TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1335 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 44/2013/TT-BYT
Tải về
24/12/2013 15/02/2014 Thông tư Bổ sung bệnh Bụi phổi _ Talc nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được Bảo hiểm và hướng dẫn chẩn đoán, giám định
2 5174/BHXH-TCCB
Tải về
20/12/2013 20/12/2013 Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức
3 1464/TB-BHXH
Tải về
20/12/2013 20/12/2013 Thông báo tiếp nhận và ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức được xét đặc cách
4 1464/BHXH-TĐKT
Tải về
20/12/2013 20/12/2013 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng
5 5173/BHXH-TCCB
Tải về
20/12/2013 20/12/2013 Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức
6 5111/BHXH-TCCB
Tải về
18/12/2013 18/12/2013 Về việc hướng dẫn một số nội dung tuyển dụng viên chức năm 2013
7 1386/QĐ-BHXH
Tải về
18/12/2013 18/12/2013 Quyết định Ban hành quy chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi tập trung của ngành BHXH
8 1382/QĐ-BHXH
Tải về
18/12/2013 18/12/2013 Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của quy định Ban hành kèm theo quyết định 345/QĐ-BHXH ngày 10/4/2013 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quản lý và phân cấp quản lý đối với công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
9 5127/BHXH-DVT
Tải về
18/12/2013 18/12/2013 Hướng dẫn thanh toán chi phí Vật tư y tế theo Thông tư số 27/2013/TT-BYT
10 5045/BHXH-TĐKT
Tải về
16/12/2013 16/12/2013 Hướng dẫn công nhận sáng kiến làm điều kiện xét danh hiệu thi đua
11 1377/QĐ-BHXH
Tải về
16/12/2013 16/12/2013 Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc hệ thống BHXH Việt Nam
12 33/2013/TT-BLĐTBXH
Tải về
16/12/2013 01/02/2014 Thông tư Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp...
13 163/2013/TTLT-BTC-BNV
Tải về
15/12/2013 15/12/2013 Thông tư liên tịch hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước
14 5034/BHXH-PC
Tải về
13/12/2013 23/12/2013 Tăng cường công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa"
15 217/QĐ-TW
Tải về
12/12/2013 12/12/2013 Quyết định ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội
16 150/CTHĐ-BCS
Tải về
11/12/2013 11/12/2013 Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế...
17 1221/QĐ-BHXH
Tải về
27/11/2013 27/11/2013 Quyết định ban hành Chương trình hành động của ngành BHXH thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015
18 4670/TB-BHXH
Tải về
22/11/2013 22/11/2013 Thông báo kết luận của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thảo tại cuộc họp với 14 BHXH tỉnh, thành phố có nguy cơ bội chi quỹ KCB BHYT năm 2013
19 4650/BHXH-TT
Tải về
22/11/2013 22/11/2013 Về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam
20 38/2013/QH13
Tải về
16/11/2013 01/01/2015 Luật Việc làm