Chào mừng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2018

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1321 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 755/QĐ-BHXH
Tải về
27/06/2013 26/06/2013 Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển đặc cách đối với viên chức năm 2013
2 2388/BHXH-CSXH
Tải về
27/06/2013 27/06/2013 Tăng cường công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng hưởng chế độ ốm đau, thai sản, BHXH một lần
3 66/2013/NĐ-CP
Tải về
27/06/2013 15/08/2013 Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang/
4 65/2013/NĐ-CP
Tải về
27/06/2013 01/07/2013 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
5 2380/BHXH-CSYT
Tải về
26/06/2013 26/06/2013 Hướng dẫn nghiệp vụ sau giao ban và tập huấn chính sách BHYT năm 2013
6 2383/BHXH-VP
Tải về
26/06/2013 26/06/2013 Tổ chức các hoạt động trong "Tháng hành động phòng, chống ma túy"
7 2303/TB-HĐTDVC
Tải về
25/06/2013 25/06/2013 Thông báo kết quả sơ tuyển viên chức đối với người dự tuyển dụng vào vị trí việc làm hợp tác quốc tế nộp hồ sơ tại BHXH thành phố Hà Nội.
8 743/QĐ-BHXH
Tải về
20/06/2013 20/06/2013 Quyết định ban hành Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với công chức thuộc hệ thống BHXH Việt Nam
9 2266/BHXH-BT
Tải về
20/06/2013 20/06/2013 Giải quyết vướng mắc về thu, xác nhận sổ BHXH
10 2271/BHXH-CSXH
Tải về
20/06/2013 20/06/2013 Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH
11 2239/BHXH-TCCB
Tải về
19/06/2013 19/06/2013 Về việc thi tuyển viên chức năm 2013
12 59/2013/NĐ-CP
Tải về
17/06/2013 31/07/2013 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
13 06/CT-BYT
Tải về
14/06/2013 14/06/2013 Chỉ thị tăng cường quản lý, giám sát hoạt động đấu thầu cung ứng thuốc trong các cơ sở y tế
14 3973/QĐ-UBND
Tải về
10/06/2013 10/06/2013 Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của công dân đối với dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
15 615/QĐ-BHXH
Tải về
05/06/2013 05/06/2013 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 05/8/2011...
16 609/QĐ-BHXH
Tải về
04/06/2013 04/06/2013 Quyết định ban hành Quy chế xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp BHXH"
17 01/CTPH-BHXH-LĐTBXH
Tải về
31/05/2013 31/05/2013 Chương trình phối hợp Quản lý, tổ chức thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT năm 2013
18 1914/BHXH-TT
Tải về
30/05/2013 30/05/2013 Về việc tuyên truyền kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 1/7/2013
19 3680/NHN0-khnv
Tải về
24/05/2013 24/05/2013 Về việc Bảo đảm cung ứng tiền mặt cho hệ thống bưu điện chi trả chế độ Bảo hiểm xã hội.
20 1813/BHXH-BC
Tải về
22/05/2013 22/05/2013 Hướng dẫn thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện