TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1335 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 8473/BTC-QLCS
Tải về
22/06/2012 22/06/2012 V/v Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2012
2 463 - QD/BCS
Tải về
31/05/2012 31/05/2012 Về việc ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội
3 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT
Tải về
30/05/2012 30/05/2012 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
4 460/BHXH - BCS
Tải về
26/05/2012 26/05/2012 Bổ sung quy hoạch cán bộ 2010 -2015 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2020
5 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT
Tải về
21/05/2012 21/05/2012 thông tư liên tịch Hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động
6 01/2012/TTLT-BNV-BTC
Tải về
16/05/2012 16/05/2012 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu từ ngày 01/5/2012 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị,...
7 TTHC
Tải về
08/05/2012 08/05/2012 Công khai TTHC theo QĐ số 45/QĐ-BHXH ngày 19/03/2012
8 45/QĐ-BHXH
Tải về
19/03/2012 19/03/2012 Quyết định số 45/QĐ-BHXH ngày 19/03/2012 về phân cấp quản lý, thủ tục hồ sơ, thời hạn, quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo cơ chế "một cửa" " tại Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
9 21/QĐ-BHXH
Tải về
22/02/2012 22/02/2012 Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2012
10 1111_QD-BHXH.pdf
Tải về
06/12/2011 25/10/2011 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy định thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
11 97/2009/NĐ-CP
Tải về
06/12/2011 01/01/2010 Nghị định số 97/2009/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.
12 92/2009/NĐ-CP
Tải về
06/12/2011 01/01/2010 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
13 3489/VP-VX
Tải về
06/12/2011 24/10/2009 Thông báo 3489/VP-VX về việc nợ đọng BHXH, BHYT
14 38-CT/TW
Tải về
06/12/2011 07/09/2009 Chỉ thị 38-CT/TW của Ban bí thư về "Đầy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới"
15 4027/UBND-VX
Tải về
06/12/2011 29/06/2009 Thông báo 4027/UBND-VX về việc tổ chức hoạt động nhân ngày Luật BHYT có hiệu lực
16 2868/UBND-VX
Tải về
06/12/2011 13/05/2009 Thông báo 2868/UBND-VX Phê duyệt kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo năm 2009
17 2218/QĐ-BYT
Tải về
06/12/2011 19/06/2009 Nghị định số 2218/QĐ-BYT về việc ban hành bảng giá thu một phần viện phí áp dụng tại trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng trẻ tàn tật vận động trực thuộc Bộ lao động - thương binh và xã hội.
18 29/2010/NĐ-CP
Tải về
06/12/2011 25/03/2010 Nghị định số 29/2010/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.
19 19/2010/TT-BTC
Tải về
06/12/2011 03/02/2010 Thông tư số 19/2010/TT-BTC về việc qui định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế.
20 728/SLĐTBXH-LĐTLBHXH
Tải về
06/12/2011 23/06/2009 Quyết định số 728/SLĐTBXH-LĐTLBHXH về việc triển khai thực hiện Nghị định số 107/2010/NĐ-CP, Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