TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1375 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 345/QĐ-BHXH
Tải về
10/04/2013 10/04/2013 Quyết định ban hành Quy định về quản lý và phân cấp quản lý đối với CCVC thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
2 31/2013/NĐ-CP
Tải về
09/04/2013 01/06/2013 Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều cùa Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
3 29/2013/NĐ-CP
Tải về
08/04/2013 01/06/2013 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
4 1308/BHXH-CSXH
Tải về
08/04/2013 08/04/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 159 và số 11 và số 23 của Chính phủ
5 1259/BHXH-BT
Tải về
04/04/2013 04/04/2013 Tăng cường công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT
6 538/QĐ-TTg
Tải về
29/03/2013 29/03/2013 Quyết định phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020
7 1161/BHXH-TCCB
Tải về
29/03/2013 29/03/2013 Về việc trợ cấp với công chức viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
8 1135/BHXH-CSYT
Tải về
28/03/2013 28/03/2013 Xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT
9 1144/BHXH-TĐKT
Tải về
28/03/2013 28/03/2013 Thi đua kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
10 6817/QĐ-BHXH
Tải về
27/03/2013 27/03/2013 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với CBCC,VC đương chức, nghỉ hưu và các đối tượng hưởng chế độ ưu đãi từ trần trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
11 13/2013/QĐ-TTg
Tải về
26/03/2013 26/03/2013 Quyết định về chế độ, chính sách với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề
12 996/CV-TU
Tải về
26/03/2013 26/03/2013 Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW
13 295/QĐ-BHXH
Tải về
25/03/2013 25/03/2013 Quyết định ban hành Chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của BHXH Việt Nam
14 1066/BHXH-TCCB
Tải về
20/03/2013 20/03/2013 Năng lương bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2012
15 1012/BHXH-BC
Tải về
18/03/2013 18/03/2013 Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo công tác cải cách hành chính nhà nước
16 992/BHXH-BC
Tải về
15/03/2013 15/03/2013 Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn kinh phí trong dự toán năm 2013
17 977/BHXH-TCCB
Tải về
14/03/2013 14/03/2013 Tuyển sinh cán bộ dự tuyển thạc sĩ theo chương trình Học bỗng Australia
18 985/TB-BHXH
Tải về
14/03/2013 14/03/2013 Thông báo danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần đọc tháng 3/2013
19 961/BHXH-CSXH
Tải về
13/03/2013 13/03/2013 Thực hiện chế độ BHXH đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm
20 914/BHXH-CSYT
Tải về
08/03/2013 08/03/2013 Về việc cấp mã khám chữa bệnh bảo hiểm y tế