TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1321 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 7818/NHNN
Tải về
22/10/2013 22/10/2013 Tình hình trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để đóng số tiền nợ BHXH
2 24/2013/TT-BLĐTBXH
Tải về
17/10/2013 01/12/2013 Hướng dẫn khoản 2 điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoat động không chuyên trách ở cấp xã
3 4000/BHXH-CSXH
Tải về
10/10/2013 10/10/2013 Về việc hướng dẫn thực hiện quyết định 1674/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết chế độ, chính sách đối với những người làm chuyên trách công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở phường, xã, thị trấn.
4 1069/QĐ-BHXH
Tải về
08/10/2013 08/10/2013 Quyết định ban hành phần mềm Quản lý nhân sự và phần mềm Quản lý TĐKT
5 155/UBND-VX
Tải về
05/10/2013 05/10/2013 Về việc mua thẻ BHYT
6 55/2013/QĐ-TTg
Tải về
03/10/2013 01/12/2013 Quyết định quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng TCTN
7 1055/QĐ-BHXH
Tải về
02/10/2013 02/10/2013 Quyết định ban hành mẫu thẻ BHYT
8 1023/QĐ-BHXH
Tải về
23/09/2013 23/09/2013 Quyết định ban hành bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH áp dụng cho BHXH cấp tỉnh, cấp huyện
9 1020/QĐ-BHXH
Tải về
23/09/2013 23/09/2013 Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học của BHXH Việt Nam
10 27/2013/TT-BYT
Tải về
18/09/2013 18/09/2013 Thông tư ban hành Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế
11 3680/BHXH-CSXH
Tải về
18/09/2013 18/09/2013 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về bảo hiểm thất nghiệp
12 3658/BHXH-BT
Tải về
17/09/2013 17/09/2013 Truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non
13 5793/BYT-KHTC
Tải về
16/09/2013 16/09/2013 Hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC
14 105/2013/NĐ-CP
Tải về
16/09/2013 01/12/2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
15 2455/QĐ-BYT
Tải về
16/09/2013 16/09/2013 Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 517/QĐ-BYT ngày 23/02/2013 của Bộ Y tế ban hành mẫu Bảng kê chi phí KCB tại các cơ sở KCB
16 3441/BHXH-TĐKT
Tải về
03/09/2013 03/09/2013 Phát động đợt thi đua thu và giảm nợ BHXH, BHYT
17 52/2013/QĐ-TTg
Tải về
30/08/2013 15/10/2013 Quyết định quy định chế độ trợ cấp cho nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
18 3340/BHXH-CSXH
Tải về
27/08/2013 27/08/2013 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 73/2013/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người hưởng trước ngày 01/7/2013
19 95/2013/NĐ-CP
Tải về
22/08/2013 10/10/2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động,bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
20 605/KH-BYT
Tải về
21/08/2013 21/08/2013 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án " Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012+2015 và 2020"