Chào mừng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2018

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1321 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 62/2009/NĐ-CP
Tải về
27/07/2009 27/07/2009 Nghị định số 62/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế.
2 823/QĐ-TTg
Tải về
16/06/2009 16/06/2009 Quyết định số 823/QĐ-TTG Về Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam
3 11 /2009/TT-BLĐTBXH
Tải về
24/04/2009 24/04/2009 Thông tư số 11 /2009/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 34/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 và Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ
4 03/2009/TTLT-BNV-BTC
Tải về
22/04/2009 22/04/2009 Thông tư liên tịch số 03/2009/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2009 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp
5 134/2008/NĐ-CP
Tải về
31/12/2008 31/12/2008 Nghị định số 134/2008/NĐ-CP điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
6 25/2008/QH12
Tải về
14/11/2008 01/07/2009 Luật bảo hiểm y tế
7 97/2008/NĐ-CP
Tải về
28/08/2008 28/08/2008 Nghị định số 97/2008/NĐ-CP Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet
8 190/2007/NĐ-CP
Tải về
28/12/2007 28/12/2007 Nghị định số 190/2007/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
9 10 /2007/TTLT-BLĐTB&XH- HCCBVN-BTC-BQP
Tải về
25/07/2007 25/07/2007 Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 50/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh
10 122/2006/NĐ-CP
Tải về
26/10/2006 26/10/2006 Nghị định số 122/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật nghĩa vụ quân sự năm 2005 về chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ.
11 71/2006/QH11
Tải về
29/06/2006 01/01/2007 Luật Bảo hiểm xã hội.
12 158/2005/NĐ-CP
Tải về
27/12/2005 27/12/2005 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch
13 TT12
Tải về
03/08/1992 03/08/1992 Thông tư số 12/TT-LB ngày 03/08/1992 của Liên Bộ LĐTBXH-Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chính sách, chế độ đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước và Thông tư số 24/TT-LB ngày 19/09/1994 của Liên Bộ LĐTBXH - Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/TT-LB;
14 Cv 1943
Tải về
20/08/1990 20/08/1990 Công văn số 1943/LĐTBXH-BTXH ngày 20/08/1990 của Bộ LĐTBXH về chế độ BHXH đối với người đi hợp tác lao động về nước;
15 TT 10-TT-LB
Tải về
07/06/1988 07/06/1988 Thông tư số 10-TT-LB ngày 07/06/1988 của Liên Bộ LĐTBXH-Y tế hướng dẫn bổ sung tính thời gian công tác đối với cán bộ y tế xã phường;
16 QĐ 281/Cp
Tải về
01/09/1980 01/09/1980 Quyết định số 281/CP ngày 01/09/1980 của HĐ Chính phủ quy định đối với quân nhân xuất ngũ, phục viên mà trong thời hạn 6 tháng được tuyển vào cơ quan, xí nghiệp nhà nước hoặc đỗ các trường đào tạo tập trung được hưởng chính sách như chuyển ngành;
17 305/HT
Tải về
06/03/1978 06/03/1978 Công văn 305/HT ngày 06/03/1978 của Bộ Thương binh(nay là Bộ LĐTBXH)về tính thời gian công tác cho giáo viên vỡ lòng;
18 TT09/TTLB
Tải về
21/05/1977 21/05/1977 Thông tư số 08/TTLB ngày 21/05/1977 của liên Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/TTg của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung chính sách đối với giáo viên mẫu giáo;
19 TT08/TTLB
Tải về
21/05/1977 21/05/1977 Thông tư số 08/TTLB ngày 21/05/1977 của liên Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/TTg của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung chính sách đối với giáo viên vỡ lòng;
20 1908-HT
Tải về
15/08/1973 15/08/1973 Công văn số 1908 - HT ngày 15/08/1973 của Bộ Nội Vụ(nay là Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội) về việc tính thời gian công tác của công nhân viên chức Nhà nước;