Chào mừng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2018

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1321 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 217/QĐ-TW
Tải về
12/12/2013 12/12/2013 Quyết định ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội
2 150/CTHĐ-BCS
Tải về
11/12/2013 11/12/2013 Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế...
3 1221/QĐ-BHXH
Tải về
27/11/2013 27/11/2013 Quyết định ban hành Chương trình hành động của ngành BHXH thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015
4 4650/BHXH-TT
Tải về
22/11/2013 22/11/2013 Về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam
5 4670/TB-BHXH
Tải về
22/11/2013 22/11/2013 Thông báo kết luận của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thảo tại cuộc họp với 14 BHXH tỉnh, thành phố có nguy cơ bội chi quỹ KCB BHYT năm 2013
6 38/2013/QH13
Tải về
16/11/2013 01/01/2015 Luật Việc làm
7 176/2013/NĐ-CP
Tải về
14/11/2013 31/12/2013 Nghị định Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế
8 182/2013/NĐ-CP
Tải về
14/11/2013 31/12/2013 Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn người lao động.
9 4533/BHXH-CSXH
Tải về
14/11/2013 14/11/2013 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
10 417TB/VPCP
Tải về
11/11/2013 11/11/2013 Thông báo ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với BHXH Việt Nam
11 1264/BHXH-CĐBHXH
Tải về
08/11/2013 08/11/2013 Về việc thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg
12 153/2013/NĐ-CP
Tải về
08/11/2013 24/12/2013 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.
13 4409/BHXH-CSXH
Tải về
06/11/2013 06/11/2013 Hướng dẫn giải quyết hưởng một số chế độ BHXH kể từ ngày 01/7/2013
14 1214/BHXH-CST
Tải về
30/10/2013 30/10/2013 Xử lý BHYT trùng 2011,2012
15 1209/KH-BHXH
Tải về
30/10/2013 30/10/2013 Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
16 1215/BHXH-CST
Tải về
30/10/2013 30/10/2013 Về việc không cấp lại sổ BHXH do sai sót các tiêu thức giữa sổ BHXH và sổ CMND
17 4261/BHXH-TCCB
Tải về
29/10/2013 29/10/2013 Về việc công chức, viên chức không uống rượu, bia trong ngày làm việc
18 4281/bhxh-csxh
Tải về
29/10/2013 29/10/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg
19 1139/QĐ-BHXH
Tải về
28/10/2013 28/10/2013 Quyết định ban hành Quy định về công tác lưu trữ của hệ thống BHXH Việt Nam
20 34/2013/TT-BYT
Tải về
28/10/2013 15/11/2013 Thông tư ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày của Bộ y tế