BHXH TP Đà Nẵng: phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015

Cập nhập: 10/02/2015 04:49

       Ngày 07 tháng 02 năm 2015, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả hoạt động năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 với sự tham dự của Ban Giám đốc, các Trưởng phòng, Phó trưởng phòng nghiệp vụ, Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH quận, huyện cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Ngành BHXH thành phố. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố. 
 
 

Ông Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
     Theo báo cáo do ông Lê Anh Nhân, Phó Giám đốc BHXH thành phố trình bày, trong năm 2014, tuy có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng BHXH thành phố đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do cấp trên giao. Đã khai thác mới 638 đơn vị, 6.096 lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, 236 người tham gia BHXH tự nguyện, 149.886 người tham gia BHYT tự nguyện. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 2.970.469 triệu đồng, đạt 103,04% kế hoạch BHXHVN giao, tăng 502.348 triệu đồng (tăng 20,35%) so với năm 2013. Cấp mới 33.568 sổ BHXH, in và phát hành 1.015.534 lượt thẻ BHYT. Chi trả các chế độ BHXH, BHYT tổng số tiền 3.245.521 triệu đồng, tăng 12,09% so với năm 2013 (trong đó, chi chế độ BHXH 2.309.104 triệu đồng, chi KCB BHYT 936.417 triệu đồng). Đã giải quyết 2.126 hồ sơ hưởng chế độ BHXH hàng tháng, 10.267 lượt hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH một lần; thẩm định, xét duyệt 641 hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp một lần, tai nạn lao động một lần, tuất một lần; tăng mới 9.730 người hưởng chế độ; xét duyệt 166.900 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Hiện nay, BHXH thành phố đang quản lý 40.218 người hưởng chế độ BHXH thường xuyên, tăng 7,14% so với năm 2013.
 

Ông Lê Anh Nhân, Phó Giám đốc BHXH thành phố trình bày Báo cáo tại Hội nghị

 
     Trong năm 2014, có 2.726.434 lượt người khám chữa bệnh BHYT, so với cùng kỳ năm 2013 tăng 6% (Trong đó: ngoại trú: 2.479.238 lượt người, nội trú:    247.196 lượt người. Tần suất KCB BHYT ngoại trú: 2,67 và nội trú 0,23). Đã tiến hành kiểm tra 766 đơn vị, bao gồm 13 đơn vị nội bộ cơ quan BHXH; 29 đại lý thu BHYT; 29 cơ sở KCB; 705 đơn vị sử dụng lao động; tiếp nhận và giải quyết kịp thời đúng thẩm quyền 76 đơn thư khiếu nại, so với năm 2013 tăng 16,9%; tổ chức tiếp 334 lượt công dân đến thắc mắc, phản ánh về chế độ chính sách liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN. Đơn vị đã công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại BHXH thành phố Đà Nẵng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Trong năm 2014, đã tiếp nhận 1.176.424 hồ sơ, tăng 17,5% so với năm 2013, trả kết quả 1.006.162 hồ sơ; có 76 hồ sơ trễ hẹn, giảm 89,19% so với năm 2013. Đặc biệt, qua khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về dịch vụ công của BHXH thành phố, tính đến ngày 31/12/2014, trong tổng số 889 lượt đánh giá, có 876/889 lượt đánh giá hài lòng và rất hài lòng, tỷ lệ 98,54%; 11/889 lượt chấp nhận được, tỷ lệ 1,24%; 02/889 lượt đánh giá không hài lòng, tỷ lệ 0,24%. Năm 2014, có 04 đề tài khoa học, 31 sáng kiến, giải pháp, cải tiến phương pháp làm việc được Hội đồng Khoa học cơ sở BHXH thành phố công nhận, đưa vào áp dụng.
 
     Hội nghị còn được nghe các báo cáo tham luận của ông Văn Phú Long, Trưởng phòng Thu về “Giao dịch hồ sơ điện tử tại phòng Thu BHXH thành phố Đà Nẵng, thực trạng và những giải pháp”, của bà Trần Thị Kim Phượng, Phó trưởng phòng Giám định BHYT về “Công tác tham gia thẩm định đấu thầu thuốc”, của ông Nguyễn Hùng Anh, Giám đốc BHXH quận Hải Châu về “Chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2014”.
 
