TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1375 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 1578/ubnd-ktn
Tải về
04/03/2013 04/03/2013 Thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
2 232/QĐ-BHXH
Tải về
01/03/2013 01/03/2013 Quyết định ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2013 của BHXH Việt Nam
3 04/2013/TT-BLĐTBXH
Tải về
01/03/2013 01/03/2013 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ...
4 390/TB-KBNN
Tải về
01/03/2013 01/03/2013 Thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03/2013
5 169/BHXH-PT
Tải về
28/02/2013 01/01/2013 Hướng dẫn về tiền lương làm căn cứ thu BHXH, BHYT, BHTN
6 1484/KH-UBND
Tải về
26/02/2013 26/02/2013 Kế hoạch tổ chức tổng kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT năm 2011, 2012.
7 CH
Tải về
25/02/2013 16/05/2013 Ngân hàng câu hỏi dùng cho thí sinh thi tuyển vào ngành BHXH năm 2013
8 14/2013/TT-BTC
Tải về
05/02/2013 22/03/2013 Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
9 01/2013/TT-BLĐTBXH
Tải về
30/01/2013 15/03/2013 Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2013 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
10 5685/BHXH-TĐKT
Tải về
28/12/2012 28/12/2012 Công văn số 5685/BHXH-TĐKT của BHXH Việt Nam ngày 28 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn phong trào thi đua yêu nước năm 2013
11 222/2012/TT-BTC
Tải về
24/12/2012 01/01/2013 Thông tư 222/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 24 tháng 12 năm 2012 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013
12 1264/BHXH-GĐBHYT
Tải về
13/11/2012 13/11/2012 Thông báo các cơ sở KCB BHYT đăng ký ban đầu 2013
13 1369/QĐ-BHXH
Tải về
23/10/2012 12/10/2012 Quyết định: Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
14 856/QĐ - LĐTBXH
Tải về
11/09/2012 06/07/2012 Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới năm 2012
15 1435/SLĐTBXH-VP
Tải về
05/09/2012 05/09/2012 V/v phối hợp tuyên truyền và tham gia cuộc thi "Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới" năm 2012
16 3355/BVSTBPN
Tải về
16/08/2012 16/08/2012 V/v Tuyên truyền và tham gia cuộc thi "Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới" năm 2012
17 28/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
Tải về
14/08/2012 14/08/2012 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 45/2011/QĐ-TTG ngày 18/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy định hổ trợ một phần kinh phí đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.
18 772/QĐ-BHXH
Tải về
20/07/2012 20/07/2012 Quyết định ban hành Quy định về quản lý, bảo quản, lưu giữ tư liệu, tài liệu và hiện vật truyền thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
19 113/2012/TT-BTC
Tải về
17/07/2012 17/07/2012 Thông tư quy định chi tiết về hoạt động đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng các quỹ Bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý.
20 601-QĐ-BNV
Tải về
09/07/2012 09/07/2012 Quyết định về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh