Chào mừng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2018

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1321 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 888/QĐ-bhxh
Tải về
20/08/2013 08/08/2013 Quyết định ban hành quy định về trình tự, thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản và quản lý con dấu trong hệ thống BHXH Việt Nam
2 3268/BHXH-TĐKT
Tải về
20/08/2013 20/08/2013 Về việc hướng dẫn phát động Phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ chính trị
3 916/TB-BHXH
Tải về
13/08/2013 13/08/2013 Thông báo thay đổi biểu mẫu thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
4 262/QĐ-BHXH
Tải về
09/08/2013 09/08/2013 Quyết định thành lập Tổ tiếp nhận và xử lý thông tin Đường dây nóng
5 90/2013/NĐ-CP
Tải về
08/08/2013 08/08/2013 Nghị định quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
6 3003/BHXH-TCCB
Tải về
05/08/2013 05/08/2013 Hướng dẫn bố trí, sắp xếp và sử dụng biên chế có trình độ cao đẳng, trung cấp
7 97/BHXH-BCS
Tải về
01/08/2013 01/08/2013 Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị
8 07/2013/TT-BNV
Tải về
31/07/2013 31/07/2013 Thông tư Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trogn các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù.
9 2961/KH-BHXH
Tải về
31/07/2013 31/07/2013 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg của TTCP về phê duyệt Đề án Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2013-2015 và 2020
10 835/QĐ-BHXH
Tải về
29/07/2013 29/07/2013 Quyết định ban hành bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH
11 2913/BHXH-BC
Tải về
29/07/2013 29/07/2013 Hỗ trợ tiền thuê phòng nghỉ cho CBCC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng
12 832/QĐ-BHXH
Tải về
26/07/2013 26/07/2013 Quyết định Phê duyệt Phương án xử lý kết quả rà soát văn bản
13 6433/UBND-KTTH
Tải về
26/07/2013 26/07/2013 Triển khai thực hiện Nghị định số 73/2013/NĐ-CP của Chính phủ
14 2871/BHXH-BT
Tải về
25/07/2013 25/07/2013 Triển khai các biện pháp xử lý nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
15 2866/BHXH-TĐKT
Tải về
24/07/2013 24/07/2013 V/v thực hiện Quy chế Thi đua, Khen thưởng được sửa đổi bổ sung
16 813/QĐ-BHXH
Tải về
23/07/2013 23/07/2013 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của BHXH Việt Nam giai đoạn 2013-2020
17 1215/QĐ-TTg
Tải về
23/07/2013 23/07/2013 Quyết định Phê duyệt chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội đến năm 2020
18 73/2013/NĐ-CP
Tải về
15/07/2013 01/09/2013 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
19 2541/BHXH-TCCB
Tải về
08/07/2013 08/07/2013 Tăng cường công tác quản lý công chức, viên chức
20 2399/BHXH-TCCB
Tải về
28/06/2013 28/06/2013 Thực hiện kiểm tra sát hạch trước khi bổ nhiểm cán bộ quản lý