Biểu mẫu điện tử

Tên biểu mẫu Ngày ban hành Loại biểu mẫu Ghi chú Thao tác
BẢNG KÊ HỒ SƠ
Tải biểu mẫu:
09/09/2015Bảo hiểm xã hội 
BẢNG KÊ THÔNG TIN
Tải biểu mẫu:
14/04/2017Bảo hiểm xã hội 
Biên bản họp của các thân nhân về việc lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 6 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên
Tải biểu mẫu:
22/04/2016Bảo hiểm xã hội 
Các biểu mẫu theo Quyết đinh 595/QĐ-BHXH
Tải biểu mẫu:
14/04/2017Bảo hiểm xã hội 
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ, ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC, PHỤC HỒI SỨC KHỎE
Tải biểu mẫu:
22/04/2016Chế độ chính sách 
DANH SÁCH ĐỐI CHIẾU, XÁC NHẬN NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG
Tải biểu mẫu:
22/07/2016Bảo hiểm y tế 
DANH SÁCH KÊ KHAI NGƯỜI CHƯA THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ
Tải biểu mẫu:
22/07/2016Bảo hiểm y tế 
DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN
Tải biểu mẫu:
09/09/2015Bảo hiểm xã hội 
DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
Tải biểu mẫu:
28/09/2018Bảo hiểm xã hội 
DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
Tải biểu mẫu:
28/09/2018Bảo hiểm xã hội 
Lượt truy cập: 42,431 Hôm qua: 613 - Hôm nay: 404 Tuần trước: 4,485 - Tuần này: 1,393 Tháng trước: - Tháng này: 12,488 Đang trực tuyến: 28