BHXH TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV

Cập nhập: 25/04/2015 02:27

 
Ngày 24 tháng 4 năm 2015, thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức Đại hội Thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước của Ngành, của thành phố và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Bảo hiểm xã hội thành phố đã tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 với sự tham gia của hơn 150 công chức viên chức tiêu biểu đại diện cho gần 300 công chức, viên chức, người lao động của Bảo hiểm xã hội thành phố. Hội nghị đã thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành Hội nghị gồm ông Đinh Văn Hiệp, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng BHXH thành phố; ông Lê Anh Nhân, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH thành phố, đại diện điển hình tiên tiến toàn Ngành; ông Nguyễn Văn Tiết, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc BHXH thành phố. Hội nghị cũng đã bầu Thư ký Hội nghị là bà Nguyễn Thị Thu, chuyên viên phòng Tổ chức-Hành chính.
 

Ông Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
      Theo báo cáo do ông Lê Anh Nhân, Phó Giám đốc BHXH thành phố trình bày, trong 5 năm 2010-2015, nhận diện đúng những thuận lợi, khó khăn, BHXH thành phố đã tích cực hưởng ứng, tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng đến tất cả các đơn vị và CCVC toàn Ngành. Qua 5 năm triển khai thực hiện, với sự nỗ lực không ngừng, sự quyết tâm cao độ, sự đoàn kết nhất trí của CCVC và sự quan tâm thường xuyên của lãnh đạo các đơn vị, phong trào thi đua tại BHXH thành phố đã đạt được nhiều thành quả trên các mặt công tác, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm giai đoạn 2010 - 2015. Về đối tượng tham gia: BHXH bắt buộc: năm 2010 có 159.495 người tham gia, đến năm 2014 có 193.813 người, tăng 21,49%; BHXH tự nguyện: năm 2010 có 286 người tham gia, đến năm 2014 có 792 người, tăng 177%; BH thất nghiệp: năm 2010 có 143.336 người tham gia, đến năm 2014 có 176.866 người, tăng 23,39%; BHYT bắt buộc: năm 2010 có 600.624 người tham gia, đến năm 2014 có  695.279 người, tăng 16%; BHYT tự nguyện: năm 2010 có 90.992 người tham gia, đến năm 2014 có 150.291 người, tăng 65,16%. Số thu BHXH, BHYT, BHTN liên tục tăng, năm sau luôn cao hơn năm trước. Kết quả tổng số thu BHXH, BHYT trong 5 năm 2010 - 2014 là 10.453 tỷ đồng, bình quân 5 năm đạt 107,4% kế hoạch và tăng gấp 4 lần so với 5 năm 2005-2009, tăng gấp 10 lần so với 10 năm 1995-2004. Nếu như số thu năm 2010 là 1.245,5 tỷ đồng thì đến năm 2014 là 2.970,5 tỷ đồng, tăng 2,38 lần. Trong những năm qua, Đà Nẵng là địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác BHYT toàn dân. Nếu năm 2010, có 756.352 người tham gia BHYT, thì đến cuối năm 2014, có 925.321 người tham gia các loại hình BHYT, chiếm tỷ lệ 92,5 dân số thành phố. Có thể nói, Đà Nẵng là một trong những địa phương đầu tiên hoàn thành BHYT toàn dân với tỷ lệ 92,5% dân số tham gia BHYT. Đây là thành tích chung của toàn thành phố, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Ngành BHXH thành phố. Đã tiếp nhận, thẩm định, giải quyết 8.696 hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng, 43.711 hồ sơ hưởng BHXH một lần, 702.484 lượt hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe … với tổng số tiền chi trả các chế độ là 7.962, 6 tỷ đồng. Trong 5 năm 2010 - 2014, trung bình mỗi năm BHXH thành phố thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT cho gần 2 triệu lượt bệnh nhân BHYT với số tiền khoảng 663,6 tỷ đồng. Riêng năm 2014, đã thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 2.726.434 lượt người với số tiền 936,4 tỷ đồng. Công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra liên ngành luôn được quan tâm nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chế độ chính sách BHXH, BHYT, đem lại niềm tin cho người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra, đã góp phần thu hồi nợ đọng hàng chục tỷ đồng, phát hiện và kiến nghị đóng BHXH cho hàng trăm lao động. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện tốt từ thành phố đến các quận, huyện. 5 năm qua đã tiếp nhận và giải quyết đúng thẩm quyền hàng trăm đơn thư khiếu nại, tiếp hàng ngàn lượt công dân đến thắc mắc, khiếu nại về chế độ BHXH, BHYT. Công tác thông tin tuyên truyền được duy trì thường xuyên, đều đặn với hình thức, nội dung phong phú, sâu rộng đã góp phần nâng cao nhận thức của chủ sử dụng lao động, người lao động và các tầng lớp nhân dân, tạo sự lan tỏa đáng kể trong xã hội. BHXH thành phố đã quan tâm chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm mạng máy tính, máy chủ, máy tính cá nhân; các chương trình phần mềm do BHXH Việt Nam cung cấp…. tương đối hoàn chỉnh, đồng bộ và khá hiện đại, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác quản lý của ngành, đã cơ bản hoàn thành việc nhập dữ liệu sổ BHXH của người lao động trên địa bàn thành phố, mặt khác, đã xây dựng Trang thông tin điện tử của đơn vị hoạt động có hiệu quả, xây dựng hệ thống mạng thông tin nội bộ để hướng tới mục tiêu “văn phòng không giấy”… Đặc biệt, với việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, BHXH thành phố đã có sự chuyển mình đáng kể trong việc công khai, minh bạch về quy trình, thủ tục hồ sơ, rút ngắn thời hạn giải quyết các chế độ BHXH, BHYT từ 1/3 đến 1/2 thời gian so với Luật định; đại diện các tổ chức và công dân khi đến giao dịch, làm việc chỉ duy nhất thông qua bộ phận “một cửa”; CCVC của ngành có phong cách giao tiếp, thái độ ứng xử trong khi làm việc hết sức nghiêm túc, tận tình và chu đáo, thể hiện rõ nét tinh thần phục vụ nhân dân trong dịch vụ hành chính công. Hiện nay, BHXH thành phố và BHXH các quận, huyện đã áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Qua kết quả đánh giá khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính tại BHXH thành phố Đà Nẵng trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố, trong năm 2014, có 889 lượt đánh giá, kết quả đánh giá hài lòng và rất hài lòng là 98,54%; chấp nhận được là 1,24% và không hài lòng là 0,24%. 
 
 
Ông Lê Anh Nhân, Phó Giám đốc BHXH thành phố trình bày Báo cáo tại Hội nghị
 
     Bên cạnh phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, BHXH thành phố còn phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ chính trị với chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT”. Sau hai năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có thể nói, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã ngày càng quan tâm hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện; nhận thức về công tác BHXH, BHYT đã có sự chuyển biến theo hướng tích cực trong các chủ sử dụng lao động, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới do thành phố phát động, BHXH thành phố đã tích cực hưởng ứng tham gia. đã chỉ đạo BHXH quận, huyện, đặc biệt là BHXH huyện Hòa Vang cử cán bộ chuyên quản đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu biết về chế độ chính sách BHYT. 100% đối tượng thuộc diện nghèo, cận nghèo được cấp thẻ BHYT kịp thời, đúng thời hạn. Hàng năm, BHXH thành phố đều đóng góp quỹ “xây dựng nông thôn mới” tại huyện Hòa Vang với số tiền bình quân khoảng 20.000.000 đồng/năm. Cuối năm 2013, BHXH thành phố đã xây dựng, khánh thành ngôi nhà tình nghĩa cho hộ gia đình anh Nguyễn Hữu Khôi, tại thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang với chi phí 40 triệu đồng, là hộ thuộc diện chính sách, có bố là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chi đoàn thanh niên cơ quan BHXH thành phố đã phối hợp với Đoàn xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang hỗ trợ xây dựng công trình vệ sinh cho hộ gia đình nghèo Mai Phước Chức tại thôn Trường Định, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang với số tiền 3.000.000 đồng.... 
 
 
Biểu quyết bầu đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước Ngành BHXH lần thứ IV
 
