Chào mừng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2018

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1321 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 30/2007/TT-BLĐTBXH
Tải về
05/12/2011 05/12/2007 Thông tư số 30/2007/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung và mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
2 29 /2007/TT-BLĐTBXH
Tải về
05/12/2011 05/12/2007 Thông tư số 29 /2007/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
3 28 /2007/TT-BLĐTBXH
Tải về
05/12/2011 05/12/2007 Thông tư số 28 /2007/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương
4 24 /2007/TT-BLĐTBXH
Tải về
05/12/2011 09/11/2007 Thông tư số 24 /2007/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2007của Thủ tướng Chính phủ
5 18/2007/TT-BLĐTBXH
Tải về
05/12/2011 10/09/2007 Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 10/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước
6 15/2007/TT-BLĐTBXH
Tải về
05/12/2011 24/04/2009 Thông tư số 15/2007/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
7 10/2009/TT-BLĐTBXH
Tải về
05/12/2011 24/04/2009 Thông tư số 10/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
8 21/2005/TTLT-BYT-BTC
Tải về
05/12/2011 27/07/2005 Thông tư liên tịch số 21/2005/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc
9 06/2007/TTLT-BYT-BTC
Tải về
05/12/2011 30/03/2007 Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện
10 02/2008/TT-BLĐTBXH
Tải về
05/12/2011 15/02/2008 Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 90/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.
11 271/TB-BHXH
Tải về
05/12/2011 03/06/2009 Thông báo giao ban số 271/TB-BHXH
12 628/BHXH-CĐBHXH
Tải về
05/12/2011 09/12/2009 Thông báo số 628/BHXH-CĐBHXH về việc gởi kèm theo File dữ liệu khi quyết toán các chế độ ốm đau, thai sản, NDS-PHSK
13 435/BHXH-KHTC
Tải về
05/12/2011 31/08/2009 Thông báo số 435/BHXH-KHTC về việc lập dự toán năm 2010
14 413/TB-BHXH
Tải về
05/12/2011 18/08/2009 Thông báo số 413/TB-BHXH về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức năm 2009
15 405/TB-BHXH
Tải về
05/12/2011 12/08/2009 Thông báo giao ban số 405/TB-BHXH
16 403/BHXH-PT
Tải về
05/12/2011 11/08/2009 Thông báo số 403/BHXH-PT về việc tăng cường công tác quản lý thu chi BHXH, BHYT
17 384/BHXH-PT
Tải về
05/12/2011 30/07/2009 Hướng dẫn số 384/BHXH-PT về việc triển khai bảo hiểm y tế tự nguyện
18 381/TB-BHXH
Tải về
05/12/2011 29/07/2009 Thông báo giao ban số 381/TB-BHXH
19 356/BHXH-KHTC
Tải về
05/12/2011 14/07/2009 Thông báo số 356/BHXH-KHTC về việc thẩm định số liệu quyết toán Tài chính quý 02 năm 2009
20 355/CV-BHXH
Tải về
05/12/2011 13/07/2009 Thông báo số 355/CV-BHXH về việc đăng ký dự thi nâng ngạch CV lên CVC, CVC lên CVCC năm 2009