TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1335 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 101/QĐ -BHXH
Tải về
05/12/2011 10/08/2010 Quyết định số 101/QĐ -BHXH về việc sửa đổi Quy định về hồ sơ, quy trình và thời hạn giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo cơ chế "một cửa" tại Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng.
2 94/QĐ -BHXH
Tải về
05/12/2011 19/07/2010 Quyết định số 94/QĐ -BHXH về việc ban hành quy định về hồ sơ, quy trình và thời hạn giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo cơ chế "một cửa".
3 299 /BHXH-PT
Tải về
05/12/2011 12/06/2009 Hướng dẫn số 299 /BHXH-PT về việc hướng dẫn thu, chi BHTN
4 82/QĐ-BHXH
Tải về
05/12/2011 20/01/2010 Quyết định số 82/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định, chi trả chi phí khám, chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế
5 3636/Q§ - BHXH
Tải về
05/12/2011 16/06/2008 Quyết định số 3636/QĐ - BHXH ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội.
6 1564/BHXH-BT
Tải về
05/12/2011 02/06/2008 Hướng dẫn số 1564/BHXH-BT về thủ tục tham gia và giải quyết hưởng các chế độ BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện.
7 3996/ BHXH-CST
Tải về
05/12/2011 05/11/2009 Chỉ thị số 3996/ BHXH-CST về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới và mã thẻ mới
8 216/ BHXH-BCS
Tải về
05/12/2011 10/09/2009 Chỉ thị số 216/ BHXH-BCS về việc tăng cường công tác cán bộ
9 3686/ BHXH-BT
Tải về
05/12/2011 14/10/2009 Hướng dẫn số 3686/ BHXH-BT về việc hướng dẫn thu BHYT
10 3131/ BHXH-TT-TT
Tải về
05/12/2011 01/09/2009 Chỉ thị số 3131/ BHXH-TT-TT về việc bảo vệ thông tin bí mật nhà nước
11 2457/ BHXH-BT
Tải về
05/12/2011 27/07/2009 Chỉ thị số 2457/ BHXH-BT về việc triển khai BHYT tự nguyện
12 2209/ BHXH-CST
Tải về
05/12/2011 07/07/2009 Hướng dẫn số 2209/ BHXH-CST về việc hướng dẫn chi tiết việc cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH.
13 2070/ BHXH-KHTC
Tải về
05/12/2011 29/06/2009 Chỉ thị số 2070/ BHXH-KHTC về việc báo cáo thống kê hàng tháng.
14 2044/ BHXH-BT
Tải về
05/12/2011 29/06/2009 Hướng dẫn số 2044/ BHXH-BT về việc điều chỉnh ghi sổ BHXH về tiền lương đóng BHXH
15 2036/ BHXH-BC
Tải về
05/12/2011 29/06/2009 Hướng dẫn số 2036/ BHXH-BC về việc hướng dẫn quản lý, chi trả các chế độ BHXH tư nguyện.
16 2035/ BHXH-CSXH
Tải về
05/12/2011 26/06/2009 Hướng dẫn số 2035/ BHXH-CSXH về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1615/BHXH-CSXH về hướng dẫn thực hiện thu chi bảo hiểm thất nghiệp.
17 2834/ BHXH-CSXH
Tải về
05/12/2011 09/07/2010 Hướng dẫn số 2834/ BHXH-CSXH về việc hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng theo QĐ số 613/QĐ/TTg đối với người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp MSLĐ hàng tháng.
18 82/ QĐ - BHXH
Tải về
05/12/2011 20/01/2010 Quyết định số 82/ QĐ - BHXH về việc ban hành quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định chi trả chi phí khám chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.
19 777/ QĐ - BHXH
Tải về
05/12/2011 17/05/2010 Quyết định sô 777/ QĐ - BHXH về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.
20 1905/ BHXH-TT
Tải về
05/12/2011 18/06/2009 Thông tư số 1905/ BHXH-TT về việc tuyên truyền về ngày BHYT Việt Nam và luật BHYT