TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1375 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 613/QĐ-TTg
Tải về
06/12/2011 01/07/2010 Quyết định số 613/QĐ-TTG về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động.
2 111/2009/TTLT/BTC-BCT
Tải về
05/12/2011 01/06/2009 Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
3 41/2009/TT-BLĐTBXH
Tải về
05/12/2011 30/12/2009 Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP.
4 17/2009/TT-BLĐTBXH
Tải về
05/12/2011 26/05/2009 Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động
5 09/2009/TTLT-BYT-BTC
Tải về
05/12/2011 14/08/2009 Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
6 34/2007/TTLT/BTC - BLĐTBXH-UBTDTT
Tải về
05/12/2011 09/04/2007 Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT/BTC - BLĐTBXH-UBTDTT về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao
7 06 /2007/TTLT-BGTVT-BNV
Tải về
05/12/2011 17/05/2007 Thông tư số 06 /2007/TTLT-BGTVT-BNV về việc hướng dẫn về xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành giao thông vận tải
8 18 /2006/TT-BLĐTBXH
Tải về
05/12/2011 28/11/2006 Thông tư số 18 /2006/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội
9 14 /2007/TT-BL§TBXH
Tải về
05/12/2011 30/08/2007 Thông tư số 14 /2007/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn xếp hạng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề công lập.
10 04 /2009/TT-BLĐTBXH
Tải về
05/12/2011 22/01/2009 Thông tư số 04 /2009/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.
11 03 /2009/TT-BLĐTBXH
Tải về
05/12/2011 22/01/2009 Thông tư số 03 /2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu,bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng theo Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ
12 02/2009/TT-BLĐTBXH
Tải về
05/12/2011 15/01/2009 Thông tư số 02/2009/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hộiđối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ
13 01/2009/TT-BL§TBXH
Tải về
05/12/2011 14/01/2009 Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ
14 31 /2007/TT-BLĐTBXH
Tải về
05/12/2011 28/12/2007 Thông tư số 31 /2007/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007 và Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ
15 30/2007/TT-BLĐTBXH
Tải về
05/12/2011 05/12/2007 Thông tư số 30/2007/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung và mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
16 29 /2007/TT-BLĐTBXH
Tải về
05/12/2011 05/12/2007 Thông tư số 29 /2007/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
17 28 /2007/TT-BLĐTBXH
Tải về
05/12/2011 05/12/2007 Thông tư số 28 /2007/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương
18 24 /2007/TT-BLĐTBXH
Tải về
05/12/2011 09/11/2007 Thông tư số 24 /2007/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2007của Thủ tướng Chính phủ
19 18/2007/TT-BLĐTBXH
Tải về
05/12/2011 10/09/2007 Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 10/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước
20 15/2007/TT-BLĐTBXH
Tải về
05/12/2011 24/04/2009 Thông tư số 15/2007/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