Chào mừng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2018

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1321 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 2036/ BHXH-BC
Tải về
05/12/2011 29/06/2009 Hướng dẫn số 2036/ BHXH-BC về việc hướng dẫn quản lý, chi trả các chế độ BHXH tư nguyện.
2 2035/ BHXH-CSXH
Tải về
05/12/2011 26/06/2009 Hướng dẫn số 2035/ BHXH-CSXH về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1615/BHXH-CSXH về hướng dẫn thực hiện thu chi bảo hiểm thất nghiệp.
3 2834/ BHXH-CSXH
Tải về
05/12/2011 09/07/2010 Hướng dẫn số 2834/ BHXH-CSXH về việc hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng theo QĐ số 613/QĐ/TTg đối với người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp MSLĐ hàng tháng.
4 82/ QĐ - BHXH
Tải về
05/12/2011 20/01/2010 Quyết định số 82/ QĐ - BHXH về việc ban hành quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định chi trả chi phí khám chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.
5 777/ QĐ - BHXH
Tải về
05/12/2011 17/05/2010 Quyết định sô 777/ QĐ - BHXH về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.
6 1905/ BHXH-TT
Tải về
05/12/2011 18/06/2009 Thông tư số 1905/ BHXH-TT về việc tuyên truyền về ngày BHYT Việt Nam và luật BHYT
7 1733/ BHXH-CST
Tải về
05/12/2011 11/06/2009 Hướng dẫn số 1733/ BHXH-CST về việc hướng dẫn bổ sung việc xác nhận sổ bảo hiểm xã hội.
8 1615/ BHXH-CSXH
Tải về
05/12/2011 02/06/2009 Hướng dẫn số 1615/ BHXH-CSXH về việc hướng dẫn thực hiện thu - chi bảo hiểm thất nghiệp.
9 1244/ BHXH-CSYT
Tải về
05/12/2011 09/04/2010 Quyết định số 1244/ BHXH-CSYT về việc ban hành bổ sung mẫu biểu thanh quyết toán chi phí KCB BHYT
10 1071/ QĐ - BHXH
Tải về
05/12/2011 01/09/2009 Quyết định số 1071/ QĐ - BHXH về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế
11 815/ QĐ - BHXH
Tải về
05/12/2011 06/06/2007 Quyết định số 815/ QĐ - BHXH về việc ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội.
12 555/ QĐ - BHXH
Tải về
05/12/2011 13/05/2009 Quyết định số 555/ QĐ - BHXH về việc ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội.
13 299/ QĐ - BHXH
Tải về
05/12/2011 01/01/2009 Quyết định số 299/ QĐ - BHXH về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng phôi sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
14 116 /BHXH-CSXH
Tải về
05/12/2011 15/01/2010 Hướng dẫn số 116 /BHXH-CSXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại công văn số 615/BHXH-CSXH ngày 02/6/2009 về hướng dẫn thực hiện thu – chi bảo hiểm thất nghiệp.
15 1479/QĐ-TTg
Tải về
25/08/2011 25/08/2011 Quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
16 14/2010/TT-BTTTT
Tải về
29/06/2010 29/06/2010 Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp,sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.
17 777/QĐ-BHXH
Tải về
17/05/2010 01/07/2010 Quyết định về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
18 04/2009/TTLT-BNV-BTC
Tải về
22/12/2009 22/12/2009 Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ Công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành toà án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm
19 98/2009/NĐ-CP
Tải về
30/10/2009 01/01/2010 Nghị định số 98/2009/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động Việt nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam.
20 11/2009/TT-BYT
Tải về
14/08/2009 14/08/2009 Thông tư 11/2009/TT-BYT Ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và số ngày bình quân một đợt điều trị của một số bệnh, nhóm bệnh được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán