TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1335 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 97/BHXH-BCS
Tải về
01/08/2013 01/08/2013 Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị
2 2961/KH-BHXH
Tải về
31/07/2013 31/07/2013 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg của TTCP về phê duyệt Đề án Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2013-2015 và 2020
3 07/2013/TT-BNV
Tải về
31/07/2013 31/07/2013 Thông tư Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trogn các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù.
4 2913/BHXH-BC
Tải về
29/07/2013 29/07/2013 Hỗ trợ tiền thuê phòng nghỉ cho CBCC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng
5 835/QĐ-BHXH
Tải về
29/07/2013 29/07/2013 Quyết định ban hành bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH
6 832/QĐ-BHXH
Tải về
26/07/2013 26/07/2013 Quyết định Phê duyệt Phương án xử lý kết quả rà soát văn bản
7 6433/UBND-KTTH
Tải về
26/07/2013 26/07/2013 Triển khai thực hiện Nghị định số 73/2013/NĐ-CP của Chính phủ
8 2871/BHXH-BT
Tải về
25/07/2013 25/07/2013 Triển khai các biện pháp xử lý nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
9 2866/BHXH-TĐKT
Tải về
24/07/2013 24/07/2013 V/v thực hiện Quy chế Thi đua, Khen thưởng được sửa đổi bổ sung
10 813/QĐ-BHXH
Tải về
23/07/2013 23/07/2013 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của BHXH Việt Nam giai đoạn 2013-2020
11 1215/QĐ-TTg
Tải về
23/07/2013 23/07/2013 Quyết định Phê duyệt chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội đến năm 2020
12 73/2013/NĐ-CP
Tải về
15/07/2013 01/09/2013 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
13 2541/BHXH-TCCB
Tải về
08/07/2013 08/07/2013 Tăng cường công tác quản lý công chức, viên chức
14 2399/BHXH-TCCB
Tải về
28/06/2013 28/06/2013 Thực hiện kiểm tra sát hạch trước khi bổ nhiểm cán bộ quản lý
15 755/QĐ-BHXH
Tải về
27/06/2013 26/06/2013 Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển đặc cách đối với viên chức năm 2013
16 66/2013/NĐ-CP
Tải về
27/06/2013 15/08/2013 Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang/
17 65/2013/NĐ-CP
Tải về
27/06/2013 01/07/2013 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
18 2388/BHXH-CSXH
Tải về
27/06/2013 27/06/2013 Tăng cường công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng hưởng chế độ ốm đau, thai sản, BHXH một lần
19 2380/BHXH-CSYT
Tải về
26/06/2013 26/06/2013 Hướng dẫn nghiệp vụ sau giao ban và tập huấn chính sách BHYT năm 2013
20 2383/BHXH-VP
Tải về
26/06/2013 26/06/2013 Tổ chức các hoạt động trong "Tháng hành động phòng, chống ma túy"