TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1346 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 04 /2009/TT-BLĐTBXH
Tải về
05/12/2011 22/01/2009 Thông tư số 04 /2009/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.
2 03 /2009/TT-BLĐTBXH
Tải về
05/12/2011 22/01/2009 Thông tư số 03 /2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu,bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng theo Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ
3 02/2009/TT-BLĐTBXH
Tải về
05/12/2011 15/01/2009 Thông tư số 02/2009/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hộiđối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ
4 01/2009/TT-BL§TBXH
Tải về
05/12/2011 14/01/2009 Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ
5 31 /2007/TT-BLĐTBXH
Tải về
05/12/2011 28/12/2007 Thông tư số 31 /2007/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007 và Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ
6 30/2007/TT-BLĐTBXH
Tải về
05/12/2011 05/12/2007 Thông tư số 30/2007/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung và mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
7 29 /2007/TT-BLĐTBXH
Tải về
05/12/2011 05/12/2007 Thông tư số 29 /2007/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
8 28 /2007/TT-BLĐTBXH
Tải về
05/12/2011 05/12/2007 Thông tư số 28 /2007/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương
9 24 /2007/TT-BLĐTBXH
Tải về
05/12/2011 09/11/2007 Thông tư số 24 /2007/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2007của Thủ tướng Chính phủ
10 18/2007/TT-BLĐTBXH
Tải về
05/12/2011 10/09/2007 Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 10/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước
11 15/2007/TT-BLĐTBXH
Tải về
05/12/2011 24/04/2009 Thông tư số 15/2007/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
12 10/2009/TT-BLĐTBXH
Tải về
05/12/2011 24/04/2009 Thông tư số 10/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
13 21/2005/TTLT-BYT-BTC
Tải về
05/12/2011 27/07/2005 Thông tư liên tịch số 21/2005/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc
14 06/2007/TTLT-BYT-BTC
Tải về
05/12/2011 30/03/2007 Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện
15 02/2008/TT-BLĐTBXH
Tải về
05/12/2011 15/02/2008 Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 90/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.
16 271/TB-BHXH
Tải về
05/12/2011 03/06/2009 Thông báo giao ban số 271/TB-BHXH
17 628/BHXH-CĐBHXH
Tải về
05/12/2011 09/12/2009 Thông báo số 628/BHXH-CĐBHXH về việc gởi kèm theo File dữ liệu khi quyết toán các chế độ ốm đau, thai sản, NDS-PHSK
18 435/BHXH-KHTC
Tải về
05/12/2011 31/08/2009 Thông báo số 435/BHXH-KHTC về việc lập dự toán năm 2010
19 413/TB-BHXH
Tải về
05/12/2011 18/08/2009 Thông báo số 413/TB-BHXH về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức năm 2009
20 405/TB-BHXH
Tải về
05/12/2011 12/08/2009 Thông báo giao ban số 405/TB-BHXH