Hội nghị ASSA 35

Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á lần thứ 35 ASSA 35 được tổ chức từ ngày 18 – 20-9-2018 tại Nha Trang
Đó là những thông tin được BHXH Việt Nam đưa ra tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 7/2018 tổ chức sáng ngày 31/7/2018, tại Hà Nội...
Kế hoạch tuyên truyền Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội an sinh xã hội Đông Nam Á
Kế hoạch tuyên truyền Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội an sinh xã hội Đông Nam Á