TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 32/2013/NĐ-CP
Tải về
16/04/2013 01/06/2013 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu
2 1357/BHXH-VP
Tải về
11/04/2013 11/04/2013 Công bố Quyết định ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính
3 345/QĐ-BHXH
Tải về
10/04/2013 10/04/2013 Quyết định ban hành Quy định về quản lý và phân cấp quản lý đối với CCVC thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
4 346/QĐ-BHXH
Tải về
10/04/2013 10/04/2013 Về việc ủy quyền ký quyết định một số nội dung quản lý viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam
5 31/2013/NĐ-CP
Tải về
09/04/2013 01/06/2013 Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều cùa Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
6 1308/BHXH-CSXH
Tải về
08/04/2013 08/04/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 159 và số 11 và số 23 của Chính phủ
7 29/2013/NĐ-CP
Tải về
08/04/2013 01/06/2013 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
8 1259/BHXH-BT
Tải về
04/04/2013 04/04/2013 Tăng cường công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT
9 538/QĐ-TTg
Tải về
29/03/2013 29/03/2013 Quyết định phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020
10 1161/BHXH-TCCB
Tải về
29/03/2013 29/03/2013 Về việc trợ cấp với công chức viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
11 1144/BHXH-TĐKT
Tải về
28/03/2013 28/03/2013 Thi đua kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
12 1135/BHXH-CSYT
Tải về
28/03/2013 28/03/2013 Xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT
13 6817/QĐ-BHXH
Tải về
27/03/2013 27/03/2013 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với CBCC,VC đương chức, nghỉ hưu và các đối tượng hưởng chế độ ưu đãi từ trần trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
14 13/2013/QĐ-TTg
Tải về
26/03/2013 26/03/2013 Quyết định về chế độ, chính sách với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề
15 996/CV-TU
Tải về
26/03/2013 26/03/2013 Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW
16 295/QĐ-BHXH
Tải về
25/03/2013 25/03/2013 Quyết định ban hành Chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của BHXH Việt Nam
17 1066/BHXH-TCCB
Tải về
20/03/2013 20/03/2013 Năng lương bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2012
18 1012/BHXH-BC
Tải về
18/03/2013 18/03/2013 Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo công tác cải cách hành chính nhà nước
19 992/BHXH-BC
Tải về
15/03/2013 15/03/2013 Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn kinh phí trong dự toán năm 2013
20 977/BHXH-TCCB
Tải về
14/03/2013 14/03/2013 Tuyển sinh cán bộ dự tuyển thạc sĩ theo chương trình Học bỗng Australia