Công tác xác minh trước khi giải quyết chế độ thai sản nhằm quản lý quỹ BHXH tại Bảo hiểm xã hội quận Sơn Trà

Thực hiện Công văn số 2388/BHXH-CSXH ngày 27/6/2013 về việc tăng cường công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng hưởng chế độ ốm đau, thai sản, Bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần...

Lượt truy cập: 106,902 Hôm qua: 2,010 - Hôm nay: 113 Tuần trước: 8,968 - Tuần này: 3,426 Tháng trước: 34,095 - Tháng này: 23,863 Đang trực tuyến: 22