm thi đua ban hành kèm theo Quyết định số 1038/QĐ-BHXH ngày 10/10/2011
5 5280/BHXH-BC
Tải về
26/12/2013 26/12/2013 Khấu trừ lương hưu, trợ cấp BHXH của người phải thi hành án dân sự
6 5281/BHXH-BC
Tải về
26/12/2013 26/12/2013 Hướng dẫn môt số nội dung thực hiện theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC
7 44/2013/TT-BYT
Tải về
24/12/2013 15/02/2014 Thông tư Bổ sung bệnh Bụi phổi _ Talc nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được Bảo hiểm và hướng dẫn chẩn đoán, giám định
8 1464/TB-BHXH
Tải về
20/12/2013 20/12/2013 Thông báo tiếp nhận và ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức được xét đặc cách
9 5173/BHXH-TCCB
Tải về
20/12/2013 20/12/2013 Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức
10 1464/BHXH-TĐKT
Tải về
20/12/2013 20/12/2013 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng
11 5174/BHXH-TCCB
Tải về
20/12/2013 20/12/2013 Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức
12 1386/QĐ-BHXH
Tải về
18/12/2013 18/12/2013 Quyết định Ban hành quy chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi tập trung của ngành BHXH
13 1382/QĐ-BHXH
Tải về
18/12/2013 18/12/2013 Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của quy định Ban hành kèm theo quyết định 345/QĐ-BHXH ngày 10/4/2013 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quản lý và phân cấp quản lý đối với công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
14 5127/BHXH-DVT
Tải về
18/12/2013 18/12/2013 Hướng dẫn thanh toán chi phí Vật tư y tế theo Thông tư số 27/2013/TT-BYT
15 5111/BHXH-TCCB
Tải về
18/12/2013 18/12/2013 Về việc hướng dẫn một số nội dung tuyển dụng viên chức năm 2013
16 5045/BHXH-TĐKT
Tải về
16/12/2013 16/12/2013 Hướng dẫn công nhận sáng kiến làm điều kiện xét danh hiệu thi đua
17 1377/QĐ-BHXH
Tải về
16/12/2013 16/12/2013 Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc hệ thống BHXH Việt Nam
18 33/2013/TT-BLĐTBXH
Tải về
16/12/2013 01/02/2014 Thông tư Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp...
19 163/2013/TTLT-BTC-BNV
Tải về
15/12/2013 15/12/2013 Thông tư liên tịch hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước
20 5034/BHXH-PC
Tải về
13/12/2013 23/12/2013 Tăng cường công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa"