TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1335 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 1055/QĐ-BHXH
Tải về
02/10/2013 02/10/2013 Quyết định ban hành mẫu thẻ BHYT
2 1023/QĐ-BHXH
Tải về
23/09/2013 23/09/2013 Quyết định ban hành bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH áp dụng cho BHXH cấp tỉnh, cấp huyện
3 1020/QĐ-BHXH
Tải về
23/09/2013 23/09/2013 Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học của BHXH Việt Nam
4 27/2013/TT-BYT
Tải về
18/09/2013 18/09/2013 Thông tư ban hành Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế
5 3680/BHXH-CSXH
Tải về
18/09/2013 18/09/2013 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về bảo hiểm thất nghiệp
6 3658/BHXH-BT
Tải về
17/09/2013 17/09/2013 Truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non
7 5793/BYT-KHTC
Tải về
16/09/2013 16/09/2013 Hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC
8 2455/QĐ-BYT
Tải về
16/09/2013 16/09/2013 Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 517/QĐ-BYT ngày 23/02/2013 của Bộ Y tế ban hành mẫu Bảng kê chi phí KCB tại các cơ sở KCB
9 105/2013/NĐ-CP
Tải về
16/09/2013 01/12/2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
10 3441/BHXH-TĐKT
Tải về
03/09/2013 03/09/2013 Phát động đợt thi đua thu và giảm nợ BHXH, BHYT
11 52/2013/QĐ-TTg
Tải về
30/08/2013 15/10/2013 Quyết định quy định chế độ trợ cấp cho nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
12 3340/BHXH-CSXH
Tải về
27/08/2013 27/08/2013 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 73/2013/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người hưởng trước ngày 01/7/2013
13 95/2013/NĐ-CP
Tải về
22/08/2013 10/10/2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động,bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
14 605/KH-BYT
Tải về
21/08/2013 21/08/2013 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án " Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012+2015 và 2020"
15 888/QĐ-bhxh
Tải về
20/08/2013 08/08/2013 Quyết định ban hành quy định về trình tự, thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản và quản lý con dấu trong hệ thống BHXH Việt Nam
16 3268/BHXH-TĐKT
Tải về
20/08/2013 20/08/2013 Về việc hướng dẫn phát động Phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ chính trị
17 916/TB-BHXH
Tải về
13/08/2013 13/08/2013 Thông báo thay đổi biểu mẫu thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
18 262/QĐ-BHXH
Tải về
09/08/2013 09/08/2013 Quyết định thành lập Tổ tiếp nhận và xử lý thông tin Đường dây nóng
19 90/2013/NĐ-CP
Tải về
08/08/2013 08/08/2013 Nghị định quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
20 3003/BHXH-TCCB
Tải về
05/08/2013 05/08/2013 Hướng dẫn bố trí, sắp xếp và sử dụng biên chế có trình độ cao đẳng, trung cấp