     Trong 5 năm qua, Hội đồng Khoa học cơ sở Bảo hiểm xã hội thành phố đã công nhận 13 đề tài khoa học cấp cơ sở, 102 sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc, vừa góp phần làm lợi hàng trăm triệu đồng vừa đem lại tiện ích thiệt thực cho công chức viên chức trong thực thi nhiệm vụ cũng như tạo được thuận lợi cho tổ chức, công dân khi đến giao dịch, giải quyết chế độ chính sách. Tiêu biểu như Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác khai thác thu BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố”, Đề tài “Giải pháp thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn thành phố năm 2012 và những năm tiếp theo”, Đề tài “Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Bảng tổng hợp Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hai, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm”, Đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy trình “Một cửa-Một cửa liên thông” trong công tác cải cách thủ tục hành chính tại BHXH thành phố Đà Nẵng”, Đề tài “Xây dựng phần mềm đấu thầu thuốc tại thành phố Đà Nẵng”…
Qua các phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015, đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu, được các cấp ghi nhận và tặng thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý. BHXH thành phố Đà Nẵng đã được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, (giai đoạn 2009-2013), Chính phủ tặng Cờ thi đua (năm 2013), BHXH Việt Nam tặng Cờ thi đua (năm 2010, 2011), Ủy ban nhân dân thành phố tặng Cờ thi đua năm 2014; Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tặng Bằng khen (năm 2010), Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen (năm 2010, 2011, 2012, 2013). Chủ tịch Nước công nhận danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho 02 cá nhân (đ/c Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố; đ/c Trần Thị Hoa Lý, nguyên Phó Giám đốc BHXH thành phố); tặng Huân chương Lao động hạng Hai cho 01 cá nhân (đ/c Nguyễn Ngọc Tâm, nguyên Giám đốc BHXH thành phố) và Huân chương Lao động hạng Ba cho 03 cá nhân (đ/c Lê Anh Nhân, Phó Giám đốc BHXH thành phố; đ/c Nguyễn Hùng Anh, Giám đốc BHXH quận Hải Châu; đ/c Hà Huy Hoàng, nguyên Giám đốc BHXH quận Liên Chiểu). Thủ tướng Chính phủ công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 01 cá nhân (đ/c Lê Anh Nhân, Phó Giám đốc BHXH thành phố); tặng Bằng khen cho 03 tập thể (phòng Thu, BHXH quận Liên Chiểu, BHXH quận Thanh Khê)….
Hội nghị được nghe báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015, gồm phòng Thu, phòng Kế hoạch-Tài chính, BHXH quận Hải Châu, BHXH quận Thanh Khê, cá nhân ông Nguyễn Hùng Anh, Giám đốc BHXH quận Hải Châu, ông Trần Đình Diệu, Trưởng phòng Chế độ BHXH, bà Trần thị Kim Phượng, Phó trưởng phòng Giám định BHYT.
Để cử đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ IV, ngoài số đại biểu mời đương nhiên gồm Chủ tịch và Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng BHXH thành phố, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và Chiến sĩ thi đua Ngành, Hội nghị đã thống nhất bầu cử 3 đại biểu tiêu biểu cho toàn Ngành BHXH thành phố dự Đại hội Thi đua yêu nước Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, gồm ông Nguyễn Hùng Anh, Giám đốc BHXH quận Hải Châu, ông Nguyễn Tấn Dinh, Giám đốc BHXH quận Thanh Khê và ông Trần Đình Diệu, Trưởng phòng Chế độ BHXH.
Cũng tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ông Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2014 cho tập thể phòng Kế hoạch-Tài chính và BHXH quận Thanh Khê; ông Lê Anh Nhân, Phó Giám đốc BHXH thành phố đã trao tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2014 cho 6 đơn vị: phòng Kiểm tra, phòng Chế độ BHXH, phòng KH-TC, phòng Giám định BHYT, BHXH quận Hải Châu và BHXH quận Thanh Khê; ông Nguyễn Văn Tiết đã trao tặng Bằng khen năm 2014 cho 04 tập thể và 13 cá nhân thuộc BHXH thành phố./.
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị Điển hình tiên tiến:
 


 

Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị của Chi đoàn BHXH TP
(Ảnh Lê Anh Nhân)

 
Bài hát “Gần lắm Trường Sa” chào mừng Hội nghị của Kiều Vân, Phòng TCHC
(Ảnh Lê Anh Nhân)

 
Đội Văn nghệ BHXH quận Hải Châu biểu diễn chào mừng Hội nghị

 
Ông Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố trao tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2014
 của BHXH Việt Nam cho tập thể phòng KH-TC và BHXH quận Thanh Khê

 
Ông Lê Anh Nhân, Phó Giám đốc BHXH thành phố trao tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2014 của BHXH Việt Nam cho 6 đơn vị thuộc BHXH thành phố

 
Ông Nguyễn Văn Tiết, Phó Giám đốc BHXH thành phố trao tặng
 Bằng khen năm 2014 của BHXH Việt Nam cho các cá nhân thuộc BHXH thành phố

 
Ông Nguyễn Văn Tiết, Phó Giám đốc BHXH thành phố trao tặng
 Bằng khen năm 2014 của BHXH Việt Nam cho các cá nhân thuộc BHXH thành phố 
 
                                                                       Bài và ảnh: Nguyễn Tân
 
Các tin khác