TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1346 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 891/BHXH-CSXH
Tải về
19/03/2014 19/03/2014 Hướng dẫn giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg
2 893/BHXH-TCKT
Tải về
19/03/2014 19/03/2014 Hoàn trả NSNN số tiền đóng, hỗ trợ đóng BHYT do cấp trùng thẻ BHYT
3 83/QĐ-BHXH
Tải về
17/03/2014 17/03/2014 Quyết định ban hành Hệ thống câu hỏi kiểm tra sát hạch của BHXH thành phố Đà Nẵng
4 273/QĐ-BHXH
Tải về
17/03/2014 17/03/2014 Quyết định ban hành Chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ
5 82/ QĐ-BHXH
Tải về
15/03/2014 15/03/2014 Quyết định ban hành Quy chế kiểm tra sát hạch trước khi bổ nhiệm chức vụ quản lý thuộc BHXH thành phố Đà Nẵng
6 147/LN-TAND-BHXH
Tải về
14/03/2014 14/03/2014 Quy chế phối hợp về việc khởi kiện và giải quyết vụ án về BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật lao động
7 795/BHXH-VP
Tải về
13/03/2014 13/03/2014 Triển khai hệ thống chất lượng ISO
8 786/BHXH-CSXH
Tải về
12/03/2014 12/03/2014 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH
9 166/BHXH-PT
Tải về
06/03/2014 06/03/2014 Hướng dẫn cấp thẻ BHYT cho người hoạt động không chuyên trách cấp phường, xã
10 704/BHXH-BT
Tải về
04/03/2014 04/03/2014 Hướng dẫn một số nội dung về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT quy định tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH
11 234/QĐ-BHXH
Tải về
03/03/2014 03/03/2014 Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của BHXH
12 208/QĐ-BHXH
Tải về
28/02/2014 28/02/2014 Quyết định thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ngành BHXH
13 209/QĐ-BHXH
Tải về
28/02/2014 28/02/2014 Quyết định ban hành bổ sung 03 quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH
14 200/QĐ-BHXH
Tải về
26/02/2014 26/02/2014 Quyết định ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ năm 2014 đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam
15 04/2014/TT-BLĐTBXH
Tải về
12/02/2014 12/02/2014 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
16 13/2014/QĐ-TTg
Tải về
08/02/2014 26/03/2014 Quyết định quy định đóng BHXH bổ sung để tính hưởng chế độ ...
17 2249/QĐ-TĐC
Tải về
04/02/2014 04/02/2014 Quyết định ban hành hướng dẫn thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức hệ thống hành chính nhà nước
18 333/KH-BHXH
Tải về
23/01/2014 23/01/2014 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014 ngành BHXH
19 05/CTr-LĐLĐ-BHXH
Tải về
23/01/2014 23/01/2014 Chương trình công tác trọng tâm về phối hợp thực hiện các quy định, chính sách về BHXH, BHYT năm 2014
20 104/TB-SNV
Tải về
21/01/2014 21/01/2014 Thông báo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với các dịch vụ hành chính công năm 2013