Trao đổi nghiên cứu

Tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình
Trong cuộc sống mỗi người, ốm đau là điều không ai mong muốn nhưng không ai tránh khỏi. Một trong những biện pháp giảm thiểu khó khăn về tài chính hữu hiệu nhất khi bị ốm đau là tham gia Bảo hiểm y tế...
Bước tiến trong xây dựng và hoàn thiện chính sách bảo hiểm y tế
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, Luật BHYT số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT chính thức có hiệu lực, nhiều nội dung của Luật được sửa đổi, bổ sung, trong đó có những nội dung mang tính đột phá mạnh mẽ nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật BHYT...
Đà Nẵng: Những kết quả bước đầu sau hai năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị
Sau hai năm đưa Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020” đi vào cuộc sống với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có những chuyển biến tích cực. Tỉ lệ người tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp đều tăng so với trước khi có Nghị quyết 21-NQ/TW. Cả hệ thống chính trị vào cuộc
Có cần thêm chế tài hình sự khi doanh nghiệp nợ BHXH?
Trong bối cảnh ngày càng nhiều doanh nghiệp né tránh nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), đã có nhiều ý kiến cho rằng nếu chỉ sử dụng chế tài hành chính hoặc dân sự hiện hành là không đủ răn đe đối tượng vi phạm. Theo họ, cần bổ sung tội danh hình sự liên quan đến các vi phạm nghĩa vụ trích nộp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (BHYT) vào Bộ luật Hình sự. Vấn đề đặt ra: liệu hình sự hóa một quan hệ dân sự - hành chính có phải là giải pháp hiệu quả cho xã hội? Hình sự hóa dựa trên cơ sở pháp lý nào?
Bốn đề xuất cải cách hệ thống BHYT Việt Nam
Tại báo cáo “Hướng tới BHYT toàn dân tại Việt Nam: Đánh giá và lựa chọn”, Ngân hàng Thế giới (WB) đã đề xuất 4 cải cách để thực hiện thành công Đề án BHYT toàn dân của Việt Nam.
Phát triển bảo hiểm y tế tự nguyện ở thành phố Đà Nẵng
Dưới những góc độ khác nhau, với những mục đích khác nhau sẽ có những nhận xét, đánh giá hoặc khái niệm khác nhau về BHYT...
Phát triển bảo hiểm y tế tự nguyện
Sức khoẻ luôn là nguồn vốn quý giá nhất của mỗi con người cũng như của toàn xã hội. Trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với nhân tố con người là trung tâm...
Chế độ tai nạn ở Việt Nam - nhìn từ cơ sở lý luận
Theo Luật BHXH hiện hành, chế độ tai nạn lao động ở nước ta là một trong hai nội dung của chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN)...
Định hướng công tác an sinh xã hội đến năm 2020
Hệ thống an sinh xã hội (ASXH) là một bộ phận trong mô hình phát triển xã hội để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...
Sự bảo vệ lĩnh vực bảo hiểm xã hội ở Việt Nam bằng pháp luật hình sự
Sự cần thiết phải bảo vệ lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH) bằng pháp luật hình sự
Năm 2020: Quỹ lương hưu bắt đầu thâm hụt?
Theo tính toán của ngành bảo hiểm xã hội (BHXH), tổng số tiền BHXH mà người lao động (NLĐ) và chủ sử dụng lao động đóng, cộng với các khoản thu khác chỉ bảo đảm chi trả lương hưu trong vòng 10 năm cho mỗi người.
Giải pháp nào để quỹ BHXH bền vững?
Số người lao động (NLĐ) tham gia BHXH mới chỉ chiếm gần 20% lực lượng lao động, dẫn đến số người đóng BHXH cho một người hưởng lương hưu ngày càng giảm. Chính điều này đã khiến trong tương lai quỹ BHXH sẽ mất cân bằng và dự kiến đến năm 2024 số chi lớn hơn số thu. Nếu không có sự can thiệp thì đến năm 2037, số chi sẽ lớn gấp nhiều lần số thu, quỹ BHXH sẽ có nguy cơ “vỡ quỹ”.
Kinh nghiệm của các nước về xây dựng pháp luật An sinh xã hội
Nhằm duy trì ổn định kinh tế - xã hội, nhiều nước trên thế giới đã ban hành hệ thống pháp luật về an sinh xã hội và không ngừng cải cách hệ thống pháp luật của mình...
Ưu tiên đảm bảo an sinh cho 13 triệu lao động thuộc nhóm yếu thế
Những lao động yếu thế (người khuyết tật, lao động di cư, người nghèo) phần lớn tập trung ở nông thôn, học vấn thấp, ít được đào tạo nghề. Vì vậy, các vấn đề thuộc về an sinh xã hội là ưu tiên hàng đầu trong chính sách xã hội của nước ta.
Xây dựng thương hiệu BHXH Việt Nam, xứng đáng là trụ cột vững chắc của hệ thống An sinh xã hội Quốc gia
I. Tiếp cận khái niệm vị trí, vai trò và vị thế xã hội Vị trí là chỗ được xác định dành riêng cho người nào, vật nào đó; là địa vị, vai trò trong tổ chức. Vai trò là tác dụng, chức năng trong sự hoạt động, sự phát triển của con người, tổ chức...
Mục tiêu chiến lược của BHYT học sinh, sinh viên
Là loại hình BHYT xã hội, giải pháp hữu hiệu thực hiện chủ trương xã hội hóa y tế, giáo dục của Đảng và Nhà nước ta, BHYT học sinh, sinh viên có mối quan hệ mật thiết và gắn liền với hoạt động của y tế trường học...
Sự cần thiết hình sự hóa pháp luật BHXH
Trong những năm gần đây, các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT đang có chiều hướng gia tăng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của người lao động...
Thành phố Đà Nẵng: Tăng cường thực hiện BHYT học sinh, sinh viên theo Luật BHYT
Về kết quả đạt được Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) được Quốc hội thông qua đã đánh dấu sự thay đổi quan trọng về chính sách BHYT của Đảng và Nhà nước, định hướng rõ lộ trình tiến tới BHYT toàn dân,
Bảo hiểm xã hội -trụ cột chính trong hệ thống An sinh xã hội quốc gia
Thực hiện cải cách kinh tế từ năm 1986 đến nay, việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã mang lại sự phát triển toàn diện cho đất nước...
Tăng cường quản lý thẻ BHYT góp phần cân đối Quỹ khám, chữa bệnh
Năm 2011, công tác phát hành thẻ BHYT trên cả nước đã có những chuyển biến tích cực. Việc cấp mới, đáo hạn thẻ, cấp lại và đổi thẻ, đổi mã quyền lợi trên thẻ BHYT cho các đối tượng, nhất là người có công kịp thời, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi khám,...