     Phát biểu kết luận chỉ đạo Hội nghị, ông Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố khẳng định: trong năm 2014, ngành BHXH thành phố đã hoàn thành toàn diện, vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao, các mặt công tác đều được tăng cường, có bước chuyển biến tốt hơn trước. Đã đảm bảo chi trả các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN an toàn, kịp thời, đúng quy định; công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm hơn, hồ sơ trể hẹn đã giảm nhiều so với năm 2013, bước đầu đã thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, hình thành kho lưu trữ hồ sơ khá hiện đại, khoa học gắn liền với phần mềm ứng dụng về quản lý kho; công tác kiểm tra, công tác tuyên truyền vừa được tăng cường vừa đảm bảo có chất lượng hơn. Trong 3 năm liền 2012-2013-2014, Đảng bộ BHXH thành phố được công nhận Trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đặc biệt, với những thành tích đạt được trong 5 năm qua, BHXH thành phố được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.
 
     Bước sang năm 2015, trên cơ sở xác định những vấn đề mới vừa là thời cơ vừa là thách thức liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành như: Luật BHYT sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015; Luật BHXH mới có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 nhưng năm 2015 sẽ có các Nghị định, Thông tư, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, các bộ ngành liên quan; sẽ có điều chỉnh, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy tại BHXH thành phố và BHXH quận, huyện theo Quyết định số 99/QĐ-BHXH ngày   28/01/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Nhà nước sẽ cho phép sử dụng chữ ký điện tử; sẽ thống nhất giá dịch vụ y tế trong phạm vi cả nước; một số phần mềm quy mô lớn sẽ được ứng dụng trong toàn Ngành BHXH; kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền BHXH, BHYT sẽ được cấp cao hơn nhiều so với các năm trước; sẽ tổ chức đào tạo đội ngũ thanh tra viên và số viên chức trẻ mới vào Ngành BHXH...., Giám đốc Đinh Văn Hiệp khẳng định: trong năm 2015, ngoài việc nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch trên giao, toàn Ngành BHXH thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, mà trọng tâm là thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, thực hiện tiếp nhận và trả hồ sơ tại bộ phận “một cửa” đúng thời hạn, không có trể hẹn; phấn đấu chuẩn hóa và liên thông cơ sở dữ liệu theo thứ tự ưu tiên trong công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, công tác giải quyết chế độ BHXH, giải quyết chế độ BHYT; đảm bảo tính minh bạch trong các lĩnh vực công tác (trừ các lĩnh vực được quy định mật, tuyệt mật, không được công khai) dưới nhiều hình thức cho đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT và cả CCVC của Ngành; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong chấp hành nội quy, quy chế, thực thi công vụ của CCVC; triệt để thực hành tiết kiệm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm góp phần nâng cao đời sống, thu nhập cho CCVC, người lao động toàn ngành BHXH thành phố.
 
 
 
Đại diện phòng Thu, BHXH quận Thanh Khê nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
 
     Cũng tại Hội nghị, thừa ủy quyền của cấp trên, lãnh đạo BHXH thành phố đã trao tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong những năm vừa qua. Điển hình như tập thể phòng Thu, BHXH quận Thanh Khê, cá nhân ông Nguyễn Văn Sáng (Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính), ông Đinh Văn Lâm (nguyên Phó Giám đốc BHXH quận Hải Châu) được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; tập thể BHXH quận Hải Châu được BHXH Việt Nam tặng Cờ Thi đua xuất sắc, tập thể BHXH quận Thanh Khê được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Cờ Thi đua xuất sắc..../.
 
     Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 
 
 
Ông Nguyễn Văn Sáng và ông Đinh Văn Lâm nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
 
 
 
BHXH quận Hải Châu nhận Cờ Thi đua xuất sắc của BHXH Việt Nam

 

BHXH quận Thanh Khê nhận Cờ Thi đua xuất sắc của UBND thành phố Đà Nẵng

 

Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Bảo hiểm xã hội” của BHXH Việt Nam
 
                                                                   Bài và ảnh: Nguyễn Tân
 
Các tin khác