Chào mừng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2018

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1321 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 1435/SLĐTBXH-VP
Tải về
05/09/2012 05/09/2012 V/v phối hợp tuyên truyền và tham gia cuộc thi "Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới" năm 2012
2 3355/BVSTBPN
Tải về
16/08/2012 16/08/2012 V/v Tuyên truyền và tham gia cuộc thi "Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới" năm 2012
3 28/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
Tải về
14/08/2012 14/08/2012 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 45/2011/QĐ-TTG ngày 18/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy định hổ trợ một phần kinh phí đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.
4 772/QĐ-BHXH
Tải về
20/07/2012 20/07/2012 Quyết định ban hành Quy định về quản lý, bảo quản, lưu giữ tư liệu, tài liệu và hiện vật truyền thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
5 113/2012/TT-BTC
Tải về
17/07/2012 17/07/2012 Thông tư quy định chi tiết về hoạt động đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng các quỹ Bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý.
6 601-QĐ-BNV
Tải về
09/07/2012 09/07/2012 Quyết định về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh
7 8473/BTC-QLCS
Tải về
22/06/2012 22/06/2012 V/v Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2012
8 463 - QD/BCS
Tải về
31/05/2012 31/05/2012 Về việc ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội
9 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT
Tải về
30/05/2012 30/05/2012 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
10 460/BHXH - BCS
Tải về
26/05/2012 26/05/2012 Bổ sung quy hoạch cán bộ 2010 -2015 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2020
11 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT
Tải về
21/05/2012 21/05/2012 thông tư liên tịch Hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động
12 01/2012/TTLT-BNV-BTC
Tải về
16/05/2012 16/05/2012 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu từ ngày 01/5/2012 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị,...
13 TTHC
Tải về
08/05/2012 08/05/2012 Công khai TTHC theo QĐ số 45/QĐ-BHXH ngày 19/03/2012
14 45/QĐ-BHXH
Tải về
19/03/2012 19/03/2012 Quyết định số 45/QĐ-BHXH ngày 19/03/2012 về phân cấp quản lý, thủ tục hồ sơ, thời hạn, quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo cơ chế "một cửa" " tại Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
15 21/QĐ-BHXH
Tải về
22/02/2012 22/02/2012 Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2012
16 1111_QD-BHXH.pdf
Tải về
06/12/2011 25/10/2011 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy định thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
17 97/2009/NĐ-CP
Tải về
06/12/2011 01/01/2010 Nghị định số 97/2009/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.
18 92/2009/NĐ-CP
Tải về
06/12/2011 01/01/2010 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
19 3489/VP-VX
Tải về
06/12/2011 24/10/2009 Thông báo 3489/VP-VX về việc nợ đọng BHXH, BHYT
20 38-CT/TW
Tải về
06/12/2011 07/09/2009 Chỉ thị 38-CT/TW của Ban bí thư về "Đầy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới"