Biểu mẫu điện tử

Tên biểu mẫu Ngày ban hành Loại biểu mẫu Ghi chú Thao tác
Biên bản họp của các thân nhân về việc lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 6 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên
Tải biểu mẫu:
22/04/2016Bảo hiểm xã hội 
Các biểu mẫu theo Quyết đinh 595/QĐ-BHXH
Tải biểu mẫu:
14/04/2017Bảo hiểm xã hội 
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ, ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC, PHỤC HỒI SỨC KHỎE
Tải biểu mẫu:
22/04/2016Chế độ chính sách 
DANH SÁCH ĐỐI CHIẾU, XÁC NHẬN NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG
Tải biểu mẫu:
22/07/2016Bảo hiểm y tế 
DANH SÁCH KÊ KHAI NGƯỜI CHƯA THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ
Tải biểu mẫu:
22/07/2016Bảo hiểm y tế 
DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN
Tải biểu mẫu:
09/09/2015Bảo hiểm xã hội 
DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
Tải biểu mẫu:
28/09/2018Bảo hiểm xã hội 
DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
Tải biểu mẫu:
28/09/2018Bảo hiểm xã hội 
DANH SÁCH NGƯỜI BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ KHÁM CHỮA BỆNH NGOẠI TRÚ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Tải biểu mẫu:
22/07/2016Bảo hiểm y tế 
DANH SÁCH NGƯỜI BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ KHÁM CHỮA BỆNH NỘI TRÚ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Tải biểu mẫu:
22/07/2016Bảo hiểm y tế 
Lượt truy cập: 947,502 Hôm qua: 1,216 - Hôm nay: 394 Tuần trước: 5,451 - Tuần này: 3,133 Tháng trước: 108,393 - Tháng này: 178,921 Đang trực tuyến: 15